User avatar
Gaddeborg
Topic Author
Posts: 166
Joined: Tue 18 Feb 2014, 17:40

Symbaroums barbarer

Thu 09 Jan 2020, 21:29

Hej Symbaroum-kunniga!

Jag har haft svårt att komma in i denna spelvärld. En nyckelfaktor är att jag har svårt att visualisera barbarerna, och vissa andra centrala grejer i världen. När jag läser kommer det liksom inga bilder, framförallt när det handlar om kulturkrockar mellan Ambrier och barbarer. Ambrierna är väl ganska enkla - ett typiskt västerländskt fantasyfolk. Men vad skiljer dem från barbarerna? 

Är det någon med kunnighet som skulle kunna hjälpa mig kan besvara dessa frågor om barbarerna?

-Utseende: Ser de också fysiskt ut som typiska västerlänningar? Eller skiljer de sig på något sätt från Ambrierna? Kortare? Längre? Annan hårfärg?

-Språk: Pratar de ett annat språk? Annan dialekt?

-Skriftspråk: Har de ett annat skriftspråk?

-Klädsel: Klär de sig annorlunda? Finns det någon typisk klädedräkt?

-Masker: Vad är betydelsen av maskerna? Vilka barbarer har masker? (om Ambrier också har masker kanske de också kan förklaras i mån av tid). 

-Teknologisk nivå: Skiljer de sig från Ambrierna i typiska vapen?

-Samhällsstruktur: De är ett klanfolk, men finns det något annat viktigt?

-Hur skall man tänka på barbarer som är bosatta i Tistla Fäste mm? Hur ser en ambrier snabbt att de är barbarättade?
 
User avatar
Rangertheman
Posts: 60
Joined: Thu 18 Aug 2016, 16:34
Location: Norrtälje, Sweden

Re: Symbaroums barbarer

Sun 12 Jan 2020, 20:49

Med risk för att förvirra ytterligare tänker jag mig att det utseendemässigt inte skiljer så mycket mellan ambrierna och de sydliga barbarerna. De kanske har delvis olika kroppsspråk och några drag är kanske mer vanligt förekommande hos den ena gruppen, men att det är svårt att bilda sig någon uppfattning vid första anblicken. De nordliga barbarerna tänker jag mig som något slankare, ljusare, aningen mer alvlika. På "hemmaplan" gissar jag att barbarerna har kläder som drar åt det praktiska hållet, men rör de sig i Ambria kan det säkert vara många som har mer "stadskläder". Ordet barbar för lätt tankarna till vildar men det är de inte i min värld. 

Att vissa barbarstammar talar sitt eget språk har framgått av en del äventyr, men även här tror jag att de sydliga dialekterna går att begripa för en ambrier, möjligen med viss svårighet. Kanske som svenska och danska. De nordliga dialekterna är nog mer som svenska och isländska. Skriftspråket tänker jag mig som ungefär detsamma, kanske att vissa bokstäver bara finns i det ena eller andra språket.

Det stora kriget tvingade ambrierna att utveckla ny teknologi och nya vapen, vilket inte barbarerna behövde. Men de barbarer som haft mycket kontakt med ambrierna har säkert anammat en hel del av det som känts intressant och praktiskt. Jag tror att barbarerna generellt sett lever lite enklare liv, med färre prylar och mindre prål. 

Jag kan så klart vara helt ute och cykla. Men jag tycker det ligger i linje med resten av spelet att det inte handlar om "cowboys och indianer" utan om två sidor av samma mynt/folk.
Proofreader Extraordinaire
 
User avatar
Gaddeborg
Topic Author
Posts: 166
Joined: Tue 18 Feb 2014, 17:40

Re: Symbaroums barbarer

Wed 22 Jan 2020, 15:37

Tackar för svar!

Så inte så mycket material till kulturkrockar egentligen?

Har barbarerna någon annorlunda religion eller något man kan spela på? De där maskerna folk har på bilderna, finns det något om dem?
 
User avatar
Bifur.
Posts: 28
Joined: Fri 08 Dec 2017, 19:55

Re: Symbaroums barbarer

Fri 31 Jan 2020, 18:55

Jo, de har olika religion. Barbarerna har en uppsjö av gudar med lika olika benämningar samt dessutom inslag av animism (gudaliknande naturväsen som kan vördas på olika vis).

Ambrierna är relativt nyblivna monoteister med mycket religiös repression eftersom de tidigare var polyteister och nu förtrycker de som håller fast vid det gamla. Just den konflikten är ganska centrala i metaploten i Törnetronen och beskrivs mest i ingående i äventyret Glömda gudars klagan.

Det antyds vidare ett visst överlapp mellan den tidigare alberiska/ambriska polyteismen och de barbariska gudarna.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests