Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Avrättningar i Trakorien

Wed 08 Jan 2014, 11:40

Jag funderar över vilka metoder som Trakorierna begagnar sig av för offentliga avrättningar. Halshuggning och hängning känns som två gångbara alternativ för vanliga brottslingar, litet beroende på modet tänker jag mig. Men vad utsätter man exempelvis en landsförrädare för?

Saken aktualiseras i Lojalisterna tid av att några av Nya Sfärens sköldbärare ju har avrättats för högförräderi. "Avrättad och uthängd till kråkorna", säger modulen men jag är alltså nyfiken på detaljer. Kan man tänka sig att Kastyke-kyrkan har fått ansvara för avrättningen, då Nya Sfären ju är en Kaskyke-orden? Det jag osökt kommer att tänka på vore väl korsfästning - fast kanske någon variant där förrädaren hängs upp-och-ned, eller liknande. Det kan dock kallas något annat, och det behöver inte vara just ett kors. Förslag?

Det som troligen kommer att hända i nästa spelmöte är också att spelarkaraktären ska möta upp någon vid Nackarebacken med anledning av Isaskar Bielkesögas spökerier. Det ligger nära tillhands att folk i Tassemark har bevittnat hur flottredaren köpte sin broders lik när den hissades ned efter att stadsbor - och kråkor - tröttnat på att besudla kroppen. Jag vill också beskriva själva avrättningsplatsen, varav den väldigt specifika frågeställningen ovan.
 
User avatar
Brior
Posts: 927
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Avrättningar i Trakorien

Wed 08 Jan 2014, 14:00

Jag har också funderat lite över saken och tycker att den rimliga utgångspunkten är frågan hur det trakoriska samhället förhåller sig till brottslingar och straff, och vad myndigheterna vill uppnå med bestraffningen.

Uppenbarligen statuerar man exempel och erbjuder samtidigt en publik underhållning, exempelvis genom de beskrivna avrättningarna av Nya sfärens medlemmar och genom hur man straffade kejsarinnans shagulit Harkaton i Slaktare små med stympning och offentlig bespottning. Samtidigt tänker jag mig att samhället inte har samma behov av syndbeläggning eller moralisk samriktning som under vår traditionella kristna historia. Paratorna driver en stenhård framgångskultur där också halvskumma initiativ beundras så länge de är framgångsrika. Förlorare eller avvikare kanske därmed inte blir så intressanta och jag kan tänka mig att spektakulära straff mer reserveras för riksförrädare eller de mäktiga som föll på mållinjen. Överhuvud taget hanteras bestraffningar på praktisk grund snarare än moralisk.

Kanske detta blogginlägg kan ge lite vägledning: http://erik-granstrom.blogspot.se/2011/ ... rld-1.html
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Avrättningar i Trakorien

Wed 08 Jan 2014, 18:01

...exempelvis genom de beskrivna avrättningarna av Nya sfärens medlemmar...
Var exakt kan man läsa mer om avrättningarna?
Kanske detta blogginlägg kan ge lite vägledning: http://erik-granstrom.blogspot.se/2011/ ... rld-1.html
Oh, denna hade jag missat. Alla tre inläggen faktiskt... :shock:
 
User avatar
Brior
Posts: 927
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Avrättningar i Trakorien

Wed 08 Jan 2014, 20:16

...exempelvis genom de beskrivna avrättningarna av Nya sfärens medlemmar...
Var exakt kan man läsa mer om avrättningarna?
Jag menade bara det som du redan tagit upp - att de avrättats publikt och hängts ut åt kråkorna. Jag är inte så där väldigt förtjust i att beskriva grymheter för sakens egen skull utan brukar bara antyda vad som hänt så därför står inga detaljer.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Avrättningar i Trakorien

Wed 08 Jan 2014, 21:15

Ah. Efter att ha läst om korsfästelse på Wikipedia så har jag nog bestämt mig för något i stil med:

De sköldbärare som anhölls i samband med att Nya Sfären krossades fördes först till Einerseggs garnison på Kejsarberget (eller var den nu ligger). Efter förhör med tillhörande tortyr, för formens skull, fördes fångarna inför Pelarfadern för exkommunicering, och därefter inför Bodâken för att mottaga sina dödsdomar. De sköldbärare som friades eller benådades lämnade Rostrum (eller var domarna nu utmättes) betydligt mindre tillrufsade än sina mindre lyckosamma ordensbröder, då saken i stora drag redan var förutbestämd.

Jag föreställer mig att Pryglargränd med Slavlegan är centrum för allmänna bestraffningar i staden. Även dödsdomar förbereds här och de dömda förvaras på Flagellanternas inrättning Pinohuset, som fungerar som ett lokalt häkte, dock i detta fall under uppsikt av soldater ur Einersegg. Inför själva verkställandet av domen pryglades de dömda inför en noga utvald skara som omfattade bland annat kejsaren och pelarfadern. Själva avrättningen var dock en mera folklig tillställning och drog också stora folkskaror. Fångarna transporterades i en öppen vagn från Slavlegan via Bodholmen och Tassemark till Nackarebacken utanför murarna.

På en särskild öppen plats i anslutning till Isaskars Bulkflyteri finns en särskild avrättningsplats för betydelsefulla fångar. Där står ett dött träd som fordom användes i detta syfte, men då man naglade fast de dömda med stora kopparspikar förgifatades och dog trädet sedermera. Detta tolkades som att trädet var förbundet med underjorden med sina rötters försorg och kom att kallas det "Kthoniska trädet". I en halvcirkel runt det döda trädet har man istället rest en handfull trästolpar som döpts till digetas pulchrae, eller rättvisans fingrar. I dessa finns öglor att fästa fångarnas fjättror.

I dessa stolpar hängdes sköldbärarna upp-och-ned för att dö en utdragen och plågsam död, dels av den föregående gisslingen och dels av att blodet sakta ansamlas i hjärnan. Innan livsanden lämnade kropparna och korparna tog över, så besudlades de dömda av den hetsade folkmobben. Ett par tre veckor senare har liken visserligen hissats ned för att överlämnas till anhöriga eller andra som vill göra anspråk på dem, för en anonym begravning på någon avsides plats. Isaskar Biekelsöga köpte däremot loss sin bror redan innan korparna hunnit plocka köttet från benen, något som är välkänt i Tassemark.

Något sådant.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Avrättningar i Trakorien

Thu 09 Jan 2014, 11:11

Nu när jag kollar i materialet så var det visst bara oratorn Stensacca som blev hängande någon längre stund. Övriga sköldbärare förefaller antingen ha flytt, benådats eller redan dött (nåja).
 
User avatar
Klas
Posts: 322
Joined: Sun 04 Nov 2012, 19:17

Re: Avrättningar i Trakorien

Sat 13 Aug 2016, 16:38

Ett intressant ämne som jag tycker förtjänar att återupplivas :)

Förslagen i tråden faller mig alla i smaken, men jag saknar härolder och deras roll. Foget på Paratorna är ju att förolämpa sin motståndare, med eller utan stil beroende på mottagarens status. Vid storslagna avrättningar tänker jag mig alltså att härolder och folktämjare följer tåget mot avrättningsplatsen för att skandera slugmenta och välsaltade vitsar om den dömde. Det kan tjäna ett praktiskt syfte att politisera avrättningen och på olika sätt förbereda massorna på att ytterligare konsekvenser är att vänta. T.ex. att gods och ägor konfiskeras som en del av domen.
 
User avatar
Brior
Posts: 927
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Avrättningar i Trakorien

Sat 13 Aug 2016, 17:04

SPOILERVARNING Vanderland nedan
I Vanderland låter ju kejsar Ialsop avrätta ett ansenligt antal personer från vad han uppfattar som motståndarsidan. De misshagligas huvuden sätts upp på störar med namnskyltar och beskrivning av vad de misshagliga gjort sig skyldiga till. Avrättningarna kombineras med proskriptioner enligt romersk modell, där egendom konfiskeras. Nu är Ialsop knappast typisk utan växer snabbt till paranoid tyrann. Jag tror som tidigare sagts att man har en mycket praktisk syn på avrättningar.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests