User avatar
Tomas
Site Admin
Topic Author
Posts: 4521
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Korr & konstigheter i Svavelvinter beta-PDF

Thu 05 Apr 2012, 23:31

Sid 127 under "Talismaner" rad 6

Ändra "kan til och med" till "kan till och med".

Sid 127 under "Dölja magi" sista raden:

Förslag att ändra "magin är dold, nedan" till "magin är dold, se nedan" eller möjligen "(nedan)" eftersom det är en hänvisning till nedanstående stycke.

Samma typ av hänvisningar återkommer på flera ställen skrivet inom parentes, t.ex. "(ovan)". Jag tycker ni ska vara konsekventa och använda antingen "se ovan, se nedan" eller "(ovan, nedan)".

Sid 129 under "Slunga & fängsla"

Ändra "fängsla fienden i magiska bojor i någon form. Han räknas
som fasthållen." till "fängsla fienden i någon form av magiska bojor. Han räknas då som fasthållen."
Lysande Rutger, tackar!

Ett litet förtydligande: Som synes finns det många korrfel att finna i beta-texten. Känn inte att ni ska ta på er uppgiften att korrläsa hela spelet åt oss från pärm till pärm - vi har ju korrläsare som gör det - det räcker gott om ni skriker till om saker som sticker er särskilt i ögonen.
Det måste inte vara språkfel - spana ännu hellre efter inkonsekvenser, motsägelser och otydligheter i själva innehållet i regler och settingtexter.
Tack!
Fria Ligan
 
plutnik
Posts: 1
Joined: Thu 05 Apr 2012, 17:30

Re: Korr & konstigheter i Svavelvinter beta-PDF

Thu 05 Apr 2012, 23:34

hej,

lite korrektur. allting är inte solklart rätt eller fel, men jag tog med det jag tyckte var värt att påpeka.
formatet är: sida - text -- eventuell kommentar

2 - Använda ÖT, Vinna nya ÖT -- ÖT ej förkortat i texten
5 - Matagderbergen och Tocme -- Tocmeskogen i texten
5 - Gudienerslätten & Korjulme -- ej ampersand i texten (eller på raden ovanför, så det sticker ut här)
5 - Den svårkuvande ön -- "Den svårkuvade ön" i texten
6 - Människan & Gudarna -- ej ampersand i texten
9 - återfanns följande rapport, avsett att sändas -- avsedd
9 - Mot det står min regementsmedicus ord, hon påstår att -- , -> .
9 - genomlida min ofagra prosa, jag ber om ursäkt -- , -> .
9 - avancerad sjökunnad förde dem -- sjökunskap?
10 - De sistnämn(d)a kom ingen vart
10 - och väntade på sin tur, som vanligt här på öarna. -- , -> ., alternativt skjut in satsen tidigare i meningen
10 - någon kroppssvag existens från en båt för att själv ta dess plats -- "dess" används mest om icke-levande (jfr reale) och jag antar att det inte är båten som åsyftas... ;)
10 - Vi fann också ett mindre kista -- ett -> en
10 - Vikreda var klädd i enkla kläder (men?) talade så väl att
10 - som nesligen köpt sig sitt namn, en vanlig företeelse på öarna. -- , -> .
10 - Fler satt och tryckte runt en vacker oljelyktas bleka flamma och jag såg att de måste komma från många av livets olika stigar och bar tecken att härstamma från alla de Trakoriska öarna, och någon fjärrsegels dem. -- lång, rörig och fel åtminstone på slutet
10 - kvinnan Telbora, tydligt kapten på -- tydligen? eller syns det tydligt på henne?
10 - sparar sålunda på bläck och papper för deras vidkommande. -- borde inte uttrycket vara typ "vill ej slösa papper och bläck för deras vidkommande"?
11 - kommer de oönskade döda åter, förfäder med -- , -> ., möjligen ;
11 - inte jag vilja se, mor min var -- , -> .
11 - känna deras närvaro i dansen, (känna) deras spökliga
11 - jag säga att de(t) är väl dokumenterat
11 - Yngli(n)gen da Hoxa
11 - Henne(s) svarsblick var kall -- är "svarsblick" egentligen ett ord?
11 - Yngli(n)gen nickade och
11 - av de döda mest vara mest sugna -- ta bort valfritt "mest"
11 - Mannens sinnerrörelse var -- "sinnesrörelse"
12 - ”Min tur” sa slutligen -- har tidigare skrivit "sade". konsekvens är bra
12 - tre kavareller och min -- "karavell"?
12 - Saltengrip”. -- på andra ställen står det t ex ... Palamux." inkonsekvent ordning på " och .
12 - tydligt illa berörd(,) om än oklart
12 - i Trakoriens direkta närhet. -- saknar "
12 - svavel ur marken Marjura -- "på Marjura" eller "Marjuras mark"
12 - är (för) mig en gåta
12 - ” Ni misstar mig -- blanksteg
12 - och adelsynglingen tystnad tog -- "tystnade" eller "tystnat"
12 - ”Ju längre söder och öster ut man -- "söderut och österut"?
12 - fortungomål -- ?
13 - inte första bästa vilde(,) eller hur?
13 - Det av värde som återfinns söderut av rikedomar -- både "av värde" och "av rikedomar"?
13 - någon egentlig utveckling.(")
13 - (")Jag har under senaste -- motsvarande i slutet på stycket, men det blir dubbel-" så någon nivå behöver kanske bytas mot ett annat tecken
13 - svarade yngli(n)gen och klappade
13 - Stenen, eken, fröet -- , -> och
13 - Yngli(n)gen da Hoxa
13 - så trollkunnad skrämmer mig inte -- trollkunskap?
14 - urartat till handgriplighet (et) och vips
14 - andra var ätt(l)ingar till Ooram
14 - ”Det förklara(r) saken”
14 - på nätterna, (som) ett tydligt (ett) bevis på grannsläktens svartkonst.
14 - (")Mitt namn var en gång
14 - i ynkligaste exil.(")
14 - kommande klimax”. -- eller ." ?
15 - fått betalt av sädeskrämarnas skrå(?)”
15 - det till förstone? kan verka -- "förstone?" ?
16 - om de många och motstridiga gudar (som?) håller hov!”
16 - har på gått länge. på gått -> pågått
16 - finna någon(s) sorts lärdom
17 - En kollega sa en gång -- "sade" på andra ställen i texten
17 - Klaster blinkade och gapa(n)de,
17 - doldes en yngre kvinna(n)s spänst.
18 - överfärd mot Paratorna, därifrån kommer -- , -> .
18 - De(t) finns en självutnämnd mästerskald

22 - Bordet skrivs med versal i början i motsats till exempel berättaren, som däremot skrivs kursivt första gången i motsats till Bordet
22 - om fältslag (sid 90) som behövs i scenariot -- konstigt mellanrum efter sidhänvisningen
26 - De(m) tjänar du in under
26 - och ÖT (i) på sidan xx.
27 - Spelare som övergivit sitt öde under spelmötet före det just avslutade kan formulera en ny (sid XX). -- ett nytt öde? är det spelmötet före det just spelade som spelaren ska ha övergivit sitt öde och inte det kvällens möte?
27 - Berättaren får tillbaka de ÖT hon spenderat under spelmötet – eller så många som nu finns kvar i Kalken. -- max eller minst så många som finns kvar i kalken?
27 - kännedom om varandra och (kampanjens/spelmötets?) bifigurer
27 - mycket intressant: tankar och upplevelser -- : -> "till exempel"

det lär komma mera...

cheers,

lars

edit: jag såg kommentaren om att inte korrläsa allt... men jag ämnar läsa igenom det mesta och de flesta fel har en förmåga att sticka i mina ögon, och då känner jag att jag lika gärna kan notera det jag ser (det har alltså inget att göra med huruvida jag litar på era korrläsares förmåga :))
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Topic Author
Posts: 4521
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Korr & konstigheter i Svavelvinter beta-PDF

Thu 05 Apr 2012, 23:47

Tack Plutnik!

Jo, en grej till: Det är kapitel 2 (Spelets grunder) till och med ungefär halva kapitel 7 (Förmågor) som är grundligast korrat av våra korrläsare och mest färdigt. Resten av boken har vi inte korrat lika noga ännu.

Så vill ni jaga korr - fokusera på kapitel 2 till 7!
Fria Ligan
 
roney
Posts: 13
Joined: Tue 14 Jun 2011, 14:58

Re: Korr & konstigheter i Svavelvinter beta-PDF

Fri 06 Apr 2012, 00:02

Sid 222: "består av ett flera delar" saknas ord.
sid 230 "och det är inte få söner och döttrar." det saknas text efter döttrar.
 
User avatar
Henke
Posts: 1636
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Korr & konstigheter i Svavelvinter beta-PDF

Fri 06 Apr 2012, 05:43

sid. 339, stycket Övrigt. Det står:"Kvurerna är särskilt användbara som vägvisare vartän man ska på Marjura..."

Jag hade skrivit: "Kvurerna är särskilt användbara som vägvisare var man än ska på Marjura..."
"vart man än ska" ?
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Henke
Posts: 1636
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Korr & konstigheter i Svavelvinter beta-PDF

Fri 06 Apr 2012, 07:06

sid 265
"...som efter en kort och ojämn kamp kuvade de infödda marjurerna."
kuvades
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Henke
Posts: 1636
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Korr & konstigheter i Svavelvinter beta-PDF

Fri 06 Apr 2012, 10:07

sid 299
"Detta för att spelgrupper som vill placera sina äventyr i ett tidigare skede."
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Henke
Posts: 1636
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Korr & konstigheter i Svavelvinter beta-PDF

Fri 06 Apr 2012, 10:18

Sid 300

"De instiftade också en sjukstuga i Arhems fattiga kvarter. Det bättrade på sektens rykte bland vanliga marjurer, samtidigt som det gav möjlighet att söka efter intressanta anatomiska avvikelser."
Kanske har detta förändrats, men i originalet så gjorde sjukstugorna att shaguliternas rykte bättrades på bland vanliga trakorierna i Arhem. Den marjuriska (ur)befolkningen var fortfarande väldigt misstänksamma mot dem. Samtidigt kan jag minnas något om hur Perrima i Svavelvinter får en återblick av när Malek Mangus läkte hennes vid något tillfälle.

"Dessutom fanns en ironisk poäng; läkarnas skrå i Vumbra var drivande i sektens fördrivning från Trinsmyra."
Förstår inte riktigt den här meningen. Vad är det som är ironiskt?

"Grundaren Shagul styrde inte sekten aktivt, utan retirerade till sin grav för att invänta framtida skeenden."
Stämmer väl iofs men var det inte så att Shagul fake:ade ett självmord?

"En närmare allians mellan kejsarmakten och starka mystiska krafter ligger inte i Nya Sfärens intresse."
Kanske är sant men kan inte minnas att jag läste något om detta. Däremot minns jag att Nya Sfären slog mynt av shaguliternas samröre med kejsarinnan Heneguya när de anklagades för Cruri´s uppvaknande?
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
Bengt Petter
Posts: 671
Joined: Sat 09 Apr 2011, 11:27

Re: Korr & konstigheter i Svavelvinter beta-PDF

Fri 06 Apr 2012, 12:49

s. 314, första meningen i brödtexten – det är ett minustecken istället för ett tankestreck. Samma sak ett par meningar längre ner.
s. 323. Konstigt tankestreck: ”På ön Marjura vid polarisens rand har det döda kung-adö¬met Cruri vaknat efter 800 år i förtrollad dvala.”

s.323. Också tankestreck: ”Men Ruriks far, värds-husvärden Hildur Ornetand…”

s. 326. Också tankestreck: ”Officiellt har ni gemensamma plikter på Marjura – att skydda Trakoriska rikets in¬tressen – men i stället spionerar du på honom i jakt på ytterli-gare hållhakar.”
 
eli
Posts: 3
Joined: Sun 19 Jun 2011, 19:04

Re: Korr & konstigheter i Svavelvinter beta-PDF

Fri 06 Apr 2012, 13:02

Tidslinjen över Paratornas historia, sidan 202-203 - tidsangivelserna i "Omvänd tid" verkar inte stämma, de hoppar fram och tillbaka medan tiden före Kronolaben räknas ned.

Edit: På sidan 204-205 används "Omvänt tid" istället för "Omvänd tid" i de tre sista tidsangivelserna.
Last edited by eli on Fri 06 Apr 2012, 13:17, edited 2 times in total.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests