Page 1 of 1

Typsnitt i rollformuläret till Flodskörden

Posted: Mon 03 Jun 2019, 19:44
by Masse
Vad är det för typsnitt som Flodskörden-rollformuläret använder till orden Fysik, Teknik, Känsla och Skärpa och till rubrikerna Grundegenskaper, Tillstånd och Färdigheter?

Re: Typsnitt i rollformuläret till Flodskörden

Posted: Mon 10 Jun 2019, 14:47
by Henkedge
AvantGarde Bold

Re: Typsnitt i rollformuläret till Flodskörden

Posted: Thu 28 Oct 2021, 02:25
by Masse
AvantGarde Bold
Tack.