Kartong Karlsson
Posts: 72
Joined: Tue 23 Feb 2021, 02:33

Re: Beta Feedback - Ärans väg

Mon 08 Jul 2024, 16:58

s. 119 under vaktpatrull i kasernen, En grupp skelett (två fler än rollpersonerna, häften krigare och hälften skyttar) patrullerar outtröttligt, häften krigare ska vara hälften krigare.

s. 120 under matsal, En enkel matsal, där det tycks har stått en hård strid. Ordet har passar klumpigt in i meningen, kanske borde bytas ut mot ordet ha?

s. 120 under konstnären, Kistan i det sydvästra hörnet av tillhör riddaren Ulthara Burskjöld, ordet av ska flyttas till Ulthara Burskjöld så att hennes namn blir det korrekta Ulthara av Burskjöld.

s. 122 under spöket Maragander, Svårt skadad avled han efter Dakoth eröv­ring av Otag, Dakoth erövring ska vara Dakoths erövring.

s. 122 under Bunke, Han berättade han allt han visste om sin hövdings planer och påstod att han själv är obrottsligt lojal mot Dakoth. Ordet han mellan orden berättade och allt ska tas bort.
 
Kartong Karlsson
Posts: 72
Joined: Tue 23 Feb 2021, 02:33

Re: Beta Feedback - Ärans väg

Mon 08 Jul 2024, 17:54

s. 137 under historia, den naivt godtrogne Fangiel, i desperation lät sig manipuleras till göra slut på kriget genom att hugga kung Ilvariel i ryggen, till göra slut på kriget ska vara till att göra slut på kriget.

s. 141 under Dakoth anländer, Om en rollperson går fram till avsatsens kant och spanar ner i dalen kan de får syn på Dakoth, kan de får syn ska vara kan de få syn.

s. 144 under skatter, Total kan upp till fem skattkort hittas. Total ska vara Totalt.

s. 148 under Dakoths besvärjelse nummer 6, oavsett vad Dakoth gör (eller om hans ens lever). om hans ens lever ska vara om han ens lever.

s. 153 under att förinta hjärtat, Demonskallen sjunker ner i marken när medan tryckvågen får de döda träden omkring er att vaja och rassla. Ordet när mellan orden marken och medan ska tas bort.
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Topic Author
Posts: 4914
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Beta Feedback - Ärans väg

Mon 08 Jul 2024, 17:54

Ah, inser nu att du syftar på Drakkejsarens hemlighet! Det är väl dock ytterst få namngivna SLP i Ärans väg som inte är illustrerade?
Tack för återkoppling, då man var bortskämd från Drakkejsarens Hemlighet reagerar man på att det saknas många illustrationer, tex

s13 Värdshusvärden Assar
s23/35 Magikern Vindhand
s24 Alvföljet med fem individer
s35 Häxmästarinnan Doriath
s38 Svanmön Laurinde
s42 Blodhand
s76 Bengolem
s101 Mor Kunda och kultisterna
s109 Uhuluk
s133 Mumien Iskolde
Vindhand är avbildad på sidan 10, Doriath på sidan 17 och Iskolde på sidan 132.
Fria Ligan
 
ragngand
Posts: 6
Joined: Tue 16 Feb 2021, 19:39

Re: Beta Feedback - Ärans väg

Mon 08 Jul 2024, 19:27

Tack, jag missade att texten om Vindhands ritual på sida 23 beskrev bilden på sida 10, kanske en bildtext eller någon form av hänvisning skulle hjälpa sådana som mig att begripa det.
 
Kartong Karlsson
Posts: 72
Joined: Tue 23 Feb 2021, 02:33

Re: Beta Feedback - Ärans väg

Mon 08 Jul 2024, 20:29

s. 126 slumphändelse 2, Om rollpersonerna åker närmare ser de att en avsvimmad person hopkurad på durken, dold av en filt. Ordet att ska tas bort.

s. 129 under kvarlevor, förutom varsin intakt och dolk och halssmycke i form av Sathmogs symbol. Ordet och som ligger innan ordet dolk ska tas bort.

s. 129 under himlen, stjärnor av silver, en halvmåne av rent guld, en klot av blågrön jade, en klot av blågrön jade ska vara ett klot av blågrön jade.
 
Kartong Karlsson
Posts: 72
Joined: Tue 23 Feb 2021, 02:33

Re: Beta Feedback - Ärans väg

Tue 09 Jul 2024, 01:08

s. 131 under gemålen, Dessutom är dess händer är knäppta över bröstet kring hjaltet på en dolk, ordet är som ligger mellan orden händer och knäppta ska tas bort.

s. 132 under inskriptionen, Inskriptionen på statyn är skriver på gammelalviska och ett slag mot FRÄMMANDE SPRÅK för att utläsas (icke-alver slår med nackdel). Det verkar som att ett ord saknas i den här meningen? För att ordna till meningen skulle man till exempel kunna lägga in ordet behöver efter ordet och.

s. 134 under Kalins kullar, Mörkrets hjärta finns inte i begravd bland Kalins kullar, Ordet i ska tas bort.

s. 134 under historia, endast bara ynkliga katakomber för lokala Sathmogdyrkare. ordet bara eller ordet endast bör tas bort, då det blir en onödig upprepning att använda båda orden efter varandra.

s. 136 under härlägret, I ytterkant står rad på rad av skelettkrigare i perfekt formation, I ytterkant står ska vara I ytterkanten står.

s. 136 under konversationen, Från en position ett 30-tal meter från kullen ser rollpersonen ser den svartklädde mannen komma upp ur hålet på toppen, ordet ser mellan orden rollpersonen och den ska tas bort.
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Topic Author
Posts: 4914
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Beta Feedback - Ärans väg

Tue 09 Jul 2024, 10:31

Tack, jag missade att texten om Vindhands ritual på sida 23 beskrev bilden på sida 10, kanske en bildtext eller någon form av hänvisning skulle hjälpa sådana som mig att begripa det.
"Se bilden på sidan 10" står det i första stycket under rubriken VINDHANDS RITUAL på sidan 23.
Fria Ligan
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Topic Author
Posts: 4914
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Beta Feedback - Ärans väg

Tue 09 Jul 2024, 10:37

s. 131 under gemålen, Dessutom är dess händer är knäppta över bröstet kring hjaltet på en dolk, ordet är som ligger mellan orden händer och knäppta ska tas bort.

s. 132 under inskriptionen, Inskriptionen på statyn är skriver på gammelalviska och ett slag mot FRÄMMANDE SPRÅK för att utläsas (icke-alver slår med nackdel). Det verkar som att ett ord saknas i den här meningen? För att ordna till meningen skulle man till exempel kunna lägga in ordet behöver efter ordet och.

s. 134 under Kalins kullar, Mörkrets hjärta finns inte i begravd bland Kalins kullar, Ordet i ska tas bort.

s. 134 under historia, endast bara ynkliga katakomber för lokala Sathmogdyrkare. ordet bara eller ordet endast bör tas bort, då det blir en onödig upprepning att använda båda orden efter varandra.

s. 136 under härlägret, I ytterkant står rad på rad av skelettkrigare i perfekt formation, I ytterkant står ska vara I ytterkanten står.

s. 136 under konversationen, Från en position ett 30-tal meter från kullen ser rollpersonen ser den svartklädde mannen komma upp ur hålet på toppen, ordet ser mellan orden rollpersonen och den ska tas bort.
Stort tack för dessa!
Fria Ligan
 
Kartong Karlsson
Posts: 72
Joined: Tue 23 Feb 2021, 02:33

Re: Beta Feedback - Ärans väg

Tue 09 Jul 2024, 14:18

På sidan 5 nämns det att Sathmog kom till världen för 1000 år sedan och utropade ett demoniskt rike i människornas värld som varade i två sekel. Men på sidan 125 står det att Sathmogs horder invaderade världen för 800 år sedan.
 
Kartong Karlsson
Posts: 72
Joined: Tue 23 Feb 2021, 02:33

Re: Beta Feedback - Ärans väg

Tue 09 Jul 2024, 14:42

På sidan 149 har Dakoths livvakter förmågan Kraftslag som behöver ett tvåhandsvapen för att användas, men då de endast bär på Slagsvärd och stora sköldar kan de inte använda förmågan. Då de verkar vara menade som mer defensiva krigare kanske Kraftslag ska tas bort från deras förmågor? Alternativt ge dem ett tvåhandsvapen till hands så de kan använda den.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests