MagisterFrom
Topic Author
Posts: 2
Joined: Wed 11 Aug 2021, 11:21

Gruvrå/Bergfrun

Wed 11 Aug 2021, 13:12

Hallihallå alla monsterdiggare!

Jag är mitt uppe i massproducerande av äventyr till både jobb(fritidsledare) och fritid inför hösten och håller på att bygga ett scenario kring Gruvrået och har skrivit allt förutom ritual och hemlighet. Jag har gått helt bet. Någon som har tips??
 
Ciutar
Posts: 4
Joined: Fri 22 Jan 2021, 16:27

Re: Gruvrå/Bergfrun

Sun 15 Aug 2021, 11:44

Jag skrev ett äventyr med ett gruvrå i våras och klurade också mycket på det där eftersom det inte precis verkar finnas några sägner om hur gruvrået fördrivs. Alla berättelser jag hittade handlade bara om hur man håller sig väl med henne, och hon verkar ju inte varit ett antagonistiskt väsen på samma sätt som många andra.

För att svara på din fråga bestämde jag att gruvrået är sammankopplat med en malmåder i sin gruva och att Ritualen innefattar att man måste förstöra den ådern. Om man bara förgör gruvråets kropp men inte gör något åt ådern kommer hon så småningom att återskapas (ungefär som hur en askefroa är kopplad till sitt träd). Jag bestämde dock aldrig om ådern behövde förstöras på ett visst sätt eftersom det aldrig blev aktuellt för mina spelare att försöka fördriva henne.

Som Hemlighet bestämde jag att nycklarna som gruvrået har i bältet (många sägner verkar omtala just nyckelknippan som ett kännetecken i hennes klädesdräkt) är länken till malmådern hon är sammankopplad med, och att det är genom dem hon hämtar kraften att utföra trolldom. Dvs. om RP lyckas ta hennes nyckelknippa så hindrar de henne från att kunna bruka sin trolldom mot dem. Jag gav mitt gruvrå trollformler för att skapa stenras, styra fladdermöss, förflytta sig i mörker och förvilla människor som rör sig i gruvan. (Det sistnämnda kan ju potentiellt göra det i princip omöjligt för RP att hitta malmådern de behöver förstöra.)

Denna hemlighet gav jag till RP i form av en vaggvisa som förts vidare från generation till generation i gruvpatronens familj:
I gruvans fång
Djupt i vart prång
Finns det en skatt som
Skall bli din en gång

Mörkret slår vakt
Malmen har makt
Möter du henne
Minns vad jag har sagt

Galdrarnas nyckel
Tag i din hand
Förrän hon tar dig
Till sitt mörka land

(Om man är så musikaliskt lagd att man vill sjunga den för sina spelare så är den skriven till melodin "Josefins Visa" från soundtracket till tv-serine Jordskott.)

Hoppas att det finns något här du kan använda dig av! :)
 
MagisterFrom
Topic Author
Posts: 2
Joined: Wed 11 Aug 2021, 11:21

Re: Gruvrå/Bergfrun

Thu 13 Jan 2022, 11:27

Tackar! Hjälpte jätte mycket!
 
Tarotikum
Posts: 1
Joined: Wed 20 Apr 2016, 17:55

Re: Gruvrå/Bergfrun

Sun 13 Mar 2022, 16:45

Riktigt bra tänkt med en ledtråd inbakad i vaggvisan man sjunger för släktens småttingar. Det blir en ledtråd som kanske förbises till en början men då kan man låta någon SLP nynna eller sjunga den då rollpersonerna befinner sig i närheten. Jag tänker att gruvråets nycklar dels kan vara en slags skelettnycklar, det vill säga att de kan öppna eller låsa vilket lås som helst men bara en gång vardera. Dels kan de ge bäraren en del av hennes förmågor, typ att känna avstånd till rika malmådror under jorden. Gruvrået, precis som sin sjösyster, är ju sällan en antagonist utan mer av en hjälpare om hon behandlas med respekt och vördnad.
 
Byrax
Posts: 1102
Joined: Fri 08 Jan 2016, 10:42
Location: Mythic North

Re: Gruvrå/Bergfrun

Sun 31 Dec 2023, 10:34

Finns en härligt mörk historia i Ljusnan du mörka, med ett gruvrå som ingått ett förbund med gruvägaren. Avtalet involverar barnarbetare… livet i gruvorna runt 17-1800-talet och gruvrået beskrivs riktigt bra.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests