Page 2 of 2

Re: Regelklur

Posted: Fri 03 Nov 2017, 01:51
by Duckwing
För att klura litet mer så kan ju förändringar av karaktärernas egna attribut användas för att spelarna ska känna att deras karaktärer utvecklas. De kan helt enkelt få beskriva sina karaktärer så att de framstår som allt coolare ju mer erfarna de är. Även om detta inte har någon krunchig effekt så kan det ända påverka känslan av att spela karaktären och SL kan jobba in det i hur omgivningen bemöter karaktären.