Oskar
Topic Author
Posts: 106
Joined: Fri 27 Apr 2012, 13:55

Svartkonst och konflikter

Thu 30 Aug 2012, 22:32

En fundering angående magi och andra konflikter. Går det att applicera på exempelvis en jakt? Exempel: Illusionisten Khan jagas genom trånga gränder och skapar en illusion av att ett hus rasar samman för att sinka förföljarna (konfliktslag Vind mot Vind).
Exempel 2: Samme illusionist blir beskjuten av en bågskytt. Han skapar då en illusionskopia av sig själv som träffas i hans ställe. (Vind mot... Eld eller Vind?)
Och skulle de här situationerna kräva att spelaren offrar ödestärningar? Och vad händer om spelaren inte har några ödestärningar?
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4519
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Svartkonst och konflikter

Thu 30 Aug 2012, 23:05

En fundering angående magi och andra konflikter. Går det att applicera på exempelvis en jakt? Exempel: Illusionisten Khan jagas genom trånga gränder och skapar en illusion av att ett hus rasar samman för att sinka förföljarna (konfliktslag Vind mot Vind).
Exempel 2: Samme illusionist blir beskjuten av en bågskytt. Han skapar då en illusionskopia av sig själv som träffas i hans ställe. (Vind mot... Eld eller Vind?)
Och skulle de här situationerna kräva att spelaren offrar ödestärningar? Och vad händer om spelaren inte har några ödestärningar?
Ja i båda fallen!

Exempel 1: På sidan 79 i regelboken (under Utförande) framgår att en besvärjelse kan ersätta det normala jaktslaget. Det står även på sid 129 i magikapitlet. Det står visserligen att "vissa magitraditioner" kan användas till jaktslag, men besvärjandet är ju fritt till naturen och Illusionism är inte uttryckligen förbjudet. Det är alltså fritt fram, så länge du kan hitta på en cool och relevant besvärjelse!

Exempel 2: På sidan 85 (under Annat försvar) framgår att magi kan användas till skydd mot avståndsattacker. Detta kallas "magiskt försvar" och beskrivs även i magikapitlet på sid 129. Även här talas det om "vissa magitraditioner", vilket ska tolkas som att det är fritt fram så länge du kan hitta på en rimlig besvärjelse inom din tradition (kanske svårt med t ex Måndyrkan, som alltid sker via ritualer). På sid 129 framgår också att magi inte kan användas till försvar mot närstridsattacker.

I samtliga fall gäller att du måste använda minst en ÖT när du ska använda magi, även till försvar i en konflikt. Har du inga ÖT får du försvara dig på vanligt sätt - eller omgående skaffa dig ÖT genom att få från en vän eller överge ditt Öde! :)
Fria Ligan
 
Oskar
Topic Author
Posts: 106
Joined: Fri 27 Apr 2012, 13:55

Re: Svartkonst och konflikter

Fri 31 Aug 2012, 17:34

Det här är mer av en filosofisk fråga, men kan ändå vara relevant, när vi ändå är inne på illusionism. Kan man med magi skapa illusionen av ljus i ett mörkt rum?
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4519
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Svartkonst och konflikter

Mon 03 Sep 2012, 13:06

Det här är mer av en filosofisk fråga, men kan ändå vara relevant, när vi ändå är inne på illusionism. Kan man med magi skapa illusionen av ljus i ett mörkt rum?
Intressant fråga! :)

Spontant skulle jag säga ja.
Fria Ligan
 
User avatar
Brior
Posts: 882
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Svartkonst och konflikter

Mon 03 Sep 2012, 14:37

Det här är mer av en filosofisk fråga, men kan ändå vara relevant, när vi ändå är inne på illusionism. Kan man med magi skapa illusionen av ljus i ett mörkt rum?
Intressant fråga! :)

Spontant skulle jag säga ja.
Spontant skulle jag säga nej, dvs man kunde ge illusionen av att någon tror att det är ljust, men det personen ser behöver inte vara vad som finns i rummet utan vad personen tror finns i rummet.
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4519
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Svartkonst och konflikter

Mon 03 Sep 2012, 16:33

Ja, det är nog vad jag tänkte också. Tror jag! :)

Alltså - man kan inte använda en illusion för att lysa upp ett rum och se vad som finns där. Men man kan skapa en illusion av ljus.
Fria Ligan
 
Abenazer
Posts: 79
Joined: Tue 03 Apr 2012, 00:44

Re: Svartkonst och konflikter

Mon 03 Sep 2012, 20:44

I ett mörkt rum borde man kunna skapa illusionen av ett upplyst rum, eller av ljus i ett mörkt rum, eller av en katt som lever och är död ...

Den som är förhäxad tror på det ...
 
Oskar
Topic Author
Posts: 106
Joined: Fri 27 Apr 2012, 13:55

Re: Svartkonst och konflikter

Mon 03 Sep 2012, 21:45

I ett mörkt rum borde man kunna skapa illusionen av ett upplyst rum, eller av ljus i ett mörkt rum, eller av en katt som lever och är död ...

Den som är förhäxad tror på det ...
Schrödingers katt i trakorisk tappning?
 
Mithridates
Posts: 52
Joined: Sat 09 Apr 2011, 20:34

Re: Svartkonst och konflikter

Wed 05 Sep 2012, 09:28

I ett mörkt rum borde man kunna skapa illusionen av ett upplyst rum, eller av ljus i ett mörkt rum, eller av en katt som lever och är död ...

Den som är förhäxad tror på det ...
Schrödingers katt i trakorisk tappning?
Finns redan en råtta som nämns i romanen Svavelvinter, när Malek Mangus försöker förklara för Brior om Shaguliternas syfte under gästabudet hos Gottard av Melse och han börjar förklara med att säga att Brior skall tänka sig en död råtta i en låda varav Brior svarar något i stil med: menar du som (insertnamehere)'s prat om att en råtta som är i en låda vet man inte om den är död eller levande så då är den både och.

Jag minns säkerligen något fel men jag har lånat ut mitt ex av Svavelvinter så jag kan inte kolla upp det :P
 
Oskar
Topic Author
Posts: 106
Joined: Fri 27 Apr 2012, 13:55

Re: Svartkonst och konflikter

Mon 03 Feb 2014, 22:11

Magiteoretiska frågor:

Kan du skapa illusionen av ett eldklot som skadar en människa?
Om du skapar en illusion av att ett golv är täckt av is, kommer folk att ramla då?

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest