User avatar
Klas
Topic Author
Posts: 322
Joined: Sun 04 Nov 2012, 19:17

Grasham's law

Thu 11 Aug 2016, 10:14

Funderar ofta på de ekonomiska system som omger oss i vår vardag och hur de skulle kunna ha bäring på Trakorien. Nu trillade jag över Greshams lag, vilken stipulerar följande:
 • Två valutor med nominellt lika värden är i omlopp. Den ena har dock ett högre reellt värde, t.ex. för att inblandningen av ädelmetall i mynten är högre.
 • Användarna kommer då att föredra att göra transaktioner i valutan med det lägre reella värdet samtidigt som de lägger valutan med högre reellt värde på hög.
 • Resultatet är att valutan med högre reellt värde blöds bort ur systemet och på sätt tas ur cirkulation.
Vilket får mig att undra:
 • Har de skråpräglade mynten i Trakorien samma nominella eller reella värden?
Om de har samma nominella värde så borde Greshams lag göra så att de reellt mest värdefulla mynten läggs på hög och försvinner, alternativt försvinner utomlands. Om de har samma reella värde (ev. per viktenhet) så borde det finnas ett synnerligen strängt och mäktigt statligt organ som övervakar allt myntpräglande.

I det första fallet uppstår en marknad för hutlösa penningväxlare om vissa varor bara kan köpas med vissa mynt. Förfalskning av mynt borde då vara ett återkommande problem för skrån. I det andra fallet uppstår en marknad för korruption av sällan skådat värde.

Båda alternativen är attraktiva i en kampanj med fokus på handel. Vilken väg hade du tagit?
 
Baldyr
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Grasham's law

Thu 11 Aug 2016, 22:35

Jag tror att mynt har värde efter vikt. Inte i vardagen men vid viktigare affärer, penningväxling och så vidare. Endast Rikstrakinen som präglas av Poda Axur (?) har ett fastslaget värde.

Sedan kan mynt präglade av mindre nogräknade skrån ha mindre halt av ädelmetall och så vidare. Men systemet sätter just skrået heder och kreditvärdighet i pant för rätt metallhalt.

Frågan är då varför skrån ens vill prägla mynt? Ger det status? Varför inte bara handla med metallen direkt?
 
User avatar
Klas
Topic Author
Posts: 322
Joined: Sun 04 Nov 2012, 19:17

Re: Grasham's law

Fri 12 Aug 2016, 02:09

Det rent praktiska med mynt är att de är svåra att tillverka i absolut ren ädelmetallblandning. Det är inte förrän i modern tid (typ sent 1900-tal eller så) som metallurgin utvecklats så pass (med mycket hårt stål format till negativ som sätts i hydraulikpressar med ädelmetallskivan pressad emellan) att helt rena ädelmetaller kunnat användas i myntprägling. I äldre dagar var man tvungen att använda orena blandningar för att mynten skulle bestå slitage utan att falla sönder. De blev helt enkelt för mjuka. Samtidigt var det mycket omständligt att bestämma ädelmetallinnehållet i ett givet mynt när det väl präglats. Ungefär så här gick det till för guld:
 • Klipp små skärvor av ett guldmynt.
 • Baka in skärvorna tillsammans med kvicksilver i ett knyte av bly.
 • Hetta upp knytet precis lagom mycket så att kvicksilvret reagerar med blyet, samtidigt som guldet inuti smälter.
 • Den kemiska processen inuti knytet suger ut orenheter ur guldskärvorna.
 • Kyl knytet, veckla ut det och ta ur granulatet av renat guld som bildats inuti.
 • Mät guldets skillnad i vikt före och efter behandlingen.
Det hela är känsligt för metallurgens förmåga att bedöma värmen och tidsåtgången exakt (lycka till om du saknar mångårig erfarenhet) och noggrannheten i vågskålarna, som måste vara minutiöst känsliga med tanke på de ytterst små mängder ädelmetall det handlar om. I praktiken var man vid mätning av misstänkta mynt helt i händerna på metallurger som, baserat på mycket småskaliga tester, kunde fria eller fälla hela system av valuta. För att mäkta med införde man lika omständliga system där den som präglade egna mynt för cirkulation var tvungen att deponera slumpmässigt valda exemplar i depåer som regelbundet användes för test enligt ovan. Sådana test kunde tilldra sig uppmärksamhet från regenten personligen.

Att hålla koll på den faktiska inblandningen av ädelmetall är således något som krävde en komplicerad och beständig verksamhet utförd av personer som, rätt eller fel, fick antas vara omöjliga att korrumpera. Även små avvikelser ledda till stora problem när hela nationers betalningsförmåga kunde undermineras och sättas ur spel av att miljontals mynts reella värden ifrågasattes baserat på test av ett mycket litet urval.

Exempelvis under 1600-talet hade England problem av det här slaget. Man låg efter Spanien i införskaffandet av ädelmetall samtidigt som man drev dyra krig utomlands. För att kunna betala sina härar skickade man det mesta av tillskotten utomlands för prägling där härarna fanns. De mynt man där präglade behövde ha en obestridlig metallinblandning för att soldaternas sold etc skulle accepteras av lokalbefolkningen. Mynten som cirkulerade inom England under samma tid fick man vara mindre nogräknade med. De var ofta svarta av oxidering och gemene man stal genom att knipsa skärvor från mynten. Inom England hade mynten helt enkelt inte samma reella värde som det nominella värdet, vilket var välkänt och misstänksamheten mot de egna mynten var stor. Förfalskning med låga ädelmetallinblandningar var omfattande och korruptionen likaså, bl.a. för att tjänstemän skulle acceptera tvivelaktiga mynt i transaktioner med den egna befolkningen.

När så stora belopp som en hel nation rör sig med, i kombination med problemen att fastställa reella värden, är det välkrattat i manegen för intriger som spänner från högsta till lägsta ort.

När jag var 11 och började spela DoD begrep jag inte varför yrket köpman ens fanns att välja för en nykläckt rollperson. Åk hit, köp något, åk dit, sälj med lite förtjänst. Det mest spännande verkade bestå i att utsikten att bli rånad på vägen. Hellre då vara en av rövarna. Idag tänker jag att det knappast finns rikare (pun intended) jordmån för intriger :)
 
Baldyr
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Grasham's law

Fri 12 Aug 2016, 06:15

Amen
 
Byrax
Posts: 927
Joined: Fri 08 Jan 2016, 10:42
Location: Mythic North

Re: Grasham's law

Fri 12 Aug 2016, 09:02

Intressant!

OT: i WFRPs Marienburgmodul finns det ett kul scenario om marknadsmanipulation och börshandel med bubbelekonomi etc. Har för mig att det var baserat på tulpanfallet.

PS Skulle nog gå att porta till Svavelvinter när jag tänker på det...
 
User avatar
Klas
Topic Author
Posts: 322
Joined: Sun 04 Nov 2012, 19:17

Re: Grasham's law

Fri 12 Aug 2016, 12:18

Haha, det är ju ett fantastiskt litet scenario :) Tack för tipset.
Man får förstås byta alverna mot något lämpligt annat farsegels folk. Förslag?
 
User avatar
Brior
Posts: 927
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Grasham's law

Fri 12 Aug 2016, 16:41

Roliga idéer som ni gärna får utveckla. Jag har länge haft intrycket och även erfarenheten att Trakorien kan utvecklas nästan i oändlighet, och då är det bara bra om fler tar sig an områden och företeelser.
 
Baldyr
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Grasham's law

Fri 12 Aug 2016, 19:28

Vidare på spåret att skråtrakinens värde garanteras av utgivaren, det vill säga skrået; Kanske har värdet inte bara med metallhalten att göra trots allt, utan att valutan värderas utifrån skråets mer eller mindre goda rykte. Sedan skulle man kanske kunna likna skråktrakiner vid aktier, i bemärkelsen att den som accepterar valutan som betalning eller växlar till sig den, på sätt och vis köper tillträde till skråets och dess medlemmar. Detta eftersom man inom skrået knappast kan vägra godta den egna valutan som betalning. Därmed ligger det i skråets, och medlemmarnas, intresse att valutan är likvärdig den av myndigheterna utgivna rikstrakinen.

En skråtrakin som anses värdefullare än andra trakiner skulle antagligen läggas på hög snarare än användas i affärsuppgörelser. Men ligger detta i skråets intresse? Fast om skrået hamnar i vanrykte och dess valuta förlorar trovärdighet vill ju alla helt plötsligt göra sig av med sina mynt, vilket antagligen drabbar medlemmarna vilka är tvungna att acceptera den egna valutan som betalning. Den plötsliga tillströmningen av kunder som vill köpa varor och tjänster, vilka varor och tjänster som helst, med den skadeskjutna valutan blir snabbt ett problem för skrået.

Vad gäller analyser av metallhalter så skulle olika aktörer kunna hålla sig med sina egna alkemister och föra egna förteckningar över olika valutors "reella" värde. DiFolterna torde exempelvis kunna agera "neutrala" kontrollanter som anlitas av handelshus och makthavare. Antagligen är det bäst om det inte finns någon statlig kontroll över metallhalter i mynt, utöver rikets egen valuta förstås, som garanteras av Bodâken. Sedan kan säkert institutioner som Investalerna påverka valutors trovärdighet, även om detta sker på helt godtyckliga grunder eller som ett politiskt styrmedel.
 
User avatar
Klas
Topic Author
Posts: 322
Joined: Sun 04 Nov 2012, 19:17

Re: Grasham's law

Fri 12 Aug 2016, 23:34

Det verkar rimligt att ett mynts reella värden garanteras av präglaren:
 • Metallens värde i sig
 • Vad som kan köpas för myntet
Myntprägling är dock nästan bara till besvär för den som garanterar dess värde. Att man ö.h.t. har dem är för att det underlättar handel om alla parter i ett system accepterar ett nominellt värde som om det var lika med ett reellt värde. Annars måste husmor hålla på med vågskålar och väga granulat av ädelmetall varje morgon när frukostbrödet ska köpas. Det vill ingen. Speciellt inte som det är svårt att veta hur ren metallen egentligen är. Präglaren av mynt garanterar dock ett visst ädelmetallinnehåll och därmed accepteras myntets nominella värde som ett reellt värde.

Alltså: Att skrån har sina egna mynt ser jag som en påtvingad ärlighetsbevarande funktion. Förmodligen skulle de helst slippa hålla på med eländet eftersom det exponerar dem för ett antal problem:
 1. Stora mängder billiga kopior kan ruinera skrået om de inte får lov att vägra ta emot dem i utbyte mot varor och tjänster. "Får lov" kan här vara lagstiftat eller en fråga om gott rykte.
 2. Det är dyrt och krångligt att fortlöpande testa egna och andra skråns mynt som är i cirkulation. En tredje part kan så klart anlitas, men litar man verkligen på dem? (Jag gillar idén att anlita DiFolterna, men eftersom de p.g.a. opiandern har svårt att befinna sig längre tider utanför Ilibaurien blir det nog så att deras testverkstad finns hemmavid och den som vill anlita dem måste skicka provexemplaren dit. Staten bör också tillhandahålla sin egen testverksamhet.)
 3. Om ett skrå enligt lag måste prägla egna mynt så behöver de ett eget myntverk. Har de inte råd att skapa ett sådant så måste en tredje part anlitas. Det kan vara dyrt och frågan om tillit återkommer.
 4. Det kan vara svårt att få tag på ädelmetall. Skrået blir känsligt för variationer i priserna på råmaterialet.
Samtidigt finns fördelar:
 1. Avgifter för valutaväxling.
 2. Prestige.
 3. Möjligheten att tillverka egna billiga kopior som är tänkta att omedelbart försvinna ur cirkulation (utomlands eller på annat sätt) och aldrig aktivera problem (1) ovan. Mottagaren kan t.ex. svindla staten genom att sälja något värdefullt och sedan förstöra hela batchen. Vad skulle någonsin kunna gå fel?
 4. Möjligheten att begränsa vilka som kan köpa en viss vara genom att kräva betalning i ett visst myntslag av egen prägling. Detta aktiverar fördel (1) och intäkter av korruption när undantag från regeln tillåts.
 5. Möjligheten till uppgörelser där en annan part förbinder sig att endast använda skråets mynt i vissa transaktioner. Detta ger sekundära påtryckningseffekter där den som låtit snärja sig snart är tvungen att be skrået om lov i en rad frågor för att få tillgång till de mynt som avses. Transaktionerna som berörs kan t.ex. vara att betala sold till härar i främmande länder eller något annat storskaligt. Kombineras med fördel med fördel (3) i den mån det är möjligt enligt problem (1).
 6. Den som handlar storskaligt i ädelmetaller får inflytande i samtliga andra skrån i enlighet med problem (4).
Det finns säkert otaliga andra om man bara funderar lite på det.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests