Moderator: Brior

 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Variation på Röda ögat

Sun 17 Sep 2017, 18:54

Mina spelare närmar sig Kungsklippan och förutsättningarna för äventyret skiljer sig något från den gängse:

* Rollerna har inte amuletten Tvillingband (motsvaras av Didras dito i originalet) med sig. (De fick förvisso tag i den tidigare från Fundibéra men blev kvar i Maravelda.)

* En av spelarna har lyssnat på podden Vi spelar rollspel och därmed spoilat äventyret. (Oklart hur mycket hen minns men ändock.)

* Jag tänkte byta ut onaquierna mot de så kallade P'taklunerna som omtalas av Kamalkus i Slaktare små. (Tänker mig någon sorts gengångare/vampyrer som livnär sig på människohjärtan och utövar blodsriter. Dessa kommer ursprungligen från Bektar och använder oraklets insikter för att skåda in i framtiden.)

* Stjärnefallet i Kristalltjuren har precis ägt rum då vi spelar båda delarna parrallellt.

Jag överväger att beskriva labyrinten som ett mer vidsträckt grottsystem i flera nivåer och med olika passager dem emellan. Det blir snarare karaktärerna som får tolka vägbeskrivningen genom dådslag än spelarna som klurar ut rätt väg. På vägen slänger jag fällor inspirerade (och improviserade) utifrån äventyret och med hänsyn till framgångsgraden på slaget.

P'taklunerna hemsöker labyrinten men kan bekämpas med Tigwalvans ljus som är en förmåga som en av karaktärerna behärskar. Dessa torde i sin tur behärska nekromanti.

Senast Fundibéra deltog i handlingen blev hennes dåvarande form (magisk förklädnad) sliten i stycken och därefter borttrollad av en illusionist. Jag tänker mig att hennes essens återvänt till Bektar där hon ingått i en pakt med P'taklunerna. Eftersom det torde vara tämligen hopplöst att få med dig Nastigast från Kungsklippan utan amuletten behöver jag en annan upplösning.

Här söker jag uppslag; Jag tänker mig att Nastigast redan känner till konfluxens båda positioner liksom att detta är en logisk paradox. Fundibéra inser i sin tur att klyvningen orsakar komplikationer som antingen främjar eller hindrar hennes egen agenda. Nastigast har alltså redan spelat ut sin roll och kan offras.

Ett problem är jag inte till fullo har bestämt mig för vad häxans agenda är. Jag anar en koppling till Rirba/Månvind på Marjura. Delar Fundibéra hennes önskan att släcka Jordblodskällan och avsluta Cruri? Kanske behöver hon dominera konfluxen för att frigöra sig från banden till P'taklunerna?

Oavsett känns det som att äventyret slutar uppe i oraklets kammare. Bhrullis har som bekant svurit på att döda densamme, vilket egentligen kvittar. Informationen om konfluxens läge är det intressanta men för att få tag i denna kan man behöva kohandla med Fundibéra. Men vad vill hon ha av karaktärerna?
 
User avatar
Henke
Posts: 1637
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Variation på Röda ögat

Sun 17 Sep 2017, 21:05

Oavsett känns det som att äventyret slutar uppe i oraklets kammare. Bhrullis har som bekant svurit på att döda densamme, vilket egentligen kvittar. Informationen om konfluxens läge är det intressanta men för att få tag i denna kan man behöva kohandla med Fundibéra. Men vad vill hon ha av karaktärerna?
Tänker att Fundibera kanske vill ha Rirbas spegel från Cruri. Inte för egen del utan för att irritera Kamalkus som älskar speglar.

Gällande att låta Nastigast dö istället så tycker jag det är en bra idée. Ännu hellre att han får informera RP om den information som han besitter och att RP sedan får känna ångesten över att behöva likvidera honom för att inte den informationen skall spridas vidare till någon annan.
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Variation på Röda ögat

Mon 18 Sep 2017, 20:29

I så fall är Fundibéra inte i maskopi P'taklunerna utan delar karaktärernas ambition att ta del av oraklets insikter. Alltså bjuder hon upp till samarbete, måhända i skepnad av en gammal hagga eller rent av förklädd som en av orakelkultens prästinnor.

Vad kan hon då bidra med vad gäller råd och dåd för att komma åt oraklet? Hur ser hon till att rollerna delar med sig av oraklets kunskaper? Jag tänker mig alltså inte att hon slår följe med gruppen utan låter snarare dem göra grovarbetet och antagligen också fördriva P'taklunerna från platsen. Sedan kan hon ju sväva in i oraklets kammare på en månstråle...

Rirbas spegel är intressant att spekulera över. Måhända har häxan på Marjura använt den för att fjärrskåda den forna cruriska kultplatsen på Bektar... Är Fundibéra måhända allierad med henne eller ser hon Månvind som en konkurrent? (Båda kvinnor verkar ha koppling till månen hur som helst.)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest