Moderator: Brior

 
User avatar
Klas
Topic Author
Posts: 322
Joined: Sun 04 Nov 2012, 19:17

Aversionen mot handel

Thu 12 Jan 2017, 02:02

En sak jag inte blir riktigt klok på i den trakoriska kulturen: Varför är adelsmän så ovilliga att idka handel?

Den, aversionen, indikerar att adelsmän värderar ett hedersbegrepp som bottnar i mänskliga, snarare än kommersiella, värden. Samtidigt är de nästan mangrant mutkolvar, håller sig med slavar som köps och säljs för pengar, försöker kontrollera värdet av varor, och bekostar storslagna projekt som bara kan köpas för pengar. Om de nu ändå deltar i det kommersiella systemet med hull och hår, vad är det för hedersbegrepp (eller något annat mänskligt värde) som gör att de försöker låtsas om att de egentligen inte har med saken att göra? En kulturell rest från Palamux? En motreaktion? Något helt annat?
 
User avatar
Brior
Posts: 905
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Aversionen mot handel

Thu 12 Jan 2017, 10:16

Jag har sett detta som just en kvarleva från äldre tider (motsvarande aversion finns / fanns ju hos adeln i vår värld). Gamla släkter, de som deltog i de inledande krigen mot Paratornas skecker, har kvar ett slags motvilja mot affärer och pengahantering, inte minst för att de vill skilja ut sig från sentida krämaradel (man kan ju köpa titlar i Trakorien). Samtidigt vill de ha sin del av kakan och resultatet blir dubbelmoral och omfattande bulvaneri. Ofta är detta helt transparent, men att nämna saken är en skymf som man kan välja att avstå att utdela eller inte.
 
Baldyr
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Aversionen mot handel

Thu 12 Jan 2017, 17:39

Jag har nog sett adeln som landägande och som producenter av råvaror. Alltså äger man skogar, gruvor och så vidare. Ungefär som Gomba i Hiltre producerar olja från sina oljepilsodlingar. Man nedlåter sig däremot inte till förädling av råvaran, vilken skeppas till raffinaderier nedströms. (Att dessa sedan kontrolleras av Gomba via bulvaner torde inte förvåna någon.)

Samtidigt har adeln den nominella politiska makten, är skattebefriad liksom inte omfattas av alla lagar. Fast i själva verket är det som bekant pengarna som styr vilket gett upphov till en stormrik köpmannaklass. Därmed är klientsystemet ett nödvändigt faktum. Alltså: Adeln styr men har svårare att generera nya förmögenheter. Köpmännen slår bokstavligen mynt men är beroende av den styrande klassens välvilja. Alltså blir köpmännen bulvaner åt adelsmännen vilka sedan röstar igenom de lagar som deras klienter så att säga betalar för.

Det inte heller oväntat att det finns nyadel (som familjen da Kamest) och rika köpmän som gärna ser att även den formella makten hamnar i händerna på köpmännen (och kyrkan).
 
User avatar
Brior
Posts: 905
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Aversionen mot handel

Fri 13 Jan 2017, 10:50

Bra poänger av Baldyr.

Sedan vet jag inte hur du ser på detta Klas, men jag tycker att det ligger en fördel i att den politiska situationen delvis är motsägelsefull där aktörer slits mellan oförenliga ståndpunkter, säger en sak och gör en annan, har vissa principer men annan praktik. Till detta finns ju gott om samtida förebilder, inte minst i svensk flyktingpolitik under de senaste två åren.
 
User avatar
Klas
Topic Author
Posts: 322
Joined: Sun 04 Nov 2012, 19:17

Re: Aversionen mot handel

Fri 13 Jan 2017, 13:13

Intressekonflikterna är bara positivt. Det jag vill få kläm på är vad det där andra idealet egentligen stipulerar. Att det handlar om en rest från Palamux gör det lättare att hitta på vad det skulle kunna vara. Jag läser en mycket fängslande bok om mänsklighetens ekonomiska historia (i termer av skuld) som jag gärna rekommenderar och det är mycket på grund av den jag börjat fundera på detta:
https://www.amazon.co.uk/Debt-First-Yea ... 5000+years
Hela boken finns även som PDF på nätet om man vill testläsa lite innan köp:
https://libcom.org/files/__Debt__The_Fi ... _Years.pdf

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests