Moderator: Brior

 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Nominatorns tubvärld

Sun 20 Sep 2015, 22:19

Om man bortser ifrån att "Nominatorn" i romanversionen förefaller vara världsalltets ursprungliga skapare (med "skapargudarna" som de verkställande formgivarna, om man så vill) så kan man behålla honom som en misslyckad skapargud som äventyret Kristalltjuren. I denna version har han som bekant dragit sig undan, fängslat Store Stenfar och missbrukat dennes kraft för att skapa sin egen skapelse. Denna kallas som bekant Bythos, men kan ju heta någonting annat om man använder sig av Shamash spegelvärld som Bythos (enligt romanerna).

I romanerna förekommer ju Nominatorns bok, som Oroboren som bekant stulit, styckat upp och gömt i (eller utanför) skapelsen. Men vad sägs om att man låter bokrullen som äventyrets Bythos är skapad av, i själva verket vara en sida ur denna skaparbok? I så fall kan äventyret gå ut på att finna denna stulna sida ur skaparboken, istället för Store Stenfar, så att denna inte ska falla i fel händer (läs: Shaguls). Twisten blir med andra ord att karaktärerna hamnar inuti bokrullevärlden, istället för utanför denna. Utmaningen blir alltså att inse att man inte hamnat "fel" utan att man i själva verket befinner sig inuti en falsk skapelse, det vill säga själva sidan som man söker efter. Det gäller att komma ut ur detta fängelse och så att säga få rätt perspektiv på saken.

Vill man dessutom använda sig av romanernas Glasman som är fängslad i palatset Kraglinda, så kan ju Shaguls läromästare Oroboren ta platsen som äventyrets misslyckade gud (Nominatorn). Alltså kan denne ha skapat den falska tubvärlden som ett experiment och placerat denna på en avlägsen plats i multiversum (eller utanför denna, jämför där de stulna sidorna förvaras i romanerna). Twisten här kan ju vara att han inte själv inser vad han råkat skapa, utan skickar iväg karaktärerna för att bärga sidan ur skaparboken som så att säga fått eget liv i skaparens frånvaro. Istället för Store Stenfars livslåga kanske den falska världen får kraft från Glasmannens (jfr "Kristalltjurens") livslåga. Relevanta ledtrådar behöver givetvis ges. (Store Stenfar i sin tur är, i romanerna, ett frö som tillkommer som avkomma från Irminsulträdet och berget Ranz!)

Kanske har Shagul slutligen inte själv makt över sitt eget namn som i romanerna, utan att denna är tecknad på den stulna sidan ur skaparboken. Hans namn är fortfarande utom räckhåll för skapargudarna, men han behöver hitta sidan för att kunna slutföra sin stora plan med konfluxen. I så fall skapar Shagul sina kloner genom en kopia av skaparboken, vilket är anledningen till att alla kloner behöver vara närvarande för att han ska kunna spegla sitt namn i fler kopior av sig själv. Får Shagul däremot tag i skaparboken med sitt namn kan han skapa kloner utan förbehåll och utan att hans kraft späds ut i processen.

Skulle någonting sådant kunna användas för att fläta ihop romanversionen med den gamla kampanjen?
 
User avatar
Gaddeborg
Posts: 162
Joined: Tue 18 Feb 2014, 17:40

Re: Nominatorns tubvärld

Sun 27 Sep 2015, 00:21

Det låter ju som en bra idé för en plot någonstans mellan bokens och äventyrens, och låter logiskt sammanhängande också. Jag skall i min kampanj hålla mig närmare äventyrsstoryn, men låter mig inspireras av din uroboren-nominatorn-idé. Jag gillar inte äventyrets beskrivning av Nominatorn så kommer att låta honom utseendemässigt och i uppförande vara som bokens Uroboren istället.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Nominatorns tubvärld

Sun 27 Sep 2015, 11:42

Det slog mig att Glasmannen också hade en sida eller ett uppslag ur skaparboken, väl? Och att det finns fler av dessa - kanske tre totalt, eller så? Förvarades alla ursprungligen i Golabags grav eller bara den som Shagul har tillgång till? Om nu Shagul har ett och Glasmannen ett annat, skulle en misslyckad skapargud då kunna ha en tredje, och vad skulle den kunna användas till i så fall?

Utan att läsa om romanerna - vad använder Glasmannen skaparboken till? Om han behöver den till något viktigt så kan det ju bli ett äventyr att hämta tillbaka hans lilla experiment (det vill säga tubvärlden).

Vad sägs om följande uppslag till kampanjen: Shagul använder som bekant sitt fragment av skaparboken för sina syften, medan Glasmannen vill förhindra Shagul och i övrigt radera sina tidigare misstag (han låter faktiskt allt mer som den misslyckade Nominatorn i äventyret). En tredje makt som söker dominera konfluxen (DiFolterna, Fundibéra m fl) behöver ha ett eget fragment av skaparboken för att förverkliga sin vision för konfluxen, men hamnar då i direkt konflikt med Shagul respektive Glasmannen. Egentligen torde alla tre parter kunna lägga fram tilltalande argument för att exempelvis spelarkaraktärerna ska understödja deras sak, eller åtminstone motarbeta konkurrenternas planer. (Shagul representerar fri vilja och öppen opposition till gudarnas tyranni, Glasmannen förhåller sig neutral till gudarnas skapelse och stödjer indirekt gudarnas intentioner med världen, medan en tredje makt har en egen politisk-filosofisk agenda som tilltalar karaktärerna, alltså försöker göra världen bättre än den var innan.)
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Nominatorns tubvärld

Sat 19 Nov 2016, 02:38

En ny idé: Istället för demonen Opianda så skulle opianderkryddan ha skapats av Uroboren genom att han skrivit dess namn ("Opianda", eller bara kryddans latinska namn) i sitt eget ark av skaparboken. Nu vill han som bekant radera alla sina tidigare misstag varför han troligen gör DiFolterna till viljes och upphäver opianderns förbannelse.

Två detaljer i sammanhanget: DiFolterna verkar tro att förbannelsen snarare bryts genom att man plågar Astrumal. Alltså ger man inte honom handlingsutrymme (jfr Shaguls behandling av Uroboren efter deras sammandrabbning) att trolla fram den gudomliga skaparboken med opianderns runa. Och om Uroboren nu raderar opiandern ur skapelsen - vad blir då konsekvenserna av att kryddan aldrig har existerat? Eftersom skapelsen är elastisk vad gäller orsak-verkan så har DiFolternas gille alltid varit samlad kring ett annat mål, samtidigt som Ilibaurien varit ockuperat av trakorierna och så vidare. Kanske är DiFolterna gröna som shaguliter under sina spagyrikermasker? Hur förhåller de sig till sektens grundare, om de nu inte har ägnat ett par sekel åt att förbanna hans namn? (Jfr hur kallsinnig Shagul till slut blev gentemot sina lärjungar. Kanske är DiFolternas gille ytterligare ett missfoster som behöver utrotas om konfluxen ska kunna renas?)
 
User avatar
Klas
Posts: 322
Joined: Sun 04 Nov 2012, 19:17

Re: Nominatorns tubvärld

Sun 20 Nov 2016, 17:24

Av blandade kampanjspecifika skäl vill jag inte göra Nominatorn och Glasmannen till samma person men det hade varit bra om RPna kunde finna någon därinne som var relevant för Shagul. Nämligen Shurgan. Hans eter kan vara fångad där av Glasmannen, vilket skulle kunna förklara hans letargi i Argond där hans fysiska kropp finns kvar. Glasmannen kan mycket väl vilja ha tillbaka sidan som Bythos är ritad på, men är samtidigt väl medveten om att det skulle frigöra en kompetent besvärjare som knappast vill honom väl efter 100+ år av fångenskap. Att visa någon vägen in medför också en risk att Shagul också hittar in och kniper boksidan åt sig själv. Shurgan har så klart redliga tankar om hur man bryter sig ut ur Bythos men behöver hjälp (hej rollpersoner!) och vad tycker han om att hans egen bror försöker råna Konfluxen? Många vanskligheter kan trilla ur detta och tvinga RPna till besvärliga val med svåröverskådliga konsekvenser.
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Nominatorns tubvärld

Sun 20 Nov 2016, 19:06

Shurgans roll i kampanjen behöver helt klart mediteras över, såhär i kölvattnet av Vanderland...

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest