Bonzzo15
Topic Author
Posts: 104
Joined: Wed 17 Jun 2020, 13:39

Orädd nivå 2, kritisk skada?

Thu 25 Jun 2020, 23:40

Jag argumenterar med en medspelare kring huruvida Orädds andra nivå praktiskt taget tar bort den Kritiska Skadan från Skräckattacker.

Jag argumenterar att oavsett om du bryts i karisma eller intelligens i detta fallet gör ingen skillnad, det är skräckattacken i sig som ger den kritiska skadan.

Han argumenterar att man bara tar en kritisk skada om man bryts av en skräckattack på intelligens.

Jag ser mer talangen som ett val av vart smällen tar snarare än ett sätt för karismatiska (eller egentligen okarismatiska också) karaktärer att HELT göra sig av med riskerna som finns kring skräckattacker.
 
User avatar
Fenhorn
Moderator
Posts: 4394
Joined: Thu 24 Apr 2014, 15:03
Location: Sweden

Re: Orädd nivå 2, kritisk skada?

Fri 26 Jun 2020, 00:28

Talangen gör att du kan välja att ta skadan ifrån en skräckattack på Karisma istället för Intelligens. Detta har ingenting med vad som händer när du blir bruten. Det är (väl förmodligen) bättre att bli bruten i Karisma än i Intelligens men att bli bruten är aldrig något positivt oavsett. Talangen tar ju inte heller bort kritiska skador, den tillåter dig bara att skada Karisma i stället och detta stoppar ju inte att om t.ex. själva skräckattacken gav mer i skada än Karisma så skadas ju Intelligens också och framtida skräckattacker skadar ju fortfarande Intelligens då det inte finns någon Karisma kvar att skada. Det är en andra nivåns effekt och som sådan ska den vara bra. Det är ju bara att titta på andra talanger och deras andra nivå effekter.

Men om du inte känner dig bekväm med det så kör på din linje.
“Thanks for noticin' me.” - Eeyore
 
Bonzzo15
Topic Author
Posts: 104
Joined: Wed 17 Jun 2020, 13:39

Re: Orädd nivå 2, kritisk skada?

Fri 26 Jun 2020, 14:48

Talangen gör att du kan välja att ta skadan ifrån en skräckattack på Karisma istället för Intelligens. Detta har ingenting med vad som händer när du blir bruten. Det är (väl förmodligen) bättre att bli bruten i Karisma än i Intelligens men att bli bruten är aldrig något positivt oavsett. Talangen tar ju inte heller bort kritiska skador, den tillåter dig bara att skada Karisma i stället och detta stoppar ju inte att om t.ex. själva skräckattacken gav mer i skada än Karisma så skadas ju Intelligens också och framtida skräckattacker skadar ju fortfarande Intelligens då det inte finns någon Karisma kvar att skada. Det är en andra nivåns effekt och som sådan ska den vara bra. Det är ju bara att titta på andra talanger och deras andra nivå effekter.

Men om du inte känner dig bekväm med det så kör på din linje.
Ena sekunden låter det som att ”oavsett om du bryts i karisma eller intelligens så tar du en kritisk skada och slår 2t6 för att se vad som händer” och sen låter det som ”du slår bara för kritisk skada när du bryts i intelligens”.

Vilket är det? :)
 
User avatar
Fenhorn
Moderator
Posts: 4394
Joined: Thu 24 Apr 2014, 15:03
Location: Sweden

Re: Orädd nivå 2, kritisk skada?

Fri 26 Jun 2020, 15:01

Om en grundegenskap når noll så blir du bruten. Om du blir bruten i Intelligens så tar du en mental kritiska skada (skräck kritisk skada) och du slår T66 för att se vilken det blir. Om du blir bruten i Karisma så bryter du ihop i antigen bedrövelse eller självömkan. Oavsett i vilken grundegenskap du blir bruten i så försätt du ur stridbart skick.

Orädd nivå 2 ger dig bara möjligheten att ta skadan på Karisma i stället för Intelligens, kanske för att undvika att sänka Intelligens av färdighetsskäl eller för att undvika att ta en mental kritisk skada (men då i stället bryta ihop i bedrövelse eller självömkan).
“Thanks for noticin' me.” - Eeyore
 
Bonzzo15
Topic Author
Posts: 104
Joined: Wed 17 Jun 2020, 13:39

Re: Orädd nivå 2, kritisk skada?

Sat 27 Jun 2020, 12:08

Om en grundegenskap når noll så blir du bruten. Om du blir bruten i Intelligens så tar du en mental kritiska skada (skräck kritisk skada) och du slår T66 för att se vilken det blir. Om du blir bruten i Karisma så bryter du ihop i antigen bedrövelse eller självömkan. Oavsett i vilken grundegenskap du blir bruten i så försätt du ur stridbart skick.

Orädd nivå 2 ger dig bara möjligheten att ta skadan på Karisma i stället för Intelligens, kanske för att undvika att sänka Intelligens av färdighetsskäl eller för att undvika att ta en mental kritisk skada (men då i stället bryta ihop i bedrövelse eller självömkan).
Jag vet hur saker funkar, jag kan reglerna men jag undrar kring saker som är motsägande eller otydliga, i boken skrivs båda två ut, utan att uteslutande säga att ena är rätt eller fel. Står specifikt ”Kritiska skador - Skräck” och inte ”Kritiska skador - Bruten intelligens”.

Oavsett om det lutar mer åt att det helt enkelt är så att man ger sig själv en sorts respit från att ta en kritisk skada genom att bryta sig i den GE som jag skulle säga är mildast att brytas i så beskrivs de kritiska skadorna som Skräck.
 
Klas Bas
Posts: 44
Joined: Tue 29 Jan 2019, 09:03

Re: Orädd nivå 2, kritisk skada?

Sat 27 Jun 2020, 12:16

Jag tolkar det som att om du blir bruten av en skräckattack så rullar du på kritisk skada -skräck oavsett om du blivit bruten i KAR eller INT. Så skulle jag göra i alla fall.

Det som talar emot är ju regelavsnittet om kritiska skador där de endast nämner STY och INT men jag skulle nog göra den bedömningen ändå.
 
Jimorie
Posts: 20
Joined: Wed 24 Aug 2011, 20:01

Re: Orädd nivå 2, kritisk skada?

Tue 08 Sep 2020, 17:12

Sent svar, men jag tycker reglerna är tydliga. Reglerna hänvisar till slag på tabellen för skräck på ett enda ställe, och det är om du blir bruten i INT (sid 104). Avsnittet om SKRÄCK (sid 109) nämner inget om slag på skräcktabellen, bara att du tar skada på INT.

Så om jag var spelaren här så hade jag stått på mig. :)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests