User avatar
Brior
Topic Author
Posts: 924
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Tävlingsomgång 1: Populärkultur

Wed 14 Sep 2011, 18:03

Här kommer tre citat ur Slaktare små med varsin fråga.

Tävlingens regler med ett regeltillägg finns i denna forumsektions första tråd. Svar ska ha inkommit till mig före kl 18.00 torsdagen den 15:e september. Då får ni också svaren.


Citat 1.1
Vinden från öster tycktes bära honom till dem och de var hans. Mördarna låg alla för hans fötter och han hörde dem viska: »Räck ut och rör tron! Herre ... herre viskare, led oss!«

Fråga 1.1

Ur vilken engelskspråkig låt har RhabdoRanas kursiverade mantra hämtats och vilken grupp skrev och lanserade den?


Citat 1.2
Stenväktaren såg mycket förbluffad ut, men sken upp sedan han konsulterat pergamentet och funnit motrepliken:
»Känner ni mitt hjärta slå?«
Shaguls knotiga fingrar gjorde en kanske ofrivillig ansats mot mannens bröst innan han genmälde. »Förstår du? Delar du mina känslor eller drömmer jag bara?«

Fråga 1.2
Ur vilken engelskspråkig låt är Shaguls och stenväktarens lösen och motlösen hämtade och vilken grupp skrev den?


Citat 1.3
Ändå kom orden tydligt från hennes gestalt om än svaga och med ålderdomlig kargomitisk ton och brytning. »Kom till mig och kyss mig sakta varligt jätteskönt!«
Kamalkus suckade djupt, med ens berövad all vrede.

Fråga 1.3
Vilken svensk barnboksgestalt sjöng ursprungligen den kargomitiska kvinnans sång?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests