Sopodlare
Topic Author
Posts: 17
Joined: Thu 15 Aug 2013, 08:22

Slavekonomi

Thu 03 Aug 2017, 22:56

Så, mina spelare har lyckats göra Trakoriens värld ännu lite värre genom att hitta nya skördeplatser för slavar.
I mitt Trakorien har slavar varit en bristvara ett tag pga brist på krig och andra "naturliga" inflöden.
Vad händer då i samhället och ekonomin när det nu börjar välla in nya slavar?
Speluppslag?
Last edited by Sopodlare on Sun 13 Aug 2017, 13:10, edited 1 time in total.
 
User avatar
Brior
Posts: 927
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Slavekonomi

Fri 04 Aug 2017, 09:33

Ett tips som kommer för mig spontant: Bröderna Gracchus politiska gärning i republiken Rom på 120-talet f.kr drevs till stor del av överetablering av slavarbete. Mekanismen var att några få ägde alltmer och hellre använde slavar på sina latifundor än inhemska arbetare (vänta nu – detta låter väldigt bekant på något vis…). Aktivt bortdrivna småbönder hamnade som proletariat i Rom och armén fick sämre rekryteringsbas eftersom bara lantägare fick bli legionärer. Går att planka rakt av.

Att sedan de rika lät smutskasta och mörda Graccherna gör ju inte saken mindre trakorisk.
 
Baldyr
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Slavekonomi

Sat 05 Aug 2017, 19:12

I Tricilveboken beskrivs hur man som medborgare säljer sig själv till slaveri. I övrigt inbillar jag mig att man köper slavar söderifrån, snarare än gör räder på öarna. Om man bortser från "straffexpeditioner" i Kargom och Milacke.

Vad är förresten skillnaden mellan straffånge och slav?
 
User avatar
Brior
Posts: 927
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Slavekonomi

Sat 05 Aug 2017, 19:15

Vad är förresten skillnaden mellan straffånge och slav?
En slav är väl rättslös och utlämnad åt ägarens godtycke (inom något glest regelverk),
medan en straffånge avtjänar ett straff och sedan återinträder i något slags medborgarskap?
 
User avatar
Klas
Posts: 322
Joined: Sun 04 Nov 2012, 19:17

Re: Slavekonomi

Sat 05 Aug 2017, 23:53

När det rör sig mer "varor" på rutterna in i landet ökar konkurrensen om hanteringen. Det går att tänka sig allehanda hjälptjänster för slavhandlare (läger, proviant, juridik, särskilda inventarier, etc) som plötsligt blir lönsamma när handeln är tillräckligt stor. Med hård konkurrens om stora summor följer givetvis sabotage, mord, stölder och organiserad brottslighet. Jag tänker även på Irland under vikingatiden (eller om det möjligen var medeltiden?) som då hade en tämligen låg brottsfrekvens. UTOM när det var hästmarknad, då statistiken slog i taket varje gång.
 
Baldyr
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Slavekonomi

Sun 06 Aug 2017, 16:04

En slav är väl rättslös och utlämnad åt ägarens godtycke (inom något glest regelverk),
medan en straffånge avtjänar ett straff och sedan återinträder i något slags medborgarskap?
Att sälja sig själv som slav liknar då det senare, antar jag. Alltså att man arbetar av sin skuld och därefter är fri. Men samtidigt kan ju vilken slav som helst köpa sig fri, förutsatt det ligger i ägarens (och marknadskrafternas) intresse.

Därav min fundering om inte straffången i praktiken är en slav, som så att säga arbetar av sin skuld. Skillnaden torde ligga i att fången tillhör Riket och inte kan säljas vidare.

Apropå straffångar - bedrivs svavelutvinningen av Riket/Procuratorn eller av ett bolag/handelshus (Shakellos)? Riket äger ju markfrukten men koncessionrätten (?) skulle kunna säljas till hugade köpmän, väl? (Kastyke gillar privatisation, misstänker jag.)
 
User avatar
Brior
Posts: 927
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Slavekonomi

Sun 06 Aug 2017, 17:54

Apropå straffångar - bedrivs svavelutvinningen av Riket/Procuratorn eller av ett bolag/handelshus (Shakellos)? Riket äger ju markfrukten men koncessionrätten (?)  skulle kunna säljas till hugade köpmän, väl? (Kastyke gillar privatisation, misstänker jag.)
Precis så tänker jag mig det. Fast det kan ju vara blandformer också, där riket behåller vissa funktioner. Det är ändå inte Sverige vi talar om! ;-)
 
Sopodlare
Topic Author
Posts: 17
Joined: Thu 15 Aug 2013, 08:22

Re: Slavekonomi

Sun 13 Aug 2017, 13:42

Bra och givande input! Jag är så glad att det här forumet finns!

Hittills har detta hänt i mitt spel: 

Upptäckten av en oorganiserad landsända med underutvecklat försvar har lett till att det har blivit lite av en "guldrusch". Alla som har råd har tagit sin båt och åkt dit för att hämta hem det köttiga guldet. Detta kommer INTE att hålla, det jag tycker bäst om med den här utvecklingen är att spelarnas beslut har skapat en förändring i världen, de känner sig delaktiga.
Ökat tryck från slavjägare ger ökat incitament till att organisera sig under en våldskompetent ledare, som i framtiden kan tänka sig att organisera en motattack. Då är det tekniskt sett rollpersonernas fel att Trakorien råkar ut för nya olyckor, vilket alltid är kul.

En ny slavmarknad har etablerats på i Soblak på Palamux, i direkt konkurrens med redan existerande knytpunkter, framförallt på Paratorna. Håller på att klura på en otrevlig ny marknadsgeneral som har lång erfarenhet av slavhandel (även på "positiva sätt" som att begränsa sjukdom genom bra hygien etc, hen ska definitivt ligga i en "våldsam konkurrenssituation" med befintliga marknader. 

Enklare arbeten har blivit utsatta och lönerna har sänkts, vilket jag planerar ska leda till högre kriminalitet.

Vad jag funderar på just nu och gärna tar in mer input på: 

Ett hamnsjåarnas gille i någon lämplig stad som har fått ett oproportionellt stort inflöde av slavar. De ska vara arga och börja arbeta med hot och värre för att "behålla ärliga löneslavar"

Jag har börjat lägga små minitrådar om inströmningen i vanliga samtal: En bonde som i fyllan klagar över att smeden fortfarande inte lagat hans utrustning eftersom han "bara smider bojor nuförtiden". Tips mottages tacksamt för olika rykten (positiva eller negativa och inte nödvändigtvis sanna) som sprids.

En politisk rörelse ledd av någon/några liknande Grachus som håller brandtal om det omoraliska/oekonomiska/politiskt farliga i att röva slavar i främmande land istället för att ha glada frivilliga slavar från traditionella områden.
 
Baldyr
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Slavekonomi

Sun 13 Aug 2017, 15:29

Gillar konflikten som uppstår med grovarbetarna i staden då slavarna kommer och jobbar gratis! Exempelvis barbosker i Soblak skulle kunna vara välorganiserade och reagera kraftfullt när slavpriserna plötsligt sjunker kraftigt och även lokala affärsmän slår till för att (långsiktigt) kapa kostnader.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest