Page 1 of 1

Badinor - Förmågan Gesäll

Posted: Sun 30 Jul 2023, 14:01
by Skepnad
Hej. Jag har märkt att dvärgtvillingen Badinor i Utkante har förmågan ”Gesäll”. Vad menas med det? Jag hittar ingen hjälteförmåga i regelboken som motsvarar det.

Det enda jag kan tänka mig är att man åsyftar Mästersmed?

Vad är eran uppfattning?

Re: Badinor - Förmågan Gesäll

Posted: Sun 30 Jul 2023, 18:35
by Kartong Karlsson
Gesäll var Hantverkarens yrkesförmåga i spelets första beta, i beta 2 togs yrkesförmågor bort och Gesäll splittrades till 3 olika hjältesförmågor: Mästersmed, Mästersnickare och Garverimästare. Du har rätt i att Badinor borde ha Mästersmed som förmåga nu.

Re: Badinor - Förmågan Gesäll

Posted: Sun 30 Jul 2023, 22:23
by Pelå
I pdf:en är det uppdaterat till mästersmed.

Re: Badinor - Förmågan Gesäll

Posted: Mon 31 Jul 2023, 03:23
by Skepnad
Tack för svar. Ladda just ner nya pdf:en och ser det är fixat. Toppen! :)