Page 1 of 2

Beta Feedback - Book of Beasts Chapter 1: Bestiary

Posted: Wed 15 Jun 2022, 19:59
by Tomas
Hi!

Please use this thread to report any typos or errors in Chapter 1 (Bestiary) of the Beta PDF of the Book of Beasts. Guidelines to remember:
  • Before reporting an error, please check and see if it already has been reported, and if so, don't report it again.
  • If you want to discuss or feedback something that is not a clear error, don't do it here - instead, please start a new forum post the specific issue.
Please report your feedback no later than July 15 2022. After this date, we are likely not able to make any further changes.

Thank you!

Re: Beta Feedback - Book of Beasts Chapter 1: Bestiary

Posted: Wed 15 Jun 2022, 21:24
by ekan
Page 57 - Under Resources the text is in Swedish.

Re: Beta Feedback - Book of Beasts Chapter 1: Bestiary

Posted: Wed 15 Jun 2022, 21:43
by Attila
Hi. Page 168, Location column. Start has a space in it St art.

Re: Beta Feedback - Book of Beasts Chapter 1: Bestiary

Posted: Thu 16 Jun 2022, 17:30
by SmilyCat
Page 14 & 15, the image and flavor text doesn't match as the text says the Basilisk has the head of a rooster whilst the image portrays a reptilian head.

Re: Beta Feedback - Book of Beasts Chapter 1: Bestiary

Posted: Fri 17 Jun 2022, 15:35
by AndersBj
En stilla önskan: Kan inte ”formförändrare” få det smidigare och mer etablerade ”hamnskiftare” som namn istället?

Re: Beta Feedback - Book of Beasts Chapter 1: Bestiary

Posted: Fri 17 Jun 2022, 15:44
by Brior
En stilla önskan: Kan inte ”formförändrare” få det smidigare och mer etablerade ”hamnskiftare” som namn istället?
Jag kan hålla med om att formförändrare låter lite osmidigt, men hamnskiftare är för mig mer förmågan att skifta till en specifik form. Kan man hitta på ett nytt ord? ”Metamorf”?

Re: Beta Feedback - Book of Beasts Chapter 1: Bestiary

Posted: Fri 17 Jun 2022, 17:22
by AndersBj
Intressant, jag har inte den associationen, men jag förstår att det kan ha sådana konnotationer. Hyltén-Cavallius skriver ”Trollen kunna skifta hamn och antaga skepnad af hvad som helst”, men det betyder ju inte nödvändigtvis att hamnskiftare syftar till någon med fler än två hamnar. Ohlmarks talar om tvehamnade personer i sitt fornnordiska lexikon. Kan månghamnad eller flerhamnad vara ett alternativ. Hamnlöperska förekommer också i samband med häxor. Kanske hamnvandrare kan vara en neutral variant?

Metamorf är ju relevant, men där är det jag som gör andra kopplingar. Dels använde äventyrsspel det på en rad tvehamnade älvfolk. Dels används det av DC för att beskriva en viss typ av supervarelser, har jag för mig.


En stilla önskan: Kan inte ”formförändrare” få det smidigare och mer etablerade ”hamnskiftare” som namn istället?
Jag kan hålla med om att formförändrare låter lite osmidigt, men hamnskiftare är för mig mer förmågan att skifta till en specifik form. Kan man hitta på ett nytt ord? ”Metamorf”?

Re: Beta Feedback - Book of Beasts Chapter 1: Bestiary

Posted: Fri 17 Jun 2022, 17:25
by Fenhorn
Moderator Message: Please don't discuss things in this thread, do that elsewhere. Thanks.

Re: Beta Feedback - Book of Beasts Chapter 1: Bestiary

Posted: Sun 19 Jun 2022, 15:19
by JohnWithAgun
Small clarification request:

Does gear made from monster resources stack with grafting talents?
aka will a guy in full pure metal masterwork plate armor have 24 armor dice ?
(edit: page 53)

Re: Beta Feedback - Book of Beasts Chapter 1: Bestiary

Posted: Mon 04 Jul 2022, 14:51
by gsusaeta
Page 77
Rat king attack 3. Bird Attack!
The carrion is consider a swarm but the strength and attributes are not clarified.
Is it considered as a bat swarm?