Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

dödsmasker i Trakorien

Sun 05 Aug 2012, 19:09

Det slog mig att en dödsmask torde vara en potent artefakt. Den borde exempelvis vara användbar om man vill kontakta den döde - eller rent av hitta vederbörande i dödsriket. Kanske kan man rent av passera som den döde exempelvis i dödsriket, och alltså inte dra uppmärksamhet till sig?

Dödsmasker torde också vara ett sätt att göra anspråk på förfäders status eller attribut. Man kan också undra vilken roll avgjutningar av hädangångna släktingars anleten har under exempelvis De dödas dag i Fontra Cilor. Kanske kan man tillfälligt låta en död släkting besätta masken? Det kanske kan vara ett sätt att ta del av förfaderns kunskap, visdom - eller mod?

Vad händer om man möter en vålnad - och bär dennes dödsmask? Blir vålnaden kanske förvirrad eller tvivlar över sin egen icke-existens? Torde vara användbart vid exorcism? Skulle en demon identifiera någon som bär någon annans dödsmask - eller tror han att det är den döde? Kanske har någon lyckats undvika självaste Liemannen genom att låtsas vara en redan död person?

Några fler uppslag?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests