thek
Topic Author
Posts: 19
Joined: Sun 03 Aug 2014, 11:07

Magi: Spådom - husregel

Wed 14 Mar 2018, 16:06

Förslag på förändring / husregel

SPÅDOM
NIVÅ 3, RITUAL
RÄCKVIDD: NÄRA
INGREDIENS: Spåkula eller fiskrens
Om du utför en seans kan du få utförliga syner om framtiden. Spelledaren specificerar ett villkor som inte får brytas för att spådomen ska vara uppfylld: "Då länge inga troll har siktats innan gryningen", "Alven får inte skjuta några pilar som träffar marken"
Spelaren specificerar en handling som givet att det lyckas kommer att misslyckas eller omvänt. Exempel: "Jag kommer att träffa det avgörande slaget mot trollets hjärta",
"När Perkel hoppar över gärdsgården kommer han falla med ansiktet nedåt i dyn."

Exempel på slutgiltig spådom:
"Om trenne äventyrare delat sin guld broderligt, kommer de inte överraskas på natten och de skola sova tryggt under sina filtar".

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests