Qui
Topic Author
Posts: 14
Joined: Mon 02 Jan 2012, 22:17
Location: Göteborg

Zapptillägg till termalvapen

Thu 19 Apr 2018, 21:07

På sid 148 i bok 1 står det "Zapp-vapen finns som smidigt tillägg till alla termalvapen".

Är det att betrakta som ett alternativt avfyrningsläge som ingår? Eller är tillägget något man köper till och vad kostar det i så fall?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests