johan.almsen
Topic Author
Posts: 73
Joined: Tue 24 Nov 2015, 00:49

Magnetrinens påverkan?

Sat 01 Jul 2017, 08:17

Hej ni som har mer koll än jag på fysik. Säg att en gaussfraktare passerar direkt över ett litet samhälle, vad blir den konkreta påverkan på människor och föremål?
 
Duckwing
Posts: 19
Joined: Tue 11 Apr 2017, 14:58

Re: Magnetrinens påverkan?

Thu 06 Jul 2017, 11:05

Nu spånar jag helt fritt men jag har tolkat det som att magnetrinen är helt passiv. Dvs. den utsätts själv för påverkan av magnetfältet och svarar genom att positionera sig i detta på en viss altitud (vilket kan manipuleras på olika sätt) men den påverkar inte sin omgivning mer än att den kan hålla uppe stora massor. 
Däremot avger kanske gaussfraktaren en del ljud och kanske avgaser från någon dieselgenerator som driver dess system?
 
Duckwing
Posts: 19
Joined: Tue 11 Apr 2017, 14:58

Re: Magnetrinens påverkan?

Fri 07 Jul 2017, 14:29

Nu läste jag om det igen och jag hade ju missat att de avger ett starkt magnetfält själva. Då stör de förmodligen ut radio- och TV-sändningar i samhället och om de är tillräckligt nära, eller det är ett tillräckligt stort skepp, så kanske de får gatuljus att flimmra och saboterar datorer genom at datan på hårddiskar och disketter förstörs.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests