Jens go game
Topic Author
Posts: 294
Joined: Fri 04 Nov 2011, 07:49

initiative kort

Tue 26 Dec 2017, 18:10

6 och 9 är förrädiskt lika varandra speciellt när man roterar dom :-) Jag föreslår att ni sätter ett litet streck under 6 respektive 9an.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests