Abenazer
Posts: 79
Joined: Tue 03 Apr 2012, 00:44

Re: Projekt: Konfluxsviten

Sun 25 Nov 2012, 13:01

Peter säger det jag tidigare försökte få fram fast han gör det mycket bättre - särskilt månar även jag om det okända! Känner någon för att närmare specificera så är det å andra sidan helt i sin ordning också.
Just nu står det "en rese av oklar härkomst". Det kanske kan stå ungefär så? Den betydelse jag lade i ordet "rese" är bara "storväxt person", inte stensvartfolksras mittemellan jättar och orcher blablabla.

En annan möjlighet är ju att man ger ett par teorier snarare än en objektiv "sanning".
 
User avatar
Peter
Posts: 582
Joined: Sat 09 Apr 2011, 14:52

Re: Projekt: Konfluxsviten

Sun 25 Nov 2012, 13:30

Just nu står det "en rese av oklar härkomst". Det kanske kan stå ungefär så? Den betydelse jag lade i ordet "rese" är bara "storväxt person", inte stensvartfolksras mittemellan jättar och orcher blablabla.
Låter utmärkt!
Check out my BoL heroic migration period hack - Barbarians of the Dark Ages
Kolla mitt ny-klassika BRP-derivat - Monster och Människor
 
User avatar
Brior
Posts: 899
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Projekt: Konfluxsviten

Sun 25 Nov 2012, 15:08

Peter säger det jag tidigare försökte få fram fast han gör det mycket bättre - särskilt månar även jag om det okända! Känner någon för att närmare specificera så är det å andra sidan helt i sin ordning också.
Just nu står det "en rese av oklar härkomst". Det kanske kan stå ungefär så? Den betydelse jag lade i ordet "rese" är bara "storväxt person", inte stensvartfolksras mittemellan jättar och orcher blablabla.

En annan möjlighet är ju att man ger ett par teorier snarare än en objektiv "sanning".
Bra förslag båda tycker jag.
 
Baldyr
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Projekt: Konfluxsviten

Sun 25 Nov 2012, 18:42

Abrelax får gärna vara en "rese", men spekulation kring hans härkomst blir ju inte mindre intressant bara för att inget definitivt sägs "officiellt". :)

Jag tror exempelvis inte på att han är av Tolgulderstam, för då skulle han knappast (frivilligt) ha färdats över havet till Marjura. Liksom han skulle lida av klaustrofobi, exempelvis inne på Junker Hildur.
 
User avatar
Brior
Posts: 899
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Projekt: Konfluxsviten

Sun 25 Nov 2012, 19:07

Jag tror exempelvis inte på att han är av Tolgulderstam, för då skulle han knappast (frivilligt) ha färdats över havet till Marjura. Liksom han skulle lida av klaustrofobi, exempelvis inne på Junker Hildur.
Det var just därför som jag föreslog att han förts till Marjura som fånge och kanske snarare inte ville lämna ön av fruktan för havet, men som sagt får det gärna spekuleras.
 
Baldyr
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Projekt: Konfluxsviten

Sun 25 Nov 2012, 20:29

Storleken antyder ju Tolgulder-anlag medan utseendet antyder... någonting helt annat. Kanske är en av "vildingarna" i Gondelwu (eller vad den förtrollade skogen numera heter) inblandad i hans tillkomst? Därav betarna och borsten. Och Gråtande bergen ligger ju granne med nämnda skog, så...

Fram för fler spekulationer! :)
 
Gunslinger
Posts: 21
Joined: Sun 01 Jul 2012, 22:40

Re: Projekt: Konfluxsviten

Sun 25 Nov 2012, 21:32

Storleken antyder ju Tolgulder-anlag medan utseendet antyder... någonting helt annat. Kanske är en av "vildingarna" i Gondelwu (eller vad den förtrollade skogen numera heter) inblandad i hans tillkomst? Därav betarna och borsten. Och Gråtande bergen ligger ju granne med nämnda skog, så...

Fram för fler spekulationer! :)
Grisselhår berättar att vargmän som drivits bort av sin flock förvrids och blir något annat. Vem vet vad som händer en tolguld när han tvingas vara på ett så trist ställe som svavelträsken.
 
Abenazer
Posts: 79
Joined: Tue 03 Apr 2012, 00:44

Re: Projekt: Konfluxsviten

Sun 25 Nov 2012, 21:33

Mitt förslag med utomvärldsliga resor på föregående sida var förstås på skämt, men jag föredrar ändå att ta fasta på det här (från Briorbloggen):
I Trakorien anpassas levande varelser till sin omgivning även under livet och inte bara genom Darwinistiska arvsmekanismer. På motsvarande sätt kan den individ förfalla som förlorar sin sociala tillhörighet.
Det vill säga, Abrelax har inte dåliga gener utan han föddes fullt normal för att sedan förlora sin sociala tillhörighet och brytas ner. Frågan är vilken miljö som bryter ner folk så till den milda grad. En uppenbar (men inte så intressant) möjlighet är att han har tjänat hos shaguliterna och både sett och utsatts för alltför många experiment.

Svavelträsket är visserligen ingen trevlig plats, men Abrelax verkar sticka av även där? Det tyder på att han skickades till Marjura i befintligt skick så att säga.

Å andra sidan kanske tolgulder är särskilt känsliga för förhållandena i slavlägret? Kontrasten hemifrån borde ju vara stor i alla fall.
 
Baldyr
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Projekt: Konfluxsviten

Mon 26 Nov 2012, 00:22

Intressanta tankegångar där... Tolgulder är ju extremt känsliga för miljöpåverkan eftersom de egentligen inte kan lämna sitt hemland. Att vistas i städer är redan en utmaning...!

En process kanske påbörjades redan när Abrelax slogs i järn och stängdes in i fånghåla. Sjöresan gjorde antagligen inte saken bättre och bröt ner jätten till... mera obestämbara beståndsdelar. Med fast mark under fötterna på Marjura väntade livet i svavelträsket, vilket alltså har påverkat hans natur på ett annat sätt än övriga straffångar. Slutresultatet blev... "något obestämbart". Han kanske inte ens minns sitt ursprung. Endast en röd scarf vittnar om det som en gång varit och som för honom för alltid är förlorat.

Något sådant, kanske?
 
Abenazer
Posts: 79
Joined: Tue 03 Apr 2012, 00:44

Re: Projekt: Konfluxsviten

Mon 26 Nov 2012, 01:34

Intressanta tankegångar där... Tolgulder är ju extremt känsliga för miljöpåverkan eftersom de egentligen inte kan lämna sitt hemland. Att vistas i städer är redan en utmaning...!

En process kanske påbörjades redan när Abrelax slogs i järn och stängdes in i fånghåla. Sjöresan gjorde antagligen inte saken bättre och bröt ner jätten till... mera obestämbara beståndsdelar. Med fast mark under fötterna på Marjura väntade livet i svavelträsket, vilket alltså har påverkat hans natur på ett annat sätt än övriga straffångar. Slutresultatet blev... "något obestämbart". Han kanske inte ens minns sitt ursprung. Endast en röd scarf vittnar om det som en gång varit och som för honom för alltid är förlorat.

Något sådant, kanske?
Kan köpa det. Som ett alternativ åtminstone! :)

Efter att med en dåres envishet ha kämpat ner fler vandöda än någonsin Boromir orcher faller Abrelax till sist på Arhems bro ... karaktärerna skyndar fram där jätten ligger och kramar sin röda halsduk och hinner höra ett enda ord i hans sista utandning:

"... Rosenknopp ..."

Nu vidtar ett långt sökande efter svar i jättens förflutna ...

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests