Byrax
Topic Author
Posts: 926
Joined: Fri 08 Jan 2016, 10:42
Location: Mythic North

FQ = Konfluxen?

Sat 15 Jun 2019, 14:34

Brilliant Minds tema med FQ, ja ”Fluxability Quotient”, FQ, låter i mina öron mer än lovligt trakoriskt och konfluxigt. Är Shagul talare?

Hakelius i Expressen:
-/-
”Och så går det att läsa vad konferensen handlar om på Brilliant Minds hemsida, något en annan publikation försökte presentera som grävande journalistik.
Alltså:
Årets tema för konferensen är ”The Fluxability Quotient”, FQ.
Quotient är faktiskt ett riktigt ord. Det kommer från latin och betyder helt enkelt kvot. Fluxability, däremot, är något en konsult har kommit på. Man hittar antagligen dit genom att kombinera flux — som betyder flöde, eller ständig förändring — med flexibilitet.
Fiffigt.
Så det vi talar om, FQ, är alltså något slags andel av ständig flexibel förändring. Eller, för att så ärligt som möjligt översätta den förklaring som står på hemsidan:
”FQ: en symfoni av tänkande i helhetsbilder. Flöde. Övergång. Makten i medveten evolution. FQ bemäktigar ens förmåga att rubba, flytta, förändra, utvecklas och flyta starkt med framtidens ström. Detta är temat för Brilliant Minds 2019.””

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests