Page 1 of 1

Besvärjelserna Snärja och Snårskog oklarhet

Posted: Wed 29 Mar 2023, 22:53
by Kartong Karlsson
Jag har en fråga om dessa två besvärjelser, kan någon som är fast i besvärjelsernas rötter och grenar utföra handlingar utöver att försöka ta sig loss? Så som de är skrivna kan det tolkas som att de endast förhindrar någon från att förflytta sig, eller att de förhindrar någon från att röra sig alls såpass att de flesta handlingar blir omöjliga att göra. I den engelska översättningen verkar det röra sig lite mer åt att endast förflyttning förhindras, men är osäker på om detta är en oklarhet från översättningen eller om det är så det ska vara.

Utöver det undrar jag om någon annan kan försöka få loss den som är fast i rötterna som en handling, eller om de endast kan ge fördel till den som är fast.

Re: Besvärjelserna Snärja och Snårskog oklarhet

Posted: Tue 25 Apr 2023, 16:47
by Bonzzo15
Jag har en fråga om dessa två besvärjelser, kan någon som är fast i besvärjelsernas rötter och grenar utföra handlingar utöver att försöka ta sig loss? Så som de är skrivna kan det tolkas som att de endast förhindrar någon från att förflytta sig, eller att de förhindrar någon från att röra sig alls såpass att de flesta handlingar blir omöjliga att göra. I den engelska översättningen verkar det röra sig lite mer åt att endast förflyttning förhindras, men är osäker på om detta är en oklarhet från översättningen eller om det är så det ska vara.

Utöver det undrar jag om någon annan kan försöka få loss den som är fast i rötterna som en handling, eller om de endast kan ge fördel till den som är fast.
Jag är säker på att det hade skrivits ut att du är helt fast och inte kan göra något. Vill minnas att det är så det är ordat på andra formler.

Jag tror personligen att de ger fördel med sin hjälp.