mollusk8526
Topic Author
Posts: 13
Joined: Mon 20 Mar 2023, 16:07

Hur ”ska” man hantera flera slag?

Thu 11 May 2023, 07:29

Jag är en ny SL och min grupp har precis spelat Ridders Rös. Under spelats gång hände det flera gånger att flera spelare slog för samma färdighet. Exempelvis finna dolda ting, myter och legender och främmande språk. Om någon misslyckades så slog nästa person tills dess att någon lyckades. Till slut slog alla samtidigt där det var logiskt (exempelvis finna dolda ting när de skulle söka igenom ett rum). Självklart höll jag hårt på regeln att om en specifik person misslyckade så fick denna inte slå om slaget (om de inte pressa eller att någon förutsättning förändrats enligt reglerna)

Jag ser egentligen inget problem med detta och självklart fungerar det inte i alla situationer, det är exempelvis rimligt att alla står och försöker tyda ett främmande språk eller att alla söker av ett rum.

Jag är dock lite orolig för vart detta kan leda. Säg att spelarna exempelvis vill försöka övertala någon. Jag tycker det är rimligt att två stycken hjälps åt (fördel på övertala) + att de måste rollspela hur de ska övertala. Men om de misslyckas, vad är det som hindrar att två andra går fram och försöker? Jag tycker det är rimligt att dom kan försöka, de kanske får nackdel på slaget (eftersom SLP redan sagt nej, men fördel för att de hjälps åt så ett slag enl. reglerna) och de kanske måste modifiera sin approach något men om även de misslyckas så är det igen rimligt att nästa person(er) som inte försökt också försöker.

Ovanstående exempel tycker jag illustrerar på något som är fullt rimligt att göra men det ”känns” lite fel då det ger väldigt många chanser att lyckas. Självklart kan jag i exemplet ovan spela SLP på ett sätt som förhindrar fler chanser men det finns säkert många andra situationer där det är svårare att inte låta spelarna slå för samma färdighet.

Så, min fråga är: Hur gör ni? Är det någon som kör ”strikt tolkning” av reglerna och bara låter 1 spelare (eller tekniskt sett 2 om de hjälps åt) försöka slå för färdigheten i fråga och sedan får ingen annan? Har ni tankar/idéer/tips att dela med er av?
 
User avatar
Fenhorn
Moderator
Posts: 4122
Joined: Thu 24 Apr 2014, 15:03
Location: Vänerns Pärla

Re: Hur ”ska” man hantera flera slag?

Thu 11 May 2023, 08:07

När det gäller Finna dold ting och flera RP vill göra det samtidigt på samma ställe så kör jag med ett slag men flera RP får hjälpa till. Eftersom tumregeln är att man inte får slå för samma sak två gånger men en annan RP får försöka vid ett misslyckande så i stället för att hjälpa till eller de RP som inte hjälpte till vid det första (misslyckade) slaget kan ju då försöka men om man använder det här alternativet så tar det mer tid (en kvart per försök) och de olika äventyren har ofta någon form utav händelsetabell att slå på när tid går och på så sätt så får multipla försök en konsekvens.

Jag brukar använda mig utav hjälpa till i stället för att låta flera slå och jag brukar också använda mig utav konsekvenser om ett färdighetsslag misslyckas.
“Thanks for noticin' me.” - Eeyore
 
greger
Posts: 3
Joined: Wed 01 Jun 2022, 11:05

Re: Hur ”ska” man hantera flera slag?

Thu 11 May 2023, 21:55

Når det gjelder å overtale noen, så vil jeg jo tenke at feilede forsøk vil uansett gjøre den personen mindre mottakelig for overtalelse av andre personer. Og kanskje også fornærmet, og med det ikke ville prate med noen flere.
 
User avatar
Fenhorn
Moderator
Posts: 4122
Joined: Thu 24 Apr 2014, 15:03
Location: Vänerns Pärla

Re: Hur ”ska” man hantera flera slag?

Thu 11 May 2023, 22:06

Når det gjelder å overtale noen, så vil jeg jo tenke at feilede forsøk vil uansett gjøre den personen mindre mottakelig for overtalelse av andre personer. Og kanskje også fornærmet, og med det ikke ville prate med noen flere.
Yup, tänkte också det att om en annan RP försöker så kan denne få en nackdel på slaget.
“Thanks for noticin' me.” - Eeyore

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest