Page 1 of 1

Författare skriver äventyr till Väsen?

Posted: Fri 10 Nov 2023, 12:25
by Byrax
Med tanke på Niklas Natt och Dags medverkan som äventyrsskribent i nya DoD, skulle det inte vara intressant om t ex Per Faxneld (Offerträdet) och Lars Landgren (Ljusnan du mörka) tillfrågades om att skriva ett äventyr var till Nordiska Väsen?

Det finns fler skribenter som kan tänkas vara "rollspels- o Väsenkompatibla" och intresserade, t ex Tora Wall (Folktrons väsen), Ingela Korsell (Väsenologi), David Nessle (Herr Nyman) och Tommy Kuusela (folklivsforskaren som faktakollade Chock).