Page 1 of 1

Hjälpa/stjälpa RP med skuggmakter

Posted: Thu 07 Sep 2017, 14:54
by WanaxOdysseus
Fick en fråga från mina spelare om varför man bara kan använda inflytande, men inte Resurser för att hjälpa/stjälpa RP. Vill höra hur motivationen löd. Jag känner att det är en bra regel, tror jag, men konstruktörerna har nog tänkt mer på det än jag har.

Re: Hjälpa/stjälpa RP med skuggmakter

Posted: Sat 09 Sep 2017, 13:29
by Baldyr
Använder man inte ÖT för att hjälpa/stjälpa? Och resursens nivå avgör hur många ÖT kan användas. Inflytande har väl ingenting med saken att göra?

Re: Hjälpa/stjälpa RP med skuggmakter

Posted: Sun 10 Sep 2017, 06:15
by Henke
Förmodar att du syftar på att hjälpa/stjälpa en annan spelares komplott? Där är de ju just resurser och inte inflytande man använder.

För att citera regelboken:
"Om andra skuggmakter har placerat resurser i samma sfär som du kan de hjälpa eller stjälpa din komplott. Du satsar dina GT och ÖT som vanligt. Sedan går ni bordet runt, och de andra spelarna som har resurs i sfären anger hur många ÖT de vill satsa på att hjälpa eller stjälpa dig, upp till nivån i respektive resurs. Du får inte ändra din satsning när du har hört vad de andra spelarna gör. På samma sätt kan du hjälpa eller stjälpa andras komplotter."

Varför man inte får använda sitt eventuella inflytande i en sfär för att hjälpa/stjälpa vet jag inte. Det handlar förmodligen om att motståndet är svårt nog bara genom att låta resurser motarbeta komplotter. Med inflytande inkluderat riskerar man att det krävs högre och återkommande tärningsresultat för den enskilda spelaren till att genomföra komplotter. Blir man exempelvis alltid motarbetad med "stjälpa"-tärningar (inklusive inflytande från övriga spelare) så stagnerar skuggspelet i högre grad.

Re: Hjälpa/stjälpa RP med skuggmakter

Posted: Wed 13 Sep 2017, 23:23
by Tomas
Precis som Henke säger. :)

Re: Hjälpa/stjälpa RP med skuggmakter

Posted: Thu 14 Sep 2017, 14:31
by WanaxOdysseus
Ber om ursäkt, jag har varit otydlig.

Jag tänker på hur skuggmakterna kan påverka karaktärsspelet. Har en skuggmakt Inflytande 1 i sfären där RP är så kan skuggmakten ge begränsad hjälp - lite information, etc. 

Frågan mina spelare har är varför Resurserna inte kan lägga sig i. Där har man sin Kondottiärer 5, en elitarmé, som är i samma område, men den kan inte interagera med RP under pågående äventyr...

Re: Hjälpa/stjälpa RP med skuggmakter

Posted: Thu 14 Sep 2017, 17:32
by Henke
Ber om ursäkt, jag har varit otydlig.

Jag tänker på hur skuggmakterna kan påverka karaktärsspelet. Har en skuggmakt Inflytande 1 i sfären där RP är så kan skuggmakten ge begränsad hjälp - lite information, etc. 

Frågan mina spelare har är varför Resurserna inte kan lägga sig i. Där har man sin Kondottiärer 5, en elitarmé, som är i samma område, men den kan inte interagera med RP under pågående äventyr...

Det där är väl iofs något som är helt upp till Berättaren. Meningen med Skuggspelet är ju att bygga fond till karaktärsspelet, inte att "opta" karaktärerna med Skuggmakters resurser. Kanske du skulle våga dig på att husregla lite? :-)

Re: Hjälpa/stjälpa RP med skuggmakter

Posted: Thu 14 Sep 2017, 20:36
by WanaxOdysseus
*gömmer sig under sängen*

:)

Re: Hjälpa/stjälpa RP med skuggmakter

Posted: Fri 22 Sep 2017, 22:15
by WanaxOdysseus
En spelare föreslår att expandera skalan så att Inflytande, närhet, Resurs och Skuggaktör kan spela roll:

0: No help.
1: Limited information/money/discreet magic.
2: Specific information/diversions/spells or minions that help the character during a scene.
3:
4:
5:
6:
7:
8: Extensive military support/arresting enemies/great sums of money/unique and useful information...
9 - Monumental
10 - Direct Involvement of the Shadow Actor with thier attendant resources, in the heart of thier powerbase.

Vad tycker ni?

Själv har jag funderat mer i banorna att behålla 0-3-skalan för inflytande men sen att göra så att Resursen kan ge någon form av bonus/boost beroende på styrkan...

Re: Hjälpa/stjälpa RP med skuggmakter

Posted: Sat 23 Sep 2017, 07:38
by Henke
En spelare föreslår att expandera skalan så att Inflytande, närhet, Resurs och Skuggaktör kan spela roll:

0: No help.
1: Limited information/money/discreet magic.
2: Specific information/diversions/spells or minions that help the character during a scene.
3:
4:
5:
6:
7:
8: Extensive military support/arresting enemies/great sums of money/unique and useful information...
9 - Monumental
10 - Direct Involvement of the Shadow Actor with thier attendant resources, in the heart of thier powerbase.

Vad tycker ni?

Själv har jag funderat mer i banorna att behålla 0-3-skalan för inflytande men sen att göra så att Resursen kan ge någon form av bonus/boost beroende på styrkan...
Spontant tycker jag det ser intressant ut med flera steg. Samtidigt så är 0-3 skalan något som passar bra med spelets i övrigt smala regelmekanik. Kanske man skulle kunna husregla en gyllene medelväg med 0-5 skala som går igen i t.ex. förmågornas nivåer?

Re: Hjälpa/stjälpa RP med skuggmakter

Posted: Wed 20 Dec 2017, 22:12
by WanaxOdysseus
Kände att det blev för komplicerat med så många nivåer.

Just nu funderar jag på att låta hjälpa/stjälpa fungera som ett dådslag, enl. samma riktlinjer som konfliktslag mellan skuggmakter, där SG blir motsvarande reglernas inflytandenivåer (alltså, vill man skicka en hel armé att hjälpa spelarkaraktärerna så behöver man 3 lyckade). Vet inte vad 6or skulle ha för specialeffekt. Vad tror ni? Skulle det funka bättre?

Jag har ju också ungefär ett dussin skuggspelare, så en sfär kan ha ett helt gäng skuggaktörer som vill hjälpa eller stjälpa på en gång. Det kan helt enkelt bli fyr- eller fempartstrassel...Vilket ju är skoj, men också komplicerar hur jag löser situationer om jag använder tärningsslag. Det är ju inte nödvändigtvis så att skuggmakterna samarbetar. De kan hamna i konflikt med varandra pga missförstånd et.c