Byrax
Topic Author
Posts: 915
Joined: Fri 08 Jan 2016, 10:42
Location: Mythic North

Svärdets Sång/Forbidden Lands i Trakorien?

Mon 09 Jan 2017, 14:13

En idé bara.

Till det kommande Nils Gulliksson-rollspelet, varför inte ge ut Svavelvinteräventyren igen som raka trad-moduler? Svavelvinter, Trakorien, O4Ö, Kristalltjuren och så D5K. Givetvis något uppdaterade och upphottade till nya Svavelvintersettingen, men hyfsat intakta text- och scenariomässigt (jo, de håller mer än väl), med dungeoninslag och kluriga fällor, men bergsknytt istället för svartalfer, orghninska pirater som orcher osv för de kötthövdade svärdssvingarna att tampas med. Eventuellt ngn liten konverteringstabell för den som vill ha sin fantasy mer 80-tals traditionell istället för Granströmersk? Kanske kompletterat med lite tie-in/crossover-regler (t ex Öde och magi) för den som vill ha lite plusmeny från Svavelvinterrollspelet/-settingen och möjliggöra användning åt båda håll så att säga. D5K-modulen kan sedan vara omarbetad för att passa både NG-rollspelet och Svavelvinterrollspelet (så får man draghjälp till det projektet också).

Hög nostalgifaktor, kulturgärning och ett sätt att få klassikerna i tryck till ett "enklare" system än SV och så en kickstarter så är finansieringen löst i ett nafs.

Beskrivningar på Arhem, Isakra, Cruris gravkummel mm kan med fördel lånas från bokserien för extra krydda till brödtext och ge lite insteg till böckerna också för potentiella nya läsare. I och med att texter etc redan finns, och bildmaterial gå att återanvända i viss mån så skulle en sådan nyutgivning inte kräva en alltför stor arbetsinsats heller, så vitt jag kan se. 

Win-win. 
Last edited by Byrax on Tue 31 Mar 2020, 17:17, edited 2 times in total.
 
User avatar
Klas
Posts: 322
Joined: Sun 04 Nov 2012, 19:17

Re: Nisse G-rollspel i Trakorien?

Mon 09 Jan 2017, 20:17

Såg att även DoD kommit ut i ny boxupplaga med Elric på omslaget och allt. Någon som vet om det är det samma regler fortfarande? I så fall är det ju den lägst hängande frukten av alla.
 
Byrax
Topic Author
Posts: 915
Joined: Fri 08 Jan 2016, 10:42
Location: Mythic North

Re: Nisse G-rollspel i Trakorien?

Mon 09 Jan 2017, 21:32

Bara att multistatta SLP i ett appendix, med NG-, Svavelvinter- och nya DoD-siffror. Boom. Tre kråkbromsar i en crutasmäll.
 
User avatar
Brior
Posts: 924
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Nisse G-rollspel i Trakorien?

Tue 10 Jan 2017, 00:36

Jag har haft lite lösa tankar om huruvida man kunde kickstarta den gamla Svavelvinterserien i tryckt form, och kanske lägga till uppdaterade bitar som lätt kan identifieras som nytillkomna. Vet inte om det är en bra idé, men då funderade jag just på om man skulle hålla regeldelarna separat.

Det finns ju dock ett antal saker som komplicerar ett sådant projekt, men det var i alla fall en tanke. Fakta är att jag fått klartecken från samtliga inblandade i de gamla äventyren utom Frazetta (som är död) att lägga ut bilder, kartor, formgivna sidor m.m. under öppen creative commons-licens. Det har hittills stupat på att ingen (inklusive jag själv) vill göra jobbet. Med en kickstarter kunde de som arbetar med projektet faktiskt få lite lön. Vet som sagt inte om det är realistiskt eller ens önskvärt.
 
Birkebeineren
Posts: 16
Joined: Sat 16 Apr 2011, 07:41

Re: Nisse G-rollspel i Trakorien?

Tue 10 Jan 2017, 07:36

Att behålla den gamla texten oförändrat men med nya identifierbara bitar som läggs borde kunna gillas av både den nostalgiske och den som önskar något mer. Även lätt för den som bara vill se den gamla texten att utesluta det nya. Nytillskott tillagda kan också inspirera till egna tillägg.

Regler separata från texten gör det också möjligt för flera regelsystem att användas. Den som vill spela med Svavelvinterregler kan göra det och den som vill spela DoD i någon form kan göra det. Eller något annat.

Jag är inte så väl insatt i fördelar och nackdelar med en kickstarter men det verkar vara många som gör på det viset. Problemen med att hitta någon som vill göra jobbet vet jag dock ett och annat om då jag själv varit inblandat vid tillfällen. 
 
Byrax
Topic Author
Posts: 915
Joined: Fri 08 Jan 2016, 10:42
Location: Mythic North

Re: Nisse G-rollspel i Trakorien?

Tue 10 Jan 2017, 11:45

Känns som detta borde hållas i av Fria Ligan (vana som de är med Kickstarters, bra och proffsiga produkter etc), men med Jerry Lasota/frilansare som doers.

Starta med Svavelvinter såklart, i samma bokformat som Tramanze och Tricilve-böckerna. På så sätt kan man sondera marknaden och hålla det hanterbart resurs- och arbetsinsatsmässigt. 

Ser inte riktigt behovet av en uppdelning i original och nya delar - bättre då med ett Svavelvinter 2.0 - varsamt reviderat till bokmiljön samt sådant som visat sig behöva justeras rent spelteknisk, dvs fixat upplägg för överskådlighet som jag tror Erik G varit inne på ngn gg tidigare, uppslag och erfarenheter från snart 30 års kampanjande i spelvärlden, utökade uppdragsbeskrivningar från bokserien och sedan småfix med sånt som svarta kaststjärnan etc, med ev regler och SLP-stats för olika system etc längst bak, med en mix av nya och gamla illustrationer. 

Gamla delar har fansen redan, alt så finns de lätt tillgängliga via Internetz. Jag som köpstark nostalgiker skulle inte vilja betala för enbart de gamla grejerna igen. En enhetlig FL-snygg "revised edition" för nytillkomna och nostalgiker skulle däremot vara av intresse, eventuellt förstärkt med ngt nytt kortare delscenario (väv t ex in välkomstbanketten som ett delmoment för att introducera Arhems karaktärsgalleri tidigt osv). 

På så sätt kommer kampanjen i tryck igen utan alltför stor arbetsinsats inbillar jag mig. Som sagt tidigare - underskatta inte att äventyren går att köra i multipla system - är säker på även eldsjälarna bakom Fantasy!, Saga, Äventyr, Morwhayle m fl sådana system gärna skulle bidra med stats till projektet, om man ytterligare vill öka intresset/exponeringen för kampanjen. SLP-stats för Svavelvinter finns redan framtagna och nya DoD följer nog gamla statsen rätt väl. 

Jag tror att detta upplägg har alla förutsättningar för att kunna bli en riktig succé!
 
Baldyr
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Nisse G-rollspel i Trakorien?

Tue 10 Jan 2017, 21:14

Jag drömmer däremot om en helt omarbetad kampanj som utgår ifrån både romanerna och de gamla äventyren. En viktig hörnsten i ett sådant arbete skulle vara att inte bestämma vad som är kanon utan just ge en mängd tolkningsmöjligheter i texten. Alltså kan alternativ 1 vara det som framgår av romanerna, alternativ 2 det som stod i originaläventyret, och alternativ 3 någonting nytt som måhända tidigare endast diskuterats på detta forum (och andra liknande fora). Poängen är ju att det inte finns någon enda sann, riktig eller objektiv version av berättelsen. Ja, jag menar att även romanerna bara utgör en möjlig version av berättelsen om den Femte konfluxen. Det tycker jag också är helt i romanernas anda, fjr epilogerna.

Trakorien-krönikan, Vox Ranzina med flera in game-dokument skulle inkluderas på ett sätt som tillåter maximal flexibilitet för berättaren (ja, alltihopa skulle ges ut till det nuvarande spelet) att anpassa historien till just spelarrollerna. Jag ser också gärna att de namnkunnigaste rollerna från romanerna beskrivs ingående (med öde, förbannelse, ödestyngd och definierade erfarenheter) - sedan kommer det att variera från kampanj till kampanj huruvida någon spelare gestaltar just dessa roller, någonting motsvarande som i så fall ersätter den beskrivna rollen, eller någonting helt annat. Oavsett ska det finnas stöd för vilket som.

Om jag hade tid för dylika projekt skulle jag antagligen lämna in en mer ingående pitch till Erik och Ligan, i händelse av att det finns intresse för en sådan inriktning för utgivningen. Eventuellt skulle någonting liknande också kunna vara en väg framåt vad gäller det som antagligen i slutändan avgör spelets öde - nämligen huruvida det är genomförbart att göra en internationell satsning på engelska. Även om både Trakorien och spelet i sig är större än själva konfluxen så går det inte att blunda för att det finns en central metaplot i settingen och att denna bör ligga i centrum för det material som ges ut (i tryck).

Drömmen vore ju att Erik själv vill ägna resten av sin författargärning med att jobba med rollspelet, exempelvis enligt ovanståde modell, liksom att Ligan ville/kunde fokusera alla sina resurser på just vårt favoritspel. Troligare är nog att det är upp till oss entusiaster att försöka få ihop någonting själva, åtminstone så länge spelet inte finns tillgängligt på engelska. Men det kräver givetvis också välsignelse och engagemang från såväl författaren som förlaget. Annars tror jag inte att det kommer att hända mycket alls, dessvärre.
 
User avatar
Klas
Posts: 322
Joined: Sun 04 Nov 2012, 19:17

Re: Nisse G-rollspel i Trakorien?

Wed 11 Jan 2017, 02:20

Fakta är att jag fått klartecken från samtliga inblandade i de gamla äventyren utom Frazetta (som är död) att lägga ut bilder, kartor, formgivna sidor m.m. under öppen creative commons-licens.
Gäller detta bara dig eller går det att förlänga tillståndet till andra personer? Jag kan göra en del av jobbet med texterna, no problem.
 
User avatar
Klas
Posts: 322
Joined: Sun 04 Nov 2012, 19:17

Re: Nisse G-rollspel i Trakorien?

Thu 12 Jan 2017, 02:37

För att tala klarspråk:

Det är en baggis att ta de piratade PDF:erna och blanka bort Frazettas omslag, lägga upp dem i ett nytt repo på github och banka in okorrade OCR-tolkningar av texterna i separata filer. Allt som krävs för att vi ska kunna komma igång med en "community edition" är en tillåtande licens att arbeta med materialet i en öppen miljö.

Min egen position när det gäller omarbetningar är att vi behöver en grundversion som är trogen originalen. Utifrån det kan produktspecifika versioner skapas av den som så vill utan att göra ändringar direkt i den kanoniserade ursprungsversionen. Vi har säkert alla en mängd tillägg, ändringar och utökningar i form av spelmötesloggar m.m. som ganska enkelt hade kunnat föras in i en vilda västern-version där allt är tillåtet. En spekulant på att ge ut böckerna i nya produktspecifika utgåvor torde ha god nytta av både originalen och sådana utökade versioner, allt under CC-licens.

För mig, som inte har någon ambition att tjäna en spänn på omarbetningar utan hellre vill göra jobbet iterativt i ett community, löser licensen alla tråkiga juridiska problem. Men vi måste ha den välsignelsen för att ens kunna börja.
 
Birkebeineren
Posts: 16
Joined: Sat 16 Apr 2011, 07:41

Re: Nisse G-rollspel i Trakorien?

Thu 12 Jan 2017, 06:03

Det här påbörjade arbetet finns fortfarande kvar: http://frialigan.se/forum/viewtopic.php?f=13&t=1806

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest