Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Fogden i Tramenze

Fri 23 Sep 2016, 20:00

Jag har funderat kring den fogde som omnämns på flera ställen i Tramenzeboken. Vem lyder han under? Var finns han? Är han fogde över färgeläget, floden eller den omgivande regionen? Hur långt sträcker sig egentligen hans inflytande? Fogden omnämns dock inte bland skuggmakterna i avsnittet om skuggspel även om han i själva verket tprde vara en lokal maktfaktor.

I brist på svar i modulen tänkte jag själv låta fogden vara fristående herreman i förhållande till den feodala strukturen i Lasemos. Han lyder alltså inte under någon av furstarna (eller "draken" i Kharasma) utan ämbetet är i själva verket en gammal klavykisk titel varför han formellt lyder under den klavykiska kejsaren. Även om överhögheten över bland annat Moskorien numera tagits över av trakorierna så får fogden av Ooram (alltså inte blott Tramenze) inte sin befogenhet från kejsarens i Tricilve, utan det herrelösa ämbetet har snarare gått i arv inom en inflytelserik familj vid floden Tramenze. Man lever av tullintäkter från färjeläget och på avgifter från flottare och andra som nyttjar floden eller bedriver annan verksamhet öster om Lasemos. Fogden har även sidointäkter från lokala smugglare liksom avtal med samt hämtar beskyddaravgifter från barbarklaner och organiserade rövarband i skogen. Han är alltså införstådd i det mesta som sker i regionen och profiterar även på ljusskygga verksamheter vilka han ser mellan fingrarna på. Herresätet är befäst och återfinns vid flodmynningen vid havet där fogdens knektar också återfinns.

Något sådant. Låter det vettigt?
 
Sopodlare
Posts: 17
Joined: Thu 15 Aug 2013, 08:22

Re: Fogden i Tramenze

Thu 29 Sep 2016, 13:49

Låter skoj.

Fogden bör dock regelbundet hänvisa till överheten, det är intressant om fogden skiljer sig från andra rövarbaroner.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest