User avatar
Tomas
Site Admin
Topic Author
Posts: 4691
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

ERRATA - Mutant: Genlab Alfa

Mon 29 Aug 2016, 22:23

Detta är den officiella erratan för Mutant: Genlab Alfa. Här samlar vi ändringar, förtydliganden, justeringar av obalanser i reglerna och rättelser av rena fel.

OBS! Erratan för Mutant År: Noll (andra utgåvan från 2015) hittar ni här.

Detta inlägg är den officiella erratan. Skriv gärna in fel ni hittar i inlägg under, så lägger vi in dem löpande när vi har granskat dem.

Obs att det bara är spelpåverkande fel och obalanser som vi tar upp här, inte eventuella korrmissar. :)

Fyll på!

--------------------------------------------------------------------------------------------------

RANG
Djurmutanters rang kan förändras av deras handlingar. Detta sker efter spelmötet, i samband med att ERF delas ut. Om du kan svara ja på någon av eller båda dessa frågor ökar din rang ett steg inför nästa spelmöte:
  • Har du besegrat en fiende med högre rang än du i en dominanskonflikt?
  • Har du riskerat ditt liv för att hjälpa din klan?
Om du svarar ja på någon av nedanstående frågor minskar i stället din rang ett steg inför nästa spelmöte.
  • Har du blivit besegrad av en fiende med ägre rang än du i en dominanskonflikt?
  • Har du svikit din klan på något sätt?
För att din rang ska öka eller minska måste dina handlingar ha kommit till klanens kännedom på något sätt - om ingen vet vad du gjort påverkas inte din rang. Om du både har utfört handlingar som ökar och som minskar din rang förblir den oförändrad. Din rang kan inte öka eller minska med mer än ett steg per spelmöte.
Rang för SLP: Värden för Rang saknas tyvärr för alla SLP i Mutant: Genlab Alfa. Dessa värden återfinns i tabellen nedan.
Beta: 10
Bettet: 11
Bohr: 11
Cassius: 10
Einstein: 10
Ett-Skutt-Dödar: 5
Fuglesang: 4
Gagarin: 8
Glitter: 8
Grönöga: 2
Lajka: 12
Lurva: 7
Nosa: 8
Pricken: 3
Pryttel: 3
Ringo: 3
Rotus: 12
Sputnik: 9
Stor-Klåda: 6
Stora: 7
Truffaut: 12
Vildtass: 8
Zidane: 9

HJÄLP FRÅN ANDRA
På sidan 48 i Bok 1: Djuret står det att man behöver minst FV 1 i en färdighet för att kunna hjälpa en annan som slår för färdigheten. Det kravet har slopats i senare versioner av reglerna och gäller inte längre.

MOTSTÅNDSSLAG
Ibland räcker det inte att slå en [RADIAK] för att klara ett färdighetsslag. I vissa fall måste du också övervinna din fiende i ett så kallat motståndsslag. För att vinna ett motståndsslag
måste du klara ditt slag och slå fler [RADIAK] än din motståndare slår. Varje [RADIAK] som din motståndare slår eliminerar en av dina [RADIAK]. Bara du (angriparen) kan pressa slaget. Ibland slår du och din motståndare för olika färdigheter, ibland slår ni för samma.
Motståndsslag används när du MANIPULERAR eller SMYGER, och när någon använder dessa färdigheter mot dig. Läs mer nedan. SL kan också använda motståndsslag när hon
tycker att det är lämpligt, till exempel att slå TA KRAFTTAG mot TA KRAFTTAG för att avgöra en armbrytning.
Konflikt: I konflikter räknas ett motståndsslag bara som en handling för dig, inte för din motståndare (försvararen).
Smyga: När du använder denna färdighet slår du nu ett motståndsslag mot motpartens FV i SPEJA. Om motparten är ett monster utan Skärpa slår bara du tärning.
Dominera: När du använder denna färdighet slår du nu ett motståndsslag mot motpartens FV i DOMINERA. Den som blir DOMINERAD måste inte lyda – offret kan som alternativ välja att i stället direkt gå till anfall (SLÅSS eller SKJUTA) mot motparten.

TALANGER
Vissa talanger justeras och förtydligas enligt nedan.
Bågmakare: Talangen kan även användas till att reparera alla typer av avståndsvapen.
Pälsjägare: Kan användas på alla typer monster utom robotar (inte bara monster med päls). Talangen kan även användas till att reparera alla typer av rustningar.
Reparatör: Ny allmän talang. Du kan använda förstå sig på för att reparera en trasig pryl på några timmar. Varje [RADIAK] återställer en poäng förlorad prylbonus. Om du misslyckas kan du inte försöka igen med samma pryl förrän du ökat FV i FÖRSTÅ SIG PÅ. Du kan även reparera en artefakt, bara du har lyckats FÖRSTÅ DIG PÅ den först.
Vapenmakare: Talangen kan även användas till att reparera alla typer av närstridsvapen.

DJURFÖRMÅGOR
Vissa djurförmågor justeras enligt nedan.
Blixtsnabb: Bonusen på initiativslaget sänks till +2 per VP. Du måste bestämma om du ska använda förmågan och hur många VP du vill lägga innan tärningarna rullas. Du kan liksom tidigare öka ditt initiativvärde senare under stridens lopp, även då ger varje VP +2.
Jaktsinne: Du lägger en VP för att välja ditt villebråd - det måste vara någon som du antingen har inom synhåll, eller som du kan följa ett spår efter. Du kan följa luktspåret efter ditt villebråd även om flera dagar har passerat. När du anfaller ditt villebråd kan du spendera fler VP för att få en bonus till din första attack mot målet. Du får lägga hur många VP du vill - varje VP ger +1 modifikation till att SLÅSS eller SKJUTA. Notera att denna effekt kan användas även mot vilken fiende som helst, inte bara sådana som du spårar upp - dock måste minst T6 minuter passera mellan det att du väljer villebrådet och det första anfallet.
Klättrare: Som tidigare, men du kan också lägga en VP för att automatiskt lyckas fly ur en hotfull situation - bara du har träd eller byggnader i närheten som du kan klättra i.
Nattsyn: Du trivs bäst under dygnets mörka timmar. För det första kan du lägga en VP för att slippa effekten av kompakt mörker under några minuter. För det andra kan du lägga en VP för att få modifikation +1 när du SMYGER, SKJUTER eller SPEJAR nattetid. Du måste spendera VP innan du slår och du kan inte lägga mer än ett VP per färdighetsslag.
Sjätte sinne: Du måste välja hur många VP du vill spendera innan fienden slår för SMYGA. Han måste sedan slå fler [EXPLO] än du lagt VP för att lyckas smyga. Denna förmåga kan användas även mot fiender som försöker gömma sig eller smyga i närheten - det måste inte vara en smygattack.
Svans: Som tidigare, men du kan även använda din svans i dominanskonflikter - varje VP du lägger ger modifikation +1. Du måste spendera VP innan du slår slaget.

INITIATIVSLAG
Initiativslaget i konflikter slås enbart med T6, utan att KYL adderas. Förslagsvis använder varje deltagare i konflikten en särskild tärning som får ligga kvar på bordet för att markera initiativvärdet. Vid lika slag avgör aktuellt värde i KYL. Denna ändring underlättar bokföringen av initiativslag och gör förmågan Blixtsnabb mer effektiv.
Överraskning: Bonusen till initiativslaget för en överraskande attack sänks till +2.

FÖRVARSLÖSA FIENDER
Avståndsattacker mot mål på armslängds avstånd som är försvarslösa eller omedvetna får modifikation +1. Detta är en uppdatering i senare versioner av reglerna.

RUSTNINGAR & HJÄLMAR
Du kan inte bära flera rustningar på kroppen, men du kan kombinera en rustning och en hjälm. Slå först för rustningen, sen för hjälmen.
Hockeymask: Ett specialfall är artefakten hockeymask, som kan kombineras med hockeyhjälm, men inte andra typer av hjälmar. Slå först för hockeyhjälmen, sen för masken.
Exemplet på sidan 85 i Bok 1: Djuret i Mutant: Genlab Alfa är felaktigt. Om rustningen absorberar all skada riskerar rustningen inte att ta skada själv.

DJURBETEENDEN
Mårddjurens djurbeteende för att återhämta tvivel - “skydda sitt revir” - måste inte syfta på deras permanenta bosättning. Det kan även vara ett tillfälligt läger. Läs mer på sidan 86 i Bok 1: Djuret i Mutant: Genlab Alfa.

ROBOTEN SPRAX
Denna SLP på sidan 150 i Bok 2: Paradiset i Genlab Alfa ska inte ha en revolver. Roboten är obeväpnad.
Fria Ligan
 
User avatar
Jurij 1138
Posts: 329
Joined: Fri 29 Apr 2011, 09:15
Location: Zonen på Öarna

Re: ERRATA - Mutant: Genlab Alfa

Fri 23 Dec 2016, 15:35

Finns erratan i pdf-format?
________________________
Meka Extraordinaire
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Topic Author
Posts: 4691
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: ERRATA - Mutant: Genlab Alfa

Fri 23 Dec 2016, 16:20

Finns erratan i pdf-format?
Nej, förutom att det mesta av den finns i Zonkompendium 4, som ju finns som PDF.
Fria Ligan
 
User avatar
Jurij 1138
Posts: 329
Joined: Fri 29 Apr 2011, 09:15
Location: Zonen på Öarna

Re: ERRATA - Mutant: Genlab Alfa

Fri 23 Dec 2016, 16:49

Ah! Zk4 har jag ju, så påpassligt!
________________________
Meka Extraordinaire
 
Ekorren
Posts: 38
Joined: Sat 21 Jun 2014, 15:42

Re: ERRATA - Mutant: Genlab Alfa

Sun 02 Jul 2017, 04:26

Hjälp från andra (Bok 1 - sidan 48) Jag hittade i någon tråd följande, att den som ska hjälpa någon inte behöver ha minst FV 1 i färdigheten för att kunna hjälpa till. Det här med kravet på att ha minst FV 1 är en äldre variant av regeln och borde ha uppdaterats för och stämma överens med den nyare varianten av regeln. Exemplet på sidan 49 är då också något felaktigt eftersom det nämner det här med FV 1.

Skjuta på Avstånd (Bok 1 - Djuret, sidan 81) - Det saknas information om vad som gäller när man skjuter mot en försvarslös eller helt omedveten fiende. (Detta finns med i både Maskinarium och Startboxen.) På Armslängds Avstånd så ger det +1 i Modifikation att skjuta mot en försvarslös eller helt omedveten fiende.

Kanske lägga till de uppdaterade Fasthållningsreglerna (som finns i Startboxen och Maskinarium) till denna Errata.
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Topic Author
Posts: 4691
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: ERRATA - Mutant: Genlab Alfa

Tue 11 Jul 2017, 13:07

Hjälp från andra (Bok 1 - sidan 48) Jag hittade i någon tråd följande, att den som ska hjälpa någon inte behöver ha minst FV 1 i färdigheten för att kunna hjälpa till. Det här med kravet på att ha minst FV 1 är en äldre variant av regeln och borde ha uppdaterats för och stämma överens med den nyare varianten av regeln. Exemplet på sidan 49 är då också något felaktigt eftersom det nämner det här med FV 1.

Skjuta på Avstånd (Bok 1 - Djuret, sidan 81) - Det saknas information om vad som gäller när man skjuter mot en försvarslös eller helt omedveten fiende. (Detta finns med i både Maskinarium och Startboxen.) På Armslängds Avstånd så ger det +1 i Modifikation att skjuta mot en försvarslös eller helt omedveten fiende.

Kanske lägga till de uppdaterade Fasthållningsreglerna (som finns i Startboxen och Maskinarium) till denna Errata.
Bra idé, nu fixat!
Fria Ligan
 
User avatar
Herr Omar
Posts: 4
Joined: Mon 19 Nov 2018, 14:32

Re: ERRATA - Mutant: Genlab Alfa

Thu 17 Feb 2022, 14:22

Hej!

Den tryckta versionen av Genlab Alfa är uppdaterad med det mesta av ovanstående, men den digitala pdf-versionen är det inte. Flera saker skiljer sig åt. Några exempel:
  • Exemplet på sidan 85 i Bok 1: Djuret
  • Djurbeteende på sidan 86 i Bok 1: Djuret
  • Sprax på sidan 150 i Bok 2: Paradiset
  • Rang saknas för alla SLP i den digitala versionen av Bok 2: Paradiset
Sedan saknas regeluppdateringen för Dominera (Bok 1: Djuret, s. 53): Den som blir DOMINERAD måste inte lyda – offret kan som alternativ välja att i stället direkt gå till anfall (SLÅSS eller SKJUTA) mot motparten.

Jag skulle uppskatta om pdf-versionen ensades med den tryckta då jag oftast sitter med datorn som SL och spelarna använder Bok 1.
I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve.
/Bilbo Baggins (The Lord of The Rings, Chapter 1. A Long-expected Party)
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Topic Author
Posts: 4691
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: ERRATA - Mutant: Genlab Alfa

Fri 18 Feb 2022, 18:06

Halloj, vi kikar på detta!
Fria Ligan
 
saeldion
Posts: 3
Joined: Tue 13 Sep 2022, 19:18

Re: ERRATA - Mutant: Genlab Alfa

Fri 11 Nov 2022, 13:16

Inte jämfört mot alla ändringar ovan, men Rang är fortfarande inte med i de senaste versionen av pdf:en Paradiset. Skulle vara trevligt att få dessa uppdaterade.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests