User avatar
Mattias_JH
Topic Author
Posts: 56
Joined: Sun 17 Feb 2019, 10:29

Återkoppling på Spelledarens handbok

Fri 13 Mar 2020, 16:14

Hej alla glada!
Väldigt snart kommer vi att börja distribuera BETA PDF:en av Spelledarens handbok, via DriveThruRPG. Först några ord om nedladdningslänkarna:

1. Ha tålamod, eftersom det kan ta ett tag innan alla länkar har skickats från DriveThruRPG
2. Kolla skräpkorgen och spamfiltret; epost innehållande länkar hamnar ibland där.
3. Slutligen, innan du kontaktar Jenny på support@frialigan.se, logga in på DriveThruRPG och titta i ditt Library - nedladdningslänkarna kan ha dykt upp där även om du inte har fått något epost-meddelande om saken.

När du väl har fått filen och börjat läsa är du välkommen att rapportera stavfel och annat i denna tråd. Kolla bara först att ingen annan redan har rapporterat samma sak, så blir det enklare för oss att hålla koll på kollen. Image

Tack på förhand!
/Mattias Johnsson Haake
 
User avatar
Reginhard
Posts: 11
Joined: Tue 22 Oct 2019, 23:37

Re: Återkoppling på Spelledarens handbok

Thu 19 Mar 2020, 00:17

Fantastiskt intressant och givande läsning ännu så länge! Jag skall arbeta mig igenom boken nu i dagarna före den går i tryck, en del i taget. Nedan kommer alla skrivfel eller andra konstigheter jag hittar (saker att uppmärksamma i fetstil).

Sid 14, nere till höger under rubriken Natur:
''Om Symbaroum bara var menat att öppna för
skattletande och utforskning i skogarna, jag då hade
det räckt långt med en spelvärld ...''
Lämpligt hade varit att skriva ja, istället för jag eller att helt enkelt ta bort ordet jag, då meningen är komplett utan ordet också.

Sid 16, nere till höger under rubriken Konceptet:
''Visst fortsatte vi att bolla utkast, att
diskutera och kritisera varandra alster''
Felskrivning av ordet varandras

En mindre kontinuitetsdetalj:
sid 17, under rubriken Förvaltandet skriver ni datorspel men på Sid 10, längst ned till höger skriver ni dataspel. Eftersom ni syftar på samma fenomen kan det vara graciösare att välja ett av orden. Jag föreslår dataspel eftersom det inkluderar både TV-spel och datorspel (eftersom båda utgörs av data).

Sid 19, längst ned under textrutan med rubriken Gör världen till din är det både utropstecken och punkt efter sista meningen: ''lägga till och dra ifrån!.''
Endast utropstecken passar väl bäst. :)

Sid 22, i mitten till höger under rubriken Dynamik:
''Vilddjurets märke
är framför allt ett rälsat mordmysterium med
lugnt tempo och fokus på problemlösning, med
där finns även inslag av action och utrymme för
rollpersonerna att ta egna initiativ.''
Felskrivning av men som med

Sid 31, i slutet av texten som inleds med Symbaroums regelmotor utgör:
''ägna sig åt den sortens regeltrixande .''
Punkten är förskjuten med ett mellanrum.

Sid 34, precis under info-spalten med rubriken När är det nog?:
''En grupp rollpersoner
som innehåller av flera
av de hjältetyper som
beskrivs här kommer
(som grupp) att ha
mycket få svagheter.''
Ta bort ordet av som är skrivet med fetstil ovan

En mindre kontinuitetsdetalj:
Sid 34, nere till vänster. I titeln ovan heter det
''Klassiska Hjältebyggen och deras svagheter''
men längre ned i texten står det hjälte-byggen:
''I detta avsnitt beskrivs en handfull av spelets
mer vanligt förekommande hjälte-byggen tillsammans med lämpliga motstrategier från spelledaren.''
Detta kanske var medvetet för att betona att man bygger hjältar, men om inte så kan det vara ett misstag i kontinuiteten eller en felskrivning.

Sid 36, i mitten till höger under 'Spelledarens motdrag':
''Fiender och Monster med förmågorsärdrag
vilka binder eller hindrar förflyttning, som
exempelvis Fångstnät, Prickskytt (gesäll) och
Trollbinda.''
förmågorsärdrag borde skrivas som förmågor/särdrag alternativt förmågor eller särdrag.

Sid 36, längst ned till höger under Den orörbare pålkranen, under Typiska fiender:
''Den bärsärkande jätten med tvåhandsvapen,
med förmågan Tvåhandsfiness*.''
Jag anser att det låter mer naturligt att skriva
''Den bärsärkande jätten med tvåhandsvapen och förmågan Tvåhandsfiness*.''
Alltså att inte skriva med två gånger utan binda samman de två sakerna med ett och.


Fortsättning följer!
Last edited by Reginhard on Sat 21 Mar 2020, 01:43, edited 1 time in total.
''I'm a survivor. We're a dying breed.''
 
User avatar
Reginhard
Posts: 11
Joined: Tue 22 Oct 2019, 23:37

Re: Återkoppling på Spelledarens handbok

Fri 20 Mar 2020, 00:40

Sid 42, i mitten till vänster under rubriken Natur:
''Under ytan döljer
sig nämligen ruinerna efter flera storslagna civilisationer som vuxit fram och fallit samma genom
årtusendenas lopp.''
Felskrivning av samman

Sid 43, under tabell 6: Händelser i Bortomvärlden, under 12 Svartnat tempel:
''De hittar också en artefakt.''
I ett tidigare exempel längst ned på S. 43 stod det
''5–6: En artefakt från avsnittet om artefakter (sid 132)''
Det kan kanske vara bra att ge sidhänvisningen igen (sid 132), om det är artefakter av samma typ som det hänvisas till?

En sak jag noterade angående tabellerna är att det oftast är punkt, ibland inte.
Exempel:
''7–8 En daemonfurstes väldiga
högsäte tronar ensamt i
öknen'' (ingen punkt)
''11 Teleporterande demonolog.'' (med punkt)
Jag förstår om det inte behövs punkt om det endast är ett ord såsom:
''9–10 Monstermöte'' (ingen punkt)
men annars kan det se inkonsekvent ut när längre meningar saknar punkt och korta substantiv har punkt. Överse dessa meningar som följer siffran (tärningsresultatet) i tabellerna och se vad ni tycker passar!

Sid 44, under tabell 6: Händelser i Bortomvärlden, under 9-10 Monstermöte:
''1: Svarta pestens termiter (Monsterkodex, sid 150)
2: Hämnande terräng (Monsterkodex. sid 42)
3: Styggelsefödd människa (Grundboken, sid 226)
4: Ovärldsorm (Monsterkodex, sid 150)
5: Glimmern (Monsterkodex, sid 26)
6: Urstyggelse (Grundboken, 228)''
Alla monstermöten förutom 6. Urstyggelse har sid före sidnumret, lägg till sid så att det lyder (Grundboken, sid 228)

Sid 44, under tabell 6: Händelser i Bortomvärlden, under 18 Avbruten akvedukt ... :
''Det går att rida på lerflödet med dubbla gånghastigheten, men riktningen sätts av akvedukten''
Punkt (.) saknas efter akvedukten

Sid 48, under rubriken Steg 2: Bygget:
''Inte bara det att färden i
sig kan vara besvärlig. I skogar och berg finns också
rövarband och barbarer som gärna slår till mot
karavaner i rörelse.''
Ett semikolon eller bara ett kommatecken ; hade passat bättre efter ''besvärlig'', exempelvis:
''Inte bara det att färden i
sig kan vara besvärlig; i skogar och berg finns också
rövarband och barbarer som gärna slår till mot
karavaner i rörelse.''

Sid 52, under tabell 8: Händelser under solmarscher, under 7 Otursförföljda:
''7 Otursförföljda
Det är som om solen har gått i moln över sällskapet; ingenting tycks går rätt ''
Felskrivning av

Sid 57, under rubriken Steg 4: Dödsstöten:
''Och vad gäller strategi kan särdragen som
presenteras Symbaroums Monsterkodex (sida
164–173) kombineras på mängder av sätt, vilket
(tillsammans med stridsskådeplatsen) tvingar
rollpersonerna att använda hela sitt register för
att lyckas med jakten.''
Före ordet Symbaroums saknas ordet i. Alltså, det bör vara:
''som presenteras i Symbaroums Monsterkodex''

Sid 57, under rubriken Steg 4: Dödsstöten:
''Men davokarregionens vildmarker
är en lynniga, och dess innevånare oberäkneliga!''
En lösning hade varit att ta bort ordet en före lynniga.
Det omskrivna citatet från Monsterkodexen S. 183 uppe till höger lyder:
''Men Davokar är en lynnig skog, och dess innevånare oberäkneliga!''
så jag förstår att man vill inlemma regionerna runt Davokar också med den nya omskrivningen. Att ta bort en är nog därför bäst för att få fram den nya andemeningen.

Sid 57, under rubriken Steg 4: Dödsstöten:
''Kanske finns det andra hot i omgivningen,
vilka inte visar sig förrän rollpersonerna går till
attack.''
Kanske byta ut punkten (.) mot ett frågetecken (?)? Meningen före innehåller också ett frågetecken så det känns mer konsekvent.

Sid 64. under rubriken Blixtport:
''Två midjehöga kopparstavar sticker upp ur smala
skåror i golvet just innanför ingången till rummet/
korridoren; rännorna löper till rakt över till den
bortre väggen.''
Radera till.


Fortsättning följer
Last edited by Reginhard on Fri 20 Mar 2020, 02:53, edited 1 time in total.
''I'm a survivor. We're a dying breed.''
 
User avatar
Reginhard
Posts: 11
Joined: Tue 22 Oct 2019, 23:37

Re: Återkoppling på Spelledarens handbok

Fri 20 Mar 2020, 02:29

Sid 66, under rubriken Syradusch, under Mekanism:
''Rustning skyddar
men tappar ett i skydd per runda som syran verkar
(kan lagas av någon med förmågan Smideskonst)''
Borde det inte vara 1 i skydd, alltså med siffror eftersom det är en regelmekanisk uträkning? och jag kan ha fel, men brukar man inte benämna det som Bepansring även i dessa fall? -1 i Bepansring osv.

Sid 68, under rubriken Rollpersonernas Uppträdande, under Heroiskt:
''Heroiskt: Rollpersonerna söker sig aktivt tills
stridens hetaste punkt''
Felskrivning av till


Sid 69, Under rubriken Utfall per stridsscen, under Reträtt:
''De åtdrar sig frislag från kvarvarande
fiender i vanlig ordning, och måste dessutom dra
med sig eventuella fallna vänner.''
Felskrivning av ådrar

Sid 72, Under Tabell 18: Härtågets missöden, under 11-12 Sjukligt vatten.
''En sörre eller mindre andel av hären
är kraftigt försvagad under 1T6 dygn,
eller 1T4 dygn om fältläkaren (eller
motsvarande) lyckas med ett slag mot
Listig med fördelen Vildmarksvana; slå
1T4 – 1: en fjärdedel, 2–3: hälften, 4:
tre fjärdedelar. Den drabbadeandelens
värde vid beräkningen av fältslagets
odds halveras.''
Felskrivning av större och felskrivning av drabbade andelens


Fortsättning följer
''I'm a survivor. We're a dying breed.''
 
User avatar
Reginhard
Posts: 11
Joined: Tue 22 Oct 2019, 23:37

Re: Återkoppling på Spelledarens handbok

Sat 21 Mar 2020, 03:02

Sid 76, i mitten till höger under texten som inleds med Att komma i:
''Slutligen kan
spelledaren den som en möjlighet att sätta rollpersonerna under press.''
Det tycks saknas ordet se mellan orden spelledaren och den. Alltså borde det vara
''Slutligen kan
spelledaren se den som en möjlighet att sätta rollpersonerna under press.''

Sid 78, under rubriken Handelsstation:
''Utposten omfattar
cirka hundra personer, vara cirka hälften är bofasta
(tiotal familjer) och resten personer på kortare eller
längre besök.''
Felskrivning av varav

Sid 81, under rubriken Investeringar:
''Förbättringen kan göras på
någon av Befästning, Förvaltning eller Basutkomst.''
I mina ögon verkar någon av vara överflödigt här och låter lite märkligt i formuleringen.
Man skulle dock också kunna skriva exempelvis:
''Förbättringen kan göras på någon av alternativen Befästning, Förvaltning eller Basutkomst''
Men i mitt eget tycke tycker jag att det bara hade varit bäst att ta bort någon av, det framgår redan att man måste välja en av dem eftersom ni skriver eller mellan Förvaltning och Basutkomst, och dessutom är det tydligt utifrån info-rubrikerna till höger på sidan. :)

Sid 81, under rubriken Investeringar, under Exempel:
''Spelledaren ber Karalas spelare
att beskriva vari förbättringen består: Karala bygger
ett vakttorn i sten istället för det gamla i trä.Nästa
investering hon gör är att förbättra byns utkomst.''
Felskrivning: Det borde vara mellanrum mellan trä. och Nästa


Fortsättning följer
''I'm a survivor. We're a dying breed.''
 
User avatar
Reginhard
Posts: 11
Joined: Tue 22 Oct 2019, 23:37

Re: Återkoppling på Spelledarens handbok

Sun 22 Mar 2020, 01:51

Sid 86. under rubriken Legosoldat:
''Hyrsvärd brukar avlönas med en skilling om dagen
för fottjänst, men krigaren själv måste stå för
vapen, rustning.''
En mindre detalj, men det är ju gängse med och om det bara är två saker som uppräknas. Alltså vapen och rustning. Smaksak. :)

Sid 86, under rubriken Legosoldat:
''Legosoldater
som armborstskyttar, pikenerare och lätt kavalleri
kan tjäna bra , men
med mycket hög risk
för stympning, död och
arbetslöshet så snart fred är
i sikte.''
Jag tänker att det är syftningsfel i meningen, det låter som att det (också) är mycket hög risk för stympning och död så snart fred är i sikte (utöver arbetslösheten). Kan vara värt att förtydligas såsom exempelvis::
''Legosoldater som armborstskyttar, pikenerare och lätt kavalleri kan tjäna bra, men med mycket hög risk för stympning och död. Så snart fred är i sikte hägrar dessutom arbetslöshetens armod för dessa yrkeskategorier.''
Något åt det hållet. :)

En mindre detalj:
Jag har märkt är att det är väldigt inkonsekvent med när det skrivs sid och sida (eller sidan) i boken. Det kanske finns något mönster till varför det ibland skrivs sid och ibland sida men för mig tycks det mest hoppa slumpmässigt. Sök på sid i dokumentet och klicka er fram (enter) så kan ni få en översikt om det är en inkonsekvens som bör fixas. :)

Jag har en regelfråga om en sak jag inte förstår angående Tabell 28: Fiender i Davokar:
Jag tror mig förstå allt annat i kapitlet (men jag kan ha missat någonting väsentligt), det enda jag inte förstår är hur man kan få resultatet högre än 22 på Tabell 28: Fiender i Davokar. Man får +2 på slag på Tabellen om man färdas längst vattendrag enligt:
''◆ I Vilda Davokar, lägg +2 till tärningsslaget på
tabellerna 26 till 29.
◆ I Mörka Davokar, lägg +5 till tärningsslaget på
tabellerna 26 till 29.
◆ Vid färd längs vattendrag, lägg +2 till
tärningsslaget på Tabell 28.''
Så om man slår 20 på Tabell 28 får man 22 om man färdas längst ett vattendrag. Men jag ser inga andra modifikationer så att man kan få 23-25. Ni nämner tidigare under rubriken Händelser att tabellerna kan ''även användas som ett smörgåsbord för spelledaren att välja godbitar ifrån, utan tärningsslag, om så önskas.''. Så, är det det som är tanken med 23-25 (eftersom 23-25 är otroligt mäktiga varelser) på Tabell 28, eller har jag missat någonting? Eller (och detta är det väsentliga) har ni glömt att förtydliga någonting angående den tabellen? Orienteringsslaget nämner ju endast den positiva modifikationen man kan få om man lyckas (och att man inte får den tidigare + att man råkar ut för ett missöde). Borde inte fienderna man stöter på också vara starkare i Vilda och Mörka Davokar? Så då funderar jag på om ni har glömt nämna att man skall lägga på +2 respektive +5 för Vilda och Mörka Davokar på Tabell 28 också. Annars kanske jag bara har missat något annat sätt att få en +mod på denna tabell. Uppskattar om ni kunde reda ut det här för mig. :) Utöver detta hittade jag inga felskrivningar under hela denna del, trots ett idogt nagelfarande (bravo)!

Sid 100, under Tabell 31: Kuriositeter:
''5–6 Nagelfil men en grov och en finare sida, vars grepp har formen av ett varghuvud i siluett''
Felskrivning av med.

Sid 101, under Tabell 31: Kuriositeter
''65–66 Tuberna och kläppen till ett vindspel av välklingande ettermit''
Heter det inte Etterkopal? Jag har inte sett det benämnt som varelsen förut, och det kan ju bli missvisande också, så jag antar att det är en felskrivning.

Sid 101, under Tabell 31: Kuriositeter
''81–82 Cirkelrunt bältes- eller mantelspänne av silver men detaljer av guld föreställande korslagda pilar''
Felskrivning av med.

Sid 104, under rubriken Ruinens tidigare syfte:
''Fokus här är
på symbariska ruiner, men med en smula fantasi
kan du säkerligen anpassa beskrivningen så att
den i stället fungerar för strukturer efterlämnade
av troll eller alver ''
Borde inte Arakerna nämnas också, med tanke på att de nämndes tidigare på sidan? Eller är deras strukturer så annorlunda att de inte kan fungera med tabellerna?

Sid 104, under Tabell 34: Tidigare syfte:
''1t10 funktion (t4)*''
Vad syftar * på? Det finns ingen dylik symbol förrän på sida 107, så jag antar att det syftar på Skada på byggnader, men behövs symbolen verkligen här också? Är det för om man vill riva ruinen så kan man få ett exempelvärde på hur tålig byggnationen som helhet är?
Edit: Så är det nog, men jag lämnar denna kommentar ifall att. :)

Sid 106, under Tabell 37: Innevånare:
''18–20 Slå två gånger och behåll båda släktena; ignorera då alla slag över 17''
Betyder ignorera att man ska slå om om man får ett till slag över 17, eller betyder det att om man exempelvis först slår 18 och sedan slår 6 och därefter 19, så ignorerar man det sista resultatet (19) och man har endast slagit fram Svartalfer (6)? Alltså: Slår man om man man får det igen eller blir det endast ett resultat om man får 18-20 igen? Det är möjligtvis lite oklart vad ignorera betyder i sammanhanget.

Sid 107, under Tabell 42: Rummets detaljer
''Skattgömma: kräver lyckat Vaksam för att upptäckas; 1T4+1 på
Tabell 30 på sida 100
''
Betyder detta att man endast slår 1T4+1 på tabellen (vilket mest bara skulle ge bråte, och om man har tur i Vilda och Mörka Davokar en kuriositet) eller ska man slå 1t20+1t4+1? Jag antar självfallet det senare, men det kan förtydligas genom att skriva något i stil med
''Slå enligt Tabell 30 på sida 100 med 1t4+1 som modifikation''.
Kanske blir klumpigt, men det kan vara bra att uttrycka det tydligare så att ingen som läser för ordagrant får för sig att man nästan bara får bråte i skattgömman och tror att det är en ''flavour''-grej snarare än ett riktigt fynd. :)

Sid 114, under rubriken Insektssvärm:
''Ceremonifokus: En ädelsten stor som ett mänskoöga,
slipad att likna kadaverflugans fasettögon.''
Jag antar starkt att detta inte är en felskrivning, men jag nämner det ifall det faktiskt var meningen att skriva människoöga. :)


Fortsättning följer
''I'm a survivor. We're a dying breed.''
 
User avatar
Reginhard
Posts: 11
Joined: Tue 22 Oct 2019, 23:37

Re: Återkoppling på Spelledarens handbok

Mon 23 Mar 2020, 01:41

Sid 116, under rubriken Monsterkontroll, under Unik Bieffekt:
''Vad värre är: monstret fylls av hämndbegär och
känner instinktivt igen den åkallande Officiantens
mystiska signatur – det kan känna både riktning
och avstånd till mystikern när denne använder
mystiska förmågor/ritualer.''
Felskrivning av den

Sid 116, under rubriken Ovärldstunnel, under Halv effekt:
''Halv effekt: Portalen kollapsar tidigare än väntat
och endast hälften av varelserna som trängs i tunneln kommer igenom(se Full Effekt).''

Felskrivning, behövs ett mellanrum så att det blir igenom (se Full Effekt).

Sid 117, längst ned till höger på sidan, under rubriken Återuppliva:
''Den korruptionen som
drabbar deltagarna i ceremonin fördubblas, från
5t6 till 10t6. Hur dessa poäng distribueras mellan
deltagarna beräknas som vanligt.''

Grammatiskt korrekt blir korruption, det är redan bestämd artikel genom att skriva Den. :) 


Fortsättning följer
''I'm a survivor. We're a dying breed.''
 
User avatar
Mattias_JH
Topic Author
Posts: 56
Joined: Sun 17 Feb 2019, 10:29

Re: Återkoppling på Spelledarens handbok

Mon 23 Mar 2020, 08:47

Ooooo, fantastiskt Reginhard (vem du än är)!!!

Ser fram emot fortsättningen. :-)

/MJH
 
User avatar
Reginhard
Posts: 11
Joined: Tue 22 Oct 2019, 23:37

Re: Återkoppling på Spelledarens handbok

Tue 24 Mar 2020, 00:33

Sid 124, längst ned:
''Kanske visste också han vad som skulle hände; kanske kunde han
bara inte överge den vän han hade fört i fördärvet?''
Felskrivning av hända

Sid 128, under rubriken Gamla Hjältar, till höger:
''Elixir är förstås fortsatt gångbara och eftertraktade ,
men de är ändå så pass billiga att de inte ruinerar
framgångsrika äventyrare.''

Felskrivning, kommatecken förskjutet med ett mellanrum, bör vara eftertraktade,

Sid 128, under rubriken Berikande regelalternativ:
''Flera av dessa mekanismer kan, om
spelgruppen väljer att använda dem, användas i
syfte belöna rollpersonerna och deras spelare med
annat än erfarenhet och värdesaker.''
Det saknas ett att mellan syfte belöna, alltså det bör vara syfte att belöna

Sid 129, under rubriken Traditionernas hemligheter:
''En större och mer värdefull belöning är att
ge rollpersonen tillgång till alla traditioners
förbjudna hemligheter genom fördelen Förbjuden
kunskap (s53)''

Bör vara (sid 53) eller (sida 53). Nämner än en gång att det är ganska inkonsekvent i boken med när det skrivs sid och sida/sidan, bara på denna sida används både sid och sida (och faktiskt s53 också då, [som säkerligen var ett ställföreträdande skrivfel]) i precis samma kontext. Ser snyggare, mer välordnat och hyperlänkat ut om endast en term används. :)
Ett exempel på något som också är lite inkonsekvent ibland är t.ex. att vissa utgåvor ibland kallas eBoken men på ett annat ställe för PDF. Dessa är ju i min förståelse i dessa kontexter praktiskt taget synonymer, så det kan också kännas som en överflödig detalj att använda båda (jag föredrar personligen PDF). Det avgörandet är självfallet upp till er, men det är värt att nämna åtminstone. :) Exempel: Äventyrsplatser kallas eBoken Sid 122 och PDF:enSid 28. Sök på PDF och eBoken så ser ni en översikt av hur dessa två begrepp används ganska godtyckligt genom boken.

Jag tittade igenom lite tidigare i boken och upptäckte en felskrivning jag missat tidigare:
Sid 32, under rubriken Obalanserade rollpersoner:
''Symbaroums regler är ett konstruerade som
ett öppet system, designat i syftet att skapa ett
spel där systembemästrande inte bara är möjligt utan också uppmuntras.''
Ta bort det markerade ordet ett, felskrivning! :)

Sid 134, under Desdemorgos ikosaeder:
''Demonologen Desdemorgos var en jagad man;
både häxjägare och andra demondyrkare ville åt
hans huvud.''
Meningen är lite märklig i mina ögon, man får inte fram dessa två egenskaper, beskrivningar av en person som ordet både antyder.
Exempel på hur man skulle kunna omformulera den:
Demonologen Desdemorgos var en jagad man;
både häxjägare och
en man vars huvud andra demondyrkare
skulle vilja ha som prydnad på sina mörka altare.''
''Demonologen Desdemorgos var en jagad man;
han uppträdde som häxjägare men var också
någon som andra demonjägare skulle vilja
se huvudet rulla på.''
Bara spontana förslag, men jag tror att idén framgår om varför meningen i sin nuvarande utformning blir märklig.

Sid 138, under rubrik Girakosh cirkelstål:
''Återvändo: Det kastade cirkelstålet återvänder
till mästarens hand, oavsett det träffade sitt mål
eller ej. Om mästaren är kapabel att kasta flera
stål per runda kan Kaststålet återvända så många
gånger som det behövs.''
Felskrivning av oavsett om det, alltså det skall vara ett om mellan oavsett och det. Det är mer korrekt i detta sammanhang. Hade det stått ''oavsett träffat mål eller ej'', e.d. lite korthugget kan det funka, men det är alltid ett om mellan oavsett och det i alla kontexter jag finner, och det låter mer naturligt. :)


Inte många felskrivningar alls funna denna gång, mest pedant-detalj-koll (ta med en nypa salt)! Som alltid ljuvlig läsning.
Fortsättning följer
''I'm a survivor. We're a dying breed.''
 
User avatar
Henkedge
Posts: 20
Joined: Mon 04 Aug 2014, 09:36

Re: Återkoppling på Spelledarens handbok

Tue 24 Mar 2020, 10:17

Sid 134, under Desdemorgos ikosaeder:
''Demonologen Desdemorgos var en jagad man;
både häxjägare och andra demondyrkare ville åt
hans huvud.''
Meningen är lite märklig i mina ögon, man får inte fram dessa två egenskaper, beskrivningar av en person som ordet både antyder.
Exempel på hur man skulle kunna omformulera den:
Demonologen Desdemorgos var en jagad man;
både häxjägare och
en man vars huvud andra demondyrkare
skulle vilja ha som prydnad på sina mörka altare.''
''Demonologen Desdemorgos var en jagad man;
han uppträdde som häxjägare men var också
någon som andra demonjägare skulle vilja
se huvudet rulla på.''
Bara spontana förslag, men jag tror att idén framgår om varför meningen i sin nuvarande utformning blir märklig.
Jag har nu inte läst originaltexten, men syftar inte meningen på att demonologen är jagad av två olika grupper; häxjägare såväl som andra demondyrkare?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests