Havsglimt
Topic Author
Posts: 5
Joined: Wed 03 Aug 2022, 21:54

Fråga om Skador och Tillstånd + Insikt

Wed 03 Aug 2022, 23:01

Ska försöka strukturera upp detta så det blir så enkelt att svara på som möjligt!

1. Så som det står i reglerna så behöver man få en av varje inom antingen Fysiska eller Mentala Tillstånd och sedan en till av dessa för att bli Bruten. Eftersom dessa tre fyller olika funktioner rent tematiskt (t.ex. man kan väl inte bli Utmattad av att ta fysisk skada eller av någon orsak bli Arg om man sannolikt skulle bli Rädd i situationen?) så undrar jag vad som händer om man redan har kryssat för ett Tillstånd och sedan får ett likadant till. Låt säga att en situation rimligtvis skulle göra min rollperson Rädd, så jag kryssar för det Tillståndet.
1a. Om jag sedan blir Rädd igen, vad händer då? Kryssar jag för något annat, t.ex. Arg bara för att få ett till Tillstånd, eller blir jag Bruten av rädsla direkt?
1b. I Mutant-spelen så blir man ju Bruten när ett GE-poäng når 0, men är det inte fallet i detta spel trots att ens GE sänks för varje Tillstånd? Vad händer om man får 0 eller en negativ GE pga Tillstånd och vill rulla på en färdighet trots att man inte är Bruten än? Kan man helt enkelt inte rulla sådana Färdigheter längre tills man läkt Tillstånden?

2. Sedan undrar jag även hur Insikter fungerar. Defekter är rätt uppenbara, t.ex. Deformerat Ansikte, Tremor, Mytoman etc., men Insikter är lite otydligare.
2a. Vad innebär t.ex. "Levande och död" (Ryggradsskada)? Är det lite upp till var och en att tolka hur alla dessa insikter och defekter yttrar sig, t.ex. att man med Levande och död kan spela död och ha större chans att lyckas, eftersom det ger +3 i Lönndom, eller är det någon annan tanke bakom det?
2b. Bonusfråga på det: vad är det meningen att exemplet på en Vision (s. 67) ska illustrera? Förstår det som att man får en ledtråd, men jag tycker exemplet var för otydligt för att visa hur det hade fungerat som en ledtråd. Är det ett väsen som beskrivs i första person så att man ska veta mer om vad det är för väsen man har att göra med?

Ber om ursäkt för alla småfrågor men känner att jag behövde få bukt på detta eftersom jag inte helt förstår vad allt innebär!
 
User avatar
Fenhorn
Moderator
Posts: 4493
Joined: Thu 24 Apr 2014, 15:03
Location: Sweden

Re: Fråga om Skador och Tillstånd + Insikt

Thu 04 Aug 2022, 00:13

1) När du tar ett tillstånd så kryssar du i det tillstånd som du tycker passar bäst på situationen, om den redan är kryssad så kryssar du någon utav de andra tillstånden i stället. Namnet på tillstånden är rent tekniskt bara ett beskrivande ord, de spelar egentligen inte någon roll.

2) En insikt är något som du får använda en gång per spelpass. Det vanligaste är att du använder det för att få plus på ett färdighetsslag (den färdighet som står på skadan. Det finns och tre andra sätt att använda insikten på. Det är upp till spelaren att försöka få in det hela rent narrativt i spelet, en del är insikter är svårare än andra. Vision, Öppna deras ögon och Styr mitt eget öde är inte alltid möjliga att använda i mysteriet, det är upp till SL att bestämma, men man kan alltid använda insikten för att få en bonus på ett färdighetsslag. Exemplet är ett rollspelsexempel på hur man kan spela ut en vision-scen, vad för ledtråd just den här visionen ger förtäljer inte exemplet.
“Thanks for noticin' me.” - Eeyore
 
Havsglimt
Topic Author
Posts: 5
Joined: Wed 03 Aug 2022, 21:54

Re: Fråga om Skador och Tillstånd + Insikt

Thu 04 Aug 2022, 11:04

Tack för snabbt svar! Så det hade lika gärna kunnat vara tre (fyra för att bli bruten) generiska rutor per typ istället för att de har särskilda namn? Känns spontant lite trist eftersom då bara det första tillståndet "spelar någon roll" rent rollspelsmässigt såvida man inte råkar råka ut för alla tre i följd, men då hänger jag med i alla fall. Hur blir det med tillfällen där GE blir ≤ 0 pga tillstånd, om jag t.ex. har 3 mentala tillstånd och bara har 2 i både Logik och Empati så att modifikationen ger mig 0 eller negativa värden? Rullar man ändå eller kan man inte rulla längre om så blir fallet? Blir jag bruten?

Och gällande insikt så är det alltså helt enkelt bara en flavor-grej att det faktiskt heter något särskilt, men att man kan snitsa till det lite om det passar just då? Det är väl just "Levande och död" som jag fastnade på eftersom det var väldigt otydlig vad den faktiskt skulle ha för tänkt funktion, när de andra insikterna ändå går att lista ut vad man kan använda dem till.
 
User avatar
Fenhorn
Moderator
Posts: 4493
Joined: Thu 24 Apr 2014, 15:03
Location: Sweden

Re: Fråga om Skador och Tillstånd + Insikt

Thu 04 Aug 2022, 11:25

Så det hade lika gärna kunnat vara tre (fyra för att bli bruten) generiska rutor per typ istället för att de har särskilda namn? Känns spontant lite trist eftersom då bara det första tillståndet "spelar någon roll" rent rollspelsmässigt såvida man inte råkar råka ut för alla tre i följd, men då hänger jag med i alla fall. Hur blir det med tillfällen där GE blir ≤ 0 pga tillstånd, om jag t.ex. har 3 mentala tillstånd och bara har 2 i både Logik och Empati så att modifikationen ger mig 0 eller negativa värden? Rullar man ändå eller kan man inte rulla längre om så blir fallet? Blir jag bruten?
Man slår alltid minst en tärning.
Rent regelmässigt så betyder alla tillstånd -1 tärning på alla färdighetsslag inom den kategorin (fysiska, mentala).
Vad gäller "flavour'-texten på tillstånden. Vi har märkt att det som oftast går att få in i spelet de olika tillstånden. Om man har kryssat 'rädd' så är ju karaktären rädd, om något mer skrämmande inträffar så är det väl passande att man antingen får panik och börjar få ett aggressivt beteende ('arg') eller att man börjar bli ängslig. Skador och tillstånd i Väsen är något man väldigt rollspelar.

Och gällande insikt så är det alltså helt enkelt bara en flavor-grej att det faktiskt heter något särskilt, men att man kan snitsa till det lite om det passar just då? Det är väl just "Levande och död" som jag fastnade på eftersom det var väldigt otydlig vad den faktiskt skulle ha för tänkt funktion, när de andra insikterna ändå går att lista ut vad man kan använda dem till.
Om man väljer att få en bonus på ett färdighetsslag så är det ju enkelt då det står vilken färdighet det gäller. De övriga tre alternativen är svårare. Det är upp till spelaren att tolka och få in "flavour"-texten på insikten i spelet och upp till SL att acceptera eller inte. Just "Levande och död" är väl ganska svår tycker jag personligen, men som sagt, som tur är så finns ju då alltid 'en bonus på ett färdighetsslag'.
“Thanks for noticin' me.” - Eeyore
 
Havsglimt
Topic Author
Posts: 5
Joined: Wed 03 Aug 2022, 21:54

Re: Fråga om Skador och Tillstånd + Insikt

Thu 04 Aug 2022, 11:36

-1 tärning per tillstånd men alltid minst en, bra att veta! Och det låter rimligt ändå, vi har inte börjat spela än men det kanske släpper och känns mer naturligt när man väl börjat.

Precis, det är just de andra typerna än just bonusarna som var lite knepiga, men där kanske det också släpper när man väl sitter där med en Insikt. Stort tack för svaren!

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests