Skadlig
Topic Author
Posts: 16
Joined: Sat 14 Jun 2014, 23:43

Varvet Daharab

Mon 04 Jun 2018, 21:27

Jag tittar på exempelskeppen på sida 189 i regelboken och blir lätt förvirrad. 
Hade inte varvet Daharab som specialitet att man fick en vapenmodul per klass extra i utbyte mot en mindre fri modul per sida 171? För klass 3 borde man väl då ha 9 fria moduler plus 3 vapenmoduler? Men exempelskeppen på sida 189 har alla bara total 9 moduler. Tänker jag fel eller...?
 
Baloo
Posts: 20
Joined: Wed 25 Nov 2015, 18:07

Re: Varvet Daharab

Tue 05 Jun 2018, 17:43

Min tolkning av skrivningen på s171 är att ett klass III Daharab skepp får 10 moduler +3 vapenmoduler...
Oavsett vilket har du helt rätt i att exempelskeppen på s189 inte utnyttjar sin fulla modulkapacitet. :)
 
Skadlig
Topic Author
Posts: 16
Joined: Sat 14 Jun 2014, 23:43

Re: Varvet Daharab

Sat 09 Jun 2018, 15:13

Jag tycker nästan att det måste vara 9 +3 för annars är enda nackdelen med skrovtypen +5% kostnad.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests