Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Koelvygruppen

Sat 08 Apr 2017, 10:36

Vad för (oväntat) kan tänkas finnas på denna ögrupp som ligger i anslutning till Vindens ängar och Ferrofagerna?

Man kan i historisk tid ha bevittnat såväl saniternas ankomst, den melukhiska guldskatten som skickades norrut som Klastobrest Dimvetts seglast. Har dessa måhända lämnat spår efter sig?

Farvattnen borde dessutom hemsökas av raugoner, väl? Gör de rasslande pilgrimerna rent av öarna obeboeliga, eller håller man sig bara på behörigt avstånd från vattnet? Kanske har man utvecklat något sätt att samexistera med insektoiderna?

Förslag?
 
User avatar
Brior
Posts: 927
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Koelvygruppen

Sat 08 Apr 2017, 18:29

Jag har själv inte så många tankar om Koelvygruppen, men notera ön Abzundra med en stor sötvattensjö. Namnet är med all sannolikhet avlett från guden Enkis Abzû och ön har förmodligen varit eller är fortfarande av betydelse för hans dyrkare. Kanske saknar sjön avflöde men innehåller ändå ljuvligt sötvatten eftersom den står i förbindelse med det underjordiska Abzû.

Namnet på öarna Isar och Inava låter manlig respektive kvinnligt. Kanske anses de vara två jättesyskon eller ett kärlekspar om vilken någon myt berättar. Kanske ÄR de ett sovande jättepar…
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Koelvygruppen

Sat 08 Apr 2017, 20:53

Bra, mer mer!

Själv har jag döpt den minsta ön till Regnum som en falsk ledtråd med hänvisning till "krönta klippor" på västra Palamux. Dessutom har kondottiären Molinax (?) gömt sitt skepp vid Koelvygruppen, undan härjande legohärar i Lasemos vilka antingen sänker eller rekvirerar lokala fartyg. Han är heller inte intresserad av att hyra sina tjänster till Pålhanda utan räknar istället med att ha monopol som redare när orosmolnen blåst förbi.

Tänker mig också att skepparen och hans besättning tagits tillfånga av lokalinvånare på öarna med kargomitiskt blod i ådrorna. Invånarna har nämligen en slags överenskommelse med raugonerna som hemsöker farvattnen, som går ut på att man offrar sina gamla och sjuka till "havsgudarna". Insektoidkulten ämnar alltså binda fast sina blodsoffer vid lågvatten, på att dessa sedan må slukas av "vågorna" under högvattnet. Tänkte med andra ord introducera raugonerna för mina spelare inför konfluxen...
 
User avatar
Brior
Posts: 927
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Koelvygruppen

Sat 08 Apr 2017, 21:31

Låter som att du har en del att gå på med andra ord.

Kanske kunde Enki-dyrkarna på Abzûndra vara en avvikande sekt som tagit för vana att offra folk till vattenguden och därför drivits bort från civiliserade trakter. Kanske är de i maskopi med raugonernas kompisar eftersom raugoner med lite sjuk fantasi kan klassas som ”vattenvarelser”. Alla vet att Enki är en fredlig gud som dyrkas över hela Trakorien och tycker att det bara är trevligt att finna en sådan kyrka ute i skärgården. Det kunde börja lugnt för att sedan urarta – lite som i filmen The Wicker Man (se den gamla med Christopher ”Saruman” Lee, inte den nya versionen med Nicholas Cage som inspiration).
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Koelvygruppen

Sun 09 Apr 2017, 11:38

Jo, jag noterade den förmodade sötvattensjön på den nya kartan men kopplade aldrig till namnet. Raugoner associeras nog främst med saltvatten men det ger ju bara möjlighet att kontrastera. Kanske behöver den brivande drottning som söker dominera konfluxen "döpas" i Abzus sötvatten inför pilgrimsfärden? Kanske uppnår hon därmed "gudomlig" insikt som framkommer längre fram?

Andra tankar: Tänker att den minsta ön ("Regnum") utgörs av höga och spetsiga klippor vilka gör angöring opraktisk, men också kan föra tankarna till en kungakrona. Om man ändå lyckas ta sig upp till dess centrala högland möts man av åsynen av tiotusentals ömsade raugonerskal. Dessa är centrerade kring en rostfärgad magnetisk klippa av samma härkomst som ögruppen Ferrofagerna i norr. Kanske kan denna kultplats kopplas till sötvattensjön på grannön och till en kult kring de rasslande havsvarelserna?
Last edited by Baldyr on Sun 09 Apr 2017, 11:49, edited 1 time in total.
 
User avatar
Brior
Posts: 927
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Koelvygruppen

Sun 09 Apr 2017, 11:42

Det här börjar låta riktigt spännande – nästan som en äventyrsmodul.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Koelvygruppen

Sun 09 Apr 2017, 11:56

Vet inte om jag lyckas koka ihop något regelrätt äventyr men det faktum att jag skickar spelarrollerna till ögruppen kräver nästan att jag nystar litet i sammanhangen och serverar något material vid ankomst.

Notera exempelvis hur den rostiga klippan skulle kunna tolkas som berget Ranz röda öga. Den stora frågan blir vad den kan förtälja Bodonius? (Givetvis krälar raugoner upp på klippan i natten, medan ranzinermunken är upptagen med sitt stilla samtal. Som tur är så dras järnet i deras kroppar fram i magnetitens närhet, vilket får dem att börja ömsa skal!)
 
Byrax
Posts: 926
Joined: Fri 08 Jan 2016, 10:42
Location: Mythic North

Re: Koelvygruppen

Tue 11 Apr 2017, 16:11

Härligt och inspirerande!

Kanske kan även lite inspiration finnas i Kall Hud av Albert Sánchez Piñol, ifall man hittar en bortglömd ö med en märklig fyr någonstans i trakten...

Från baksidesblurben: En man landsätts på en avlägsen liten ö för att byta av väderrapportören som tjänstgör där. Men han står ingenstans att finna och den enda levande människan på ön är en galen fyrvaktare som har barrikaderat sig i fyren. Har han dödat den saknade väderrapportören? Eller är han själv densamme? 

Så faller mörkret, och hundratals grodmänniskor tar sig upp ur havet och anfaller ön. Natt efter natt rasar de våldsamma striderna mellan människor och havsvarelser, medan ett drama av ett annat slag utspelar sig i fyren. 
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Koelvygruppen

Fri 14 Apr 2017, 15:15

Survival horror känns nära till hands när man har med raugoner att göra. Tänkte att Barkmannen II ligger för ankar men förefaller övergiven. Besättningens personliga tillhörigheter finns dock kvar även om insektoiderna avlägsnat användbara ting när man övermannat och rövat bort besättningen. Kaptenen själv lämnade dock fartyget tidigare för att proviantera vid ön, vilket framgår av hans loggbok. Denna expedition har dock tillfångatagits av lokalinvånare som ämnar överlämna dem som offer till sina rasslande gudar...

Fast spelarna kan också ta båten och försöka segla till Malurangu på egen hand. Det finns dock inga sjökort över dessa farvatten utan kunskapen förvarar Molinax i sitt minne.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Koelvygruppen

Thu 11 May 2017, 18:17

Då spelet segnat ned en aning har jag haft mer tid att fundera kring specifikt Abzûndra. Jag tänker mig att öarna i gruppen överlag är böljande gröna med gott om klippiga inslag. Just Abzûndra döljer dock en överraskning för den intet ont ananande, nämligen sötvattensjön som täcker dess inre. Huruvida sjön är förbunden med Enkis Abzû eller inte må de lärde tvista om, men jag tänker mig dessutom att den speglande ytan nattetid fungerar som en slags himlaspegel som kan användas av astromanter och andra stjärnskådare. (Sabarga ingår i vår kampanj.) Antingen framstår mindre ljusstarka stjärnor tydligare i speglingen eller så fungerar vattenytan mera som en parabol som samlar in den kosmiska energin. Enkidyrkare kanske kan dyka ned i vattnet nattetid för att på så sätt färdas genom en undervattensrepresentation av himlavalvet.

Jag ser nog Abzûndra som obebodd men undrar om det kan finnas andra skäl till detta förutom tabun, det vill säga att det är en helig plats. Finns där ett kapell, tro? (Eller snarare aqua-observatorium.) Är platsen mål för pilgrimsfärder? Det senare känns mindre troligt då jag tänkte göra farvattnen ökända på grund av raugoner, trots att farvattnen under vinterhalvåret egentligen är för kalla. Invånarna på öarna har som sagt lärt sig samexitera med dessa, enligt ovan. Har inte invånarna på Melukha också någon form av samvaro med raugoner? Tankarna förs osökt till myten om guldskatten som skickades norrut från paradisön men som förliste på Ferrofagerna. Kanske är invånarna i själva verket ättlingar till melukhiska sjömän? I så fall torde samhället vara kvinnodominerat, väl?


Ja, man skulle kunna skriva en hel modul om man ska reda ut alla begrepp...

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest