WanaxOdysseus
Topic Author
Posts: 74
Joined: Wed 15 Mar 2017, 00:09

Hjälp med Magiregler

Fri 05 May 2017, 19:17

Jag har blivit förvirrad av magireglerna och skulle uppskatta om någon kunde hjälpa att får grepp om dem.

Det finns alltså 5 parametrar:

Kraftnivå = antal ÖT som används för slaget.
SG = Svårighetsgrad för slaget, beror på hur  mycket magikern vill göra med sin besvärjelse. Hela 1 Skada= 1 SG, hela 2 = 2 SG, etc. Har inget med Kraftnivå att göra.
FG = Antal 6or man slår. Avgör hur effektiv (?) besvärjelsen är?
Effektgrad = ÖT + FG. Bestämmer hur dramatisk effekten är? 
Nivå i Magitraditionen = Avgör hur många ÖT man kan använda.

Jag måste erkänna att jag från detta inte får något grepp om hur man lägger en besvärjelse. Vad är det för skillnad på effektivitet, svårighetsgrad och effektgrad. Effektgrad nämns väldigt sällan i reglerna. Det står mest - "beskriv någon dramatisk effekt"....men vad man faktiskt kan göra speltekniskt bestäms ju inte av effektgraden, utan av SG och FG, vilka är de 2 parametrar som används för att visa hur mycket man kan göra för i princip alla besvärlser. Förvandlig är SG 3, inte effektgrad någonting, eller kraftnivå någonting, etc.

Klargörande uppskattas.
 
Baldyr
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Hjälp med Magiregler

Sun 07 May 2017, 20:03

Jag tror att jag förstår vari otydligheten finns, liksom du verkar ha uppfattat regeltexten korrekt. Jag uppfattar kanske inte magisystemets "luddighet" som ett problem själv men har å andra sidan spelat regelbundet i flera år och vant mig vid reglerna.

Just Tigwalvans helande hand är ett bra exempel på just det du beskriver som otydligt. Magireglerna och exempelbesvärjelserna är uppbyggda runt en handfull regelkoncept, vilka i detta fall förefaller motstridiga.

Mitt förslag är att införa en ny besvärjelse som en variant till nämnda exempel. Effekten vore i så fall "läker effektgrad antal poäng elände av valfritt slag". SG är alltid 2.
 
WanaxOdysseus
Topic Author
Posts: 74
Joined: Wed 15 Mar 2017, 00:09

Re: Hjälp med Magiregler

Sun 07 May 2017, 21:21

Det mejkar mycket mera sense!

Vad som slog mig när jag läste var att när man slår 6or med färdigheter som Svärdskonst så får man välja specialeffekter, men magi har inget sånt fastän FG ska vara viktigt för effektgrad, ville var riktigt märkligt. 

Med ditt förslag säger man helt enkelt: Med 2 fyror helar du åtminstone 1 nivå/stoppar blödning. +1/ÖT/FG. Eller blir det OP? 
 
Baldyr
Posts: 807
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Hjälp med Magiregler

Tue 09 May 2017, 19:38

Magisystemet är väl tänkt att vara fritt och uppmuntra till kreativitet. Liksom alla dåd- och konfliktslag får spelaren beskriva vad som händer i berättelsen. Därför tolkar jag det som att spelaren även kan lägga till finesser och specialeffekter till sina besvärjelser utifrån FG.

Vi kör i princip att spelaren får "spendera" alla sexor på någonting positivt för karaktären. Ibland kan det vara konkreta fördelar och ibland, som ofta är fallet med magi, blir FG och effektgrad mera ett mått finess. Försök ändå att låta åskådare bli imponerade (bonustärning i retorisk konkflikt/hot) eller rent av drabbas av elände. Eller så ingjuter effekten regeltekniskt förtroende i de övriga karaktärerna.

Notera även hur berättaren låter magiska missöden drabba karaktären vid FG noll (eller ett misslyckande). Så det fungerar åt båda hållen! Viktigt är också att magi aldrig är helt verkningslöst - snarare att effekten vid misslyckande blir en annan än den tänkta.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest