Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Arda och Subarda

Sun 14 Jan 2018, 12:34

Om jag tolkat saken rätt så är Arda en religiöst huvudort i Ransard, som i "mirandan av Arda". Gudinnan, som är själva landet, är då "Sub-Arda" eller "Arda nedom". Om man tänker på tektoner och landakenningar så sträcker sig Subarda ända till Saphyna och bortom. Gudinnans, eller den kvinnliga jorddragarens, lekamen har alltså även sträckning under havet. De olika landmassorna är alltså endast synbart separerade i form av landakenningar. Rätt?

Skötet, "Ardakved", ligger som bekant bortom Stegos. Och "Ardahals" är en förkastning i Matagdebergen. Vad skulle ransarderna kalla det oanständigt bördiga Frimbolinerslätten, Rubakin och Frimbole Olvi, tro? Arda-barm? Och är hela Saphyna en del av Subarda eller har flera tektoner (tillfälligt) bildat en gemensam landakenning?
 
Sopodlare
Posts: 17
Joined: Thu 15 Aug 2013, 08:22

Re: Arda och Subarda

Sun 13 Oct 2019, 23:31

Det känns otroligt att en tekton håller en Sköld hela vägen från Ransard till Saphyna, eller varierar deras storlek så mycket?
 
User avatar
Brior
Posts: 924
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Arda och Subarda

Tue 15 Oct 2019, 23:29

Det känns otroligt att en tekton håller en Sköld hela vägen från Ransard till Saphyna, eller varierar deras storlek så mycket?
Hur det förhåller sig är svårt att veta, kanske en tekton kan hålla flera sköldar? Sedan verkar inte landakenning vara synonymt med en tektonisk sköld. Clusta Noba ansluts ju till landakenningen för att sedan åter tappa ankytningen när vattnet strömmar tillbaka, detta trots att holmen uppenbarligen hör till samma sköld eftersom den åker med tektonen och Marjura på resan.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests