FlamingFist
Topic Author
Posts: 5
Joined: Tue 20 Dec 2022, 12:56

Svartkonstnär nivå 1 och Korruption

Wed 22 Mar 2023, 14:26

Hej,

Svartkonstnärens förmåga att avstyra korruption med Vilja (dvs nivå 1), är riktigt sabla cool. Vissa händelser kan ju dock tilldela karaktären permanent korruption, vad gäller där?

Gäller alltså förmågan att avstyra korr. enbart temporär eller även permanent korruption?

Såsom reglerna nu nu är skrivna gäller förmågan oavsett typ av korruption.

// J

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests