User avatar
Henke
Topic Author
Posts: 1635
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Shagulitkampanj

Sun 08 Apr 2012, 09:41

Har skissat lite fram och tillbaka på en lite omvänd konfluxkampanj med utgångspunkt att karaktärerna är shaguliter. Vet att fler haft liknande tankar och det kunde kanske vara kul att samla dessa idéer i en tråd.

*SPOILER*

Upptakt:
Ni tillhör alla det vetenskapliga sällskapet shaguliterna - en order som instiftades av den sedan länge bortgångne grundaren Shagul. Rörelsen har en strävan att tygla döden och utför i hemlighet experiment och djupgående studier i Somatrofi under de båda patriarkerna Majus Grafficanus och Gobrudga som varit sällskapets ledarfigurer sedan Shagul aldrig hann slutföra forskningen kring döds ände.

I andra kretsar råder det blandade känslor kring ert värv. Öns primitiva urbefolkning används då och då som försökspersoner vilket gjort dessa vildar fientligt inställda. Även de obildade marjurerna är vidskepliga och ofta öppet fientliga inför forskningen vilket gjort länge gjort kommunikationen med omvärlden svår. Detta förändrades till det bättre då ön ockuperades av det Trakoriska riket vars prokurator Gottard da Melse skrev under det s.k. Dymratraktatet som låter shaguliterna sköta sin forskning i fred. Ön befolkas därtill av ett sällskap druider vars närvaro skapar oreda då deras förbund med isens väsen skvallrar om er forskning.

Förlopp:
Kampanjdelen hämtad från äventyret/romanen "Svavelvinter" skulle starta med att karaktärerna tjänstgör i Arhems sjukstuga och ha som omfång jakten på Döds Ände som med Shaguls uppståndelse avslutar kampanjdelen.

Karaktärer:
1. Malek Mangus (columna)
- ambassadör i Arhem som med alla medel försöker hålla relationen god med Trakoriska riket.
- skuggmakt: Grafficanus Majus (i förlängningen Gozcana da Skugre)
- öde: alltid agera enligt shaguliternas intressen
- mål: bistå Järntornet med resurser för att nå Döds ände.
- skuggbefallning: frita Brior Brådfot och föra honom till Järntornet.

2. Jomorref (hulligan)
- fanatisk sektmedlem, besatt av läran. Ursprungligen från rik adelsfamilj men har rymt till shaguliterna.
- skuggmakt: Gobrugda (i förlängningen någon skapartrogen fraktion?)
- öde: min vetenskap kräver offer
- mål - Hjälpa Gobrugda att övervinna Grafficanus som sektens ledare.
- skuggbefallning: utrota isdruiderna i Kmordahelgedomen (som kommit shaguliternas plan på spåren)

3. Listeria (novis)
- Digeta Longa agent som utger sig för att vara shagulitnovis.
- skuggmakt: Praanz da Kaelve
- öde: att tjäna Digeta Longa in i döden.
- mål: Insamla bevis åt Digeta Longa för att misskreditera kejsarinna Heneguya och nuvarande styre.
- skuggbefallning: infiltrera Shaguliterna

4. Barbica (novis)
- ovetande shagulklon som i hemlighet kallats hem av Shagul i tron om att han skall rädda sin bror ur fångenskap i Järntornet.
- skuggmakt: Shagul
öde: att möta min bror igen.
- mål: rädda sin bror ur fångenskapen
- befallning: resa till Järntornet i norr.

Sidospår:
* RhabdoRana-mördaren Tobik kommer sändas av Shagul för att lönnmörda karaktärerna (utom Klysma, men det behöver inte vara uppenbart).
* Besök på Cruri´s gravfält och i Kvicksilvergruvan (för att hämta in resurser till sekten)
* Leta reda på någon sektmedlem (alt. fånga) som flytt Järntornet och föra tillbaka vederbörande igen.
* Blir hotade/jagade av Marjurer som hatar Shaguliter.

Slutet:
Här kommer Barbica att få ett ödestiget val. Kommer han följa sina klonbröder, fly med övriga karaktärer eller gå samma öde till möte som Mogerland i romanen?
Om Shaguliternas dåd nu blivit allmänt kända måste man dels fly Shagul och de vandöda men även hatiska marjurer/trakorier och därmed fortsättningsvis verka i det fördolda.


Kommentarer/Tankar/Idéer?
Last edited by Henke on Sun 08 Apr 2012, 10:01, edited 1 time in total.
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4516
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Shagulitkampanj

Sun 08 Apr 2012, 09:53

Väldigt kul ideer! Kan kommentera närmare senare.

Det stämmer att vi har haft planer på en modul med delvis samma tema. Bollar gärna.
Fria Ligan
 
User avatar
Brior
Posts: 864
Joined: Sat 09 Apr 2011, 10:59

Re: Shagulitkampanj

Sun 08 Apr 2012, 09:56

Kul idé som jag med spänning ska följa! Klysmas namn dök upp lite oväntat men det är den du kallar Barbica antar jag?

Man kunde blanda in den fångna kaklunen - någon kanske har en relation till den shagulit som kaklunen slukade. Denne försöker fortfarande kommunicera med sin tidigare släkting/vän/älskare men ter sig bara obegriplig och skrämmande.
 
User avatar
Henke
Topic Author
Posts: 1635
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Shagulitkampanj

Sun 08 Apr 2012, 10:01

Kul idé som jag med spänning ska följa! Klysmas namn dök upp lite oväntat men det är den du kallar Barbica antar jag?
Sant. Kom i sista stund på att det kunde vara trevligt om någon av karaktärerna var en kvinna och då lämpade sig Klysma bäst att tas bort men eftersom Klysma skulle vara en klon fick han byta namn med Barbica. :-)

Korrigerar!
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
Bengt Petter
Posts: 666
Joined: Sat 09 Apr 2011, 11:27

Re: Shagulitkampanj

Sun 08 Apr 2012, 12:55

Ja, det här är en spännande vinkling som jag också har tänkt på. Några uppslag, varav några är ganska vilda idéer:

- Vetenskapen erbjuder mäktiga men svårkontrollerade verktyg. Någon i Järntornet gör en sensationell upptäckt, som får oanade konsekvenser. Det kan till exempel vara en oerhört expansiv bakteriekultur (en starkt värmeexpanderande algmassa sprider över flera kvadratkilometer stort område) eller en mekanisk, urverksaktig tingest (som gör något märkligt, till exempel utför matematiska beräkningar i enorm omfattning, som förändrar Berättarnas balans på något sätt). Lösning eller botemedel finns, men inte på ett självklart sätt.

- Bisarra varelser. Shaguliterna är intresserade av det extrema och farliga. De kan tänkas köpa på sig märkliga djur eller varelser från avlägsna platser, kanske andra världar. Till exempel ett dyrbart ägg som efter flera års värmande kläcks. Kanske en jättefågel eller en självlysande orm med extrema egenskaper och behov? Kanske bara äter bultande människohjärtan? Har också förmåga att se in i (valda delar av) framtiden? Eller förmåga att se vilka som snart ska dö? Eller vilka spädbarn som kan bli framtidens härskare? Fågeln/ormen är mycket ovanlig och dyrbar för somliga och lockar till sig folk (vetenskapsmän, zoologer, astrologer, fanatiska hovrepresentanter, bisarr sekt etc.) från fjärran land. Shaguliterna har fått nya fiender. Eller kanske svårmanövrerade men kraftfulla allierade?

- Shaguliterna är intresserade av ovanliga böcker. Tidigare okända, kanske uråldriga, verk dyker upp. De kan handla om demonologi, vetenskap, andra världar, extremt potenta droger etc. Kanske finns det också verk som är dödliga (men underbara!) att läsa. Det kan förstås också finnas kopplingar till Berättarna. Allt är i grunden text? Vilken text är viktigast? Hur påverkar texter varandra? Och vad händer om man läser dem baklänges? Vill texten verkligen vara kvar på pappret, eller kan den flytta sig? Text är organisk, levande, föränderlig. Den som läser får se...

- Är verkligen horndemonerna bara fogliga tjänare? Naturligtvis kan de också skapa problem. Kanske dödar de varandra. Kanske förändras någon av dem - eller alla - över tid. Kanske får de ett plötsligt behov av speciell föda. Kanske nedkallas en ny horndemon, som har speciella egenskaper. Kanske kan en shagulit bli beroende/besatt av sin horndemon?

- Landskapet lever. Shaguliterna är en styggelse på Marjura. Det känner många olika varelser av, även de till synes ointelligenta. Djur och natur utsätter shaguliterna för spratt. Snöstormar, vargattacker etc.

- Järntornet. Naturligtvis rymmer detta bygge oväntade inslag. Lönndörrar, hemliga kammare, hemliga bibliotek, fällor, samlingar med bisarra medicinska specimen (varav några visar sig vara vid liv), hemliga bibliotek, portar till andra världar etc. Kanske är delar av (eller hela) Järntornet rentav en levande organism (eller åtminstone en vilja) med egna motiv?

- Shaguliterna hittar en död isjätte ute på glaciären och sätter igång med en tämligen krävande obduktion. De släpar stora organ över isen. Kanske gör de kort därefter snart också sensationella vetenskapliga upptäckter (till exempel sällsynt mineraler) i isjättens kvarlevor. Men självfallet blir isjättarna snart mycket arga på shaguliterna och kräver att få tillbaka alla kroppsdelar, allt enligt isjättarnas uråldriga begravningsseder. De blir en rejäl utmaning för sekten. Isjättarna använder sig av Marjuras natur för att komma åt den förhatliga sekten (snöstormar, kasta klippblock på Järntornet etc). En bisarr twist kan vara att något av organen från den obducerade isjätten (förslagsvis magsäcken) visar sig innehålla något viktigt, till exempel ett magiskt föremål. Eller en sällan skådad djuphavsvarelse (jättebläckfisk?). Eller en boksamling. Eller farliga parasiter. Eller några cruriska mumier. Eller ett speciellt musikinstrument. Eller så är det inte magen det handlar om, utan hjärnan. Isjättars hjärnor kan, visar det sig, leva egna liv - hjärnan löper kanske likt en jätteamöba amok bland shaguliterna? Kanske börjar den ställa egna krav, till exempel att få ett varmt bad? Eller vill den ta över sekten? Eller "bara" återförenas med sin isjätteklan? Kanske finns det bland shaguliterna planer på att stoppa upp, konservera, mumifiera eller på annat sätt tillvarata isjättekroppen? Kanske med nekromantiska medel kontrollera händerna, huvudet eller ögonen? Eller göra ett potent pulver av tänderna eller skelettet? Kanske finns det en stenrik köpare av detta pulver i fjärran land?

- Isjättarna fiskar. På isjättevis. Enorma fångstdjur från stora djup (valar, jättebläckfiskar, gigantiska guldfiskar, bisarra jättefiskar med jätteögon eller giftiga ryggfenor etc.). En del av dessa byten intresserar shaguliterna. Hur stjäl man byten från isjättarna? Och hur hanterar man bytena? Är de verkligen döda? Eller ens dumma?

- Andra världar. Shaguliterna är väl medvetna om att Timatia är långt ifrån allt. Inflytande från andra världar - till exempel Dödsriket eller Gombitakles slemdjungler - kan få en oväntad och plötslig effekt som kan ändra förutsättningarna helt. En bångstyrig allierad? Eller ett svårkontrollerat föremål? Eller något som får effekter på shaguliternas kroppsförändringar och/eller vetenskapliga experiment? Eller bara ett helt annat sätt att uppfatta tid och materia? Tänker mig varelser som kanske består av bara ögon. Eller öron. Eller har extremt luktsinne. Och/eller luktar väldigt illa. Eller himmelskt, så gott att det till slut inte går att vara utan.

- Stjärnfall. En sten eller meteorit faller ner från himlen på glaciären eller i havet. Shaguliterna - och kanske även andra - blir nyfikna. Stenen eller klippblocket visar sig vara mycket tungt och svårt (men inte omöjligt) att flytta. Men stenen har förstås särskilda egenskaper, kanske magiska. Kanske ett materialiserat kommatecken eller annat tecken som har ramlat ut ur en av Berättarnas texter eller någon annan mäktig text? Går det att återföra in i texten och i så fall hur? Kan fler tecken ramla ner från himlen? Visar det sig att en levande varelse (kanske en av karaktärerna) i själva verket är ett tecken i en text? Hör olika tecken ihop och i så fall hur? Shaguliterna inser att detta påverkar dem, men det tar tid innan de förstår hur. Om de alls inser det.

EDIT: La till några detaljer. Det här var fantasieggande, märker jag. Har svårt att sluta spåna vidare...
Last edited by Bengt Petter on Sun 08 Apr 2012, 14:24, edited 5 times in total.
 
User avatar
Henke
Topic Author
Posts: 1635
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Shagulitkampanj

Sun 08 Apr 2012, 13:06

Ja, det här är en spännande vinkling som jag också har tänkt på. Några uppslag, varav några är ganska vilda idéer:
Kul!!!
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
Bengt Petter
Posts: 666
Joined: Sat 09 Apr 2011, 11:27

Re: Shagulitkampanj

Sun 08 Apr 2012, 15:46

Förlopp:
Kampanjdelen hämtad från äventyret/romanen "Svavelvinter" skulle starta med att karaktärerna tjänstgör i Arhems sjukstuga och ha som omfång jakten på Döds Ände som med Shaguls uppståndelse avslutar kampanjdelen.
Det låter som en utmärkt utgångspunkt för en mer avgränsad, marjurisk kampanj. Personligen skulle jag nog föredra någon form av trakorisk prolog. Förloppet skulle kunna vara att rollpersonerna just har gått med i sekten och sedan, genom olika uppdrag, får veta mer om vad shaguliterna egentligen gör. En möjlighet är förstås att förlägga finalen på Marjura och Järntornet, men minst lika intressant skulle andra platser i Trakorien också kunna vara. Man måste ju inte helt följa romanernas handling.
 
User avatar
Henke
Topic Author
Posts: 1635
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Shagulitkampanj

Sun 08 Apr 2012, 17:14

Förlopp:
Kampanjdelen hämtad från äventyret/romanen "Svavelvinter" skulle starta med att karaktärerna tjänstgör i Arhems sjukstuga och ha som omfång jakten på Döds Ände som med Shaguls uppståndelse avslutar kampanjdelen.
Det låter som en utmärkt utgångspunkt för en mer avgränsad, marjurisk kampanj. Personligen skulle jag nog föredra någon form av trakorisk prolog. Förloppet skulle kunna vara att rollpersonerna just har gått med i sekten och sedan, genom olika uppdrag, får veta mer om vad shaguliterna egentligen gör. En möjlighet är förstås att förlägga finalen på Marjura och Järntornet, men minst lika intressant skulle andra platser i Trakorien också kunna vara. Man måste ju inte helt följa romanernas handling.
Du har såklart rätt, det beror helt på hur man tänkt sig upplägget. I min pågående Konfluxkampanj startade vi på Palamux med en remake av DoD´s gamla "Novastenen" och fortsatte därefter till Paratorna och vidare till Marjura och "Svavelvinter". Det är väldigt kul att bygga stora kampanjer där karaktärerna får växa fram men risken är såklart att de aldrig blir färdigspelade. För egen del fastnade vi förra sommaren i Skuger (i jakt på det röda ögat som jag omplacerat).

Att flytta finalen från Järntornet är såklart en möjlighet men själva twisten jag tänkt mig är att den spelare som är shagulklon skall få erbjudande av Shagul att alliera sig med övriga kloner eftersom han är en av dem. Sen gillar jag tanken med att spelarna spelar karaktärer som är allmänt avskydda och i panik måste försöka få lite grepp om situationen.

För att dra idéen vidare efter Svavelvinter: Eftersökta och hatade har RP lyckats undvika det öde som mött många av deras sektfrände (brända på bål, hängda etc etc). De flyr Järntornet och tar sig osedda iland på Clusta Noba. I den allmänna uppståndelsen som råder smyger de sig ombord på ett handelsskepp som tar dem till Trinsmyra där Jomorref blir tvungen att konfrontera sin familj och där de slutligen får tillfälligt andrum.

Malek Mangus reser till sin gode vän Gozcana i Skuger (ny skuggmakt) för att få hjälp med sina livsnödvändiga mineralsalter.

Samtidigt beger sig Listeria till Tricilve och rapporterar det hon fått veta om shagulitsekten och får i uppdrag att fortsätta följa dem?

Hur det blev med Barbica beror ju på hur den agerade i Shaguls grav.

Jomorref får bud från Gobrugda (hans horndemon får agera brevduva?) som berättar att han kommit i kontakt med ranzinerna som han allierat sig med för att hämnas på Shagul. Då Jomorref fortfarande har Gobrugda som skuggmakt har nu blivit lite skapartrogen mer eller mindre per automatik och spenderar månader i att bearbeta sina inre konflikter när det en kväll knackar på dörren. En av Gobrugdas allierade förkunnar Vox Ranzina innan han kopplar ihop sin mördarlie och går till anfall. Jomorref inser att han måste bege sig till Gobrugda som håller sig gömd hos ranzinerna på Paratorna för att få stopp på vansinnet... :-)
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
Bengt Petter
Posts: 666
Joined: Sat 09 Apr 2011, 11:27

Re: Shagulitkampanj

Sun 08 Apr 2012, 18:36

Kan säkert bli intressant! Kör du karaktärsdrivet eller trad eller blandat?
 
User avatar
Henke
Topic Author
Posts: 1635
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Shagulitkampanj

Sun 08 Apr 2012, 18:51

Kan säkert bli intressant! Kör du karaktärsdrivet eller trad eller blandat?
I pågående kampanj har det växlat. Kampanjen startade för nästan exakt fyra år sedan på "DoD Expert från 1985" men efter att gruppen var klara med Marjura så hade jag tröttnat på de reglerna. Gjorde ett hack på WFRP2 som vi spelade med under ungefär ett år innan jag kom i kontakt med Tomas på Fria Ligan och började speltesta det här fantastiska regelverket. :-)

Numera är det nog en hybrid av klassiskt/karaktärsdrivet spel även om det är lite bökigt att få bra balans däremellan.
Last edited by Henke on Tue 24 Apr 2012, 19:26, edited 1 time in total.
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests