Page 1 of 1

Inspirerande utställning: Aquanauts

Posted: Sun 22 May 2022, 16:31
by Ciutar
För alla som har vägarna förbi Helsingborg rekommenderar jag starkt ett besök på Dunkers kulturhus och utställningen Aquanauts, som visar historien bakom upptäckten av väsendet "Homo aquatis" under sent 1800-tal. Jag rekommenderar egentligen att kolla upp så lite som möjligt om den på förhand för att minimera spoilers, men det går att läsa mer om den här: https://www.aquanauts.se/. Det är en vacker och fantasieggande utställning i sig självt, och mycket inspirerande ur ett Väsen-perspektiv!

Re: Inspirerande utställning: Aquanauts

Posted: Fri 01 Jul 2022, 05:05
by Masse
Bra tips!