User avatar
Hornblom
Posts: 11
Joined: Thu 22 Nov 2018, 13:26

Re: Beta Feedback - Book of Beasts Chapter 1: Bestiary

Sat 16 Jul 2022, 22:58

s. 27 Formförändrare: Bildningsslag (Swedish version only)
Karaktärer som bara slår ett kryss tror att det heter 'formförrädare'. Ganska roligt ändå, det kanske ska vara så? :)
 
Andres
Posts: 11
Joined: Mon 26 May 2014, 14:12

Re: Beta Feedback - Book of Beasts Chapter 1: Bestiary

Tue 16 Aug 2022, 18:48

Discrepancies between Swedish and English version + unclear rules for when IMPS materialize:

Swedish version: Risken att ådra sig deras uppmärksamhet är särskilt påtaglig vid magisk övertändning. En magiker som slår tre eller fler [dödskallar] vid kastandet av en besvärjelse lockar automatiskt till sig T3 smådjävlar.
Kommentar: Det specificeras inte om smådjävlar dyker upp vid varje övertändning. Det specificeras enbart att en magiker som får missöde med tre eller fler rullade dödskallar lockar fram T3 stycken.

English version: . The risk of attracting their attention is particularly strong when a spell overcharges. A sorcerer who rolls one or several [mishap symbol] when casting a spell automatically attracts D3
imps.

Kommentar: Här dyker smådjävlar upp med 1 eller flera rullade dödskallar (jämfört med 3 eller fler rullade dödskallar i svenska versionen). Återigen är det oklart om de dyker upp vid varje övertändning eller ej. Står bara att det är särskilt stor risk att locka fram dem vid övertändning.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests