User avatar
Brior
Topic Author
Posts: 927
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Resultat Tävlingsomgång 3

Sat 17 Sep 2011, 16:20

Det blev en på många sätt lurig omgång där en slamkrypare dök upp, dvs ett svar som jag inte hade tänkt mig men som jag heller inte kunde kalla fel. Jag beslutade då att dela ut parallella poäng för det svaret, dvs så många poäng som deltagaren skulle ha fått om svaret hade varit det helt rätta, men utan att det påverkade deltagare som gav svaret som jag hade tänkt mig. På detta sätt delades exempelvis inte mindre än tre tolvpoängare ut: två stycken samtidiga svar enligt min mall och ett med det "felaktiga" svaret (som inkom före de andra). Se nedan.


Korrekta svar
3.1 Rätt svar var tarotkort nr 14 - "måttfullhet" (temperance). på detta kort ägnar sig en kvinna just åt att försiktigt hälla vätska mellan två kärl på samma sätt som i citatet. Eftersom citatet preciserade att en trollkarl utförde handlingen så fick jag dock godkänna även kort 1 - "trollkarlen" på det sätt jag beskrev ovan.

3.2 Det var filosofen Roland Barthes som skrev om studium och punctum i sin bok Camera Lucida. Lustigt nog så läste jag denna bok långt innan jag visste att Bartes var filosof också. Frågan var lite olyckligt formulerad för jag vet inte om Barthes faktiskt var fotograf eller om han bara teoretiserade om fotografier, men ingen tycks ha hängt upp sig på detta.

3.3 I amerikanernas "great seal" som pryder dollarsedlarna i USA står det e pluribus unum - "en ur många", syftande på att många blir starka tillsammans. Jag tyckte att devisen passade trakorierna i omvänd form av många anledningar och kan tacka Ola Wikander för översättningen. Knippet med spön har för övrigt liknande innebörd och dyker också upp redan i romanens inledande barnvisa:

Slaktare små går till lammen i mist
En yxa är bunden i knippet med kvistPoängställningen för de tio i toppen

30p Pål Toler
28p Pär Eriksson
27p Victor Sjöström
26p David Skog
26p Mike Wall
21p Martin Landgren
21p Tor Smestad
17p Andreas Sölvebring
16p Henrik Bergendahl
16p David JohanssonKlockan 18 börjar tävlingsomgång 4 med temat "Personer". Den här gången blir det bilder - googla dem om ni kan!

Lycka till!

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests