McBadger
Topic Author
Posts: 5
Joined: Sat 17 Dec 2011, 21:57

Regelfrågor

Tue 17 Mar 2020, 17:55

Här samlas förslagsvis alla frågor gällande reglerna i Mörk Borg. 

Min inledande fråga: 

Beskrivningen för den mörka pergmanentrullen "Död" (s.35) säger "Alla varelser inom 10m förlorar totalt 4T10 TP. 

Inkluderar det även den som använder pergamentrullen? 
 
User avatar
pappa
Posts: 12
Joined: Tue 04 Mar 2014, 22:33

Re: Regelfrågor

Thu 19 Mar 2020, 07:49

Det är tänkt att vara upp till varje spelgrupp att tolka men så rular vi det, dvs ALLA inom räckvidden delar på skadan inkl hen som nyttjade kraften.
MÖRK BORG och så vidare.
 
User avatar
kraefty
Posts: 1
Joined: Mon 23 Mar 2020, 21:55

Rustningsskada vid succé på anfall

Mon 23 Mar 2020, 22:04

Hej!
När man får succé på sitt anfall, fattar jag inte riktigt rustningsskadan man åsamkar sin fiende.
Jag är med på att rustningen sänks en nivå, men vad betyder tärningarna i den lilla listan? (-t6 nivå 3, -t4 nivå 2, -t2 nivå 1)
Edit: Ah, jag är förvirrad och blandade ihop rustningsnivån med listnumreringen på s. 24, så det såg ut som att fiendernas rustningar blev bättre när man "critade" dem.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests