Byrax
Topic Author
Posts: 1060
Joined: Fri 08 Jan 2016, 10:42
Location: Mythic North

Drakar och Demoner Uppvaknandet - vem skriver det medföljande äventyret?

Wed 02 Aug 2023, 22:29

Ja, precis som rubriken: vem är kreatören till scenariot? Samma som boken, E.P. Uggla, eller ngn annan?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest