Demosthenes
Topic Author
Posts: 4
Joined: Thu 01 Sep 2016, 11:16

Förtydligande kring magiska angrepp

Thu 01 Sep 2016, 11:28

Hej!

Jag håller på att spelleda en grupp just varav en är pyromantiker. Vi/jag blir inte riktigt klok på vad som gäller vid eldangrepp (frågan kan förstås expanderas till övriga magiska anfall).

I regelboken står att "...gemensamt för alla magiska angrepp är att mängden elände du orsakar är lika med effektgraden, som är FG plus antalet ödestärningar som du satsat. "...Offret slår för ett blod som avgörs av traditionen". I detta fallet, eldets blod. Men: på följande sida står även under rubriken Strid följande: "Magiska attacker som ger skada fungerar som avståndsattacker med lång räckvidd. Kraftnivån, antalet ÖT du satsat, fungerar som vapenskada."

Jag är inte riktigt säker på att jag förstår. I strid så slår SLP: GT upp till värdet i blodet (Eld), samt ÖT upp till nivån i förmågan. Offret slår för att försvars sig med... Eld? Eller vind? (Det vore önskvärt om det var tydligare i reglerna också). Vinner SLP konfliktslaget ska enligt ovanstående offret antingen ta elände som motsvarar effektgraden *eller* ta skada utifrån kraftnivån på slaget? Jag reder inte ut sammanhangen här, eller missar kanske någon regeldetalj. 

Ett exempel på tillämpning #1
Teo använder Tala med Elden för att uppmana lägereldens flammor att hjälpa honom. Han slår 3 GT, för värdet i blodet Eld, samt satsar 1 ÖT (upp till nivån i förmågan). Slaget lyckas, FG 1. Elden hörsammar hans uppmaning och kastar sig mot fienden, en giftspindel. Som jag förstått reglerna blir det nu ett nytt slag, för magiskt anfall ("Eldattack", ger skada som elände). Teo slår, som innan, 3 GT, samt minst en ÖT för förmågan. Han lyckas, och får tursamt FG 1 igen. Spindeln i sin tur slår för att försvara sig mot elden, och slår 3 GT för sitt värde i eld (3). Spindeln får två lyckade, men Teo fick en FG och vinner därmed konfliktslaget. Spindeln tar värdet av Teos slag, 1 FG + 1 = 2 i skada. 

Ett exempel på tillämpning #2
Allt övrigt är detsamma, men spindeln tar 1 i skada, istället för 2 (då antalet ÖT som satsats fungerar som vapenskada).

En smula förvirrande för en relativt ny SL.
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4595
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Förtydligande kring magiska angrepp

Thu 01 Sep 2016, 14:08

Hej!

Magiska attacker som ger skada fungerar som avståndsattacker med lång räckvidd, alltså slår offret med Eld för att försvara sig.

Framgångsgraden (antalet sexor) avgör inte vem som vinner slaget. Det avgörs av vem som slår flest lyckade tärningar (4+). Vid lika antal vinner angriparen.

Om spindeln slår två lyckade tärningar (4+) till försvar måste alltså Theo också slå minst två lyckade för sitt angrepp.

Om attacken lyckas blir skadan lika med kraftnivån (antalet ÖT som satsades) plus framgångsgraden (antalet slagna sexor). Om Theo satsade 1 ÖT och slår en sexa blir alltså skadan på spindeln 2.

Hoppas att det besvarar dina frågor! :)
Fria Ligan
 
Demosthenes
Topic Author
Posts: 4
Joined: Thu 01 Sep 2016, 11:16

Re: Förtydligande kring magiska angrepp

Thu 01 Sep 2016, 14:32

"Magiska attacker som ger skada fungerar som avståndsattacker med lång räckvidd. Kraftnivån, antalet ÖT du satsat, fungerar som vapenskada."

Man gör alltså en "vapenskada" som motsvaras av antalet ÖT man satsat plus samt extra skada för varje FG. 
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4595
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Förtydligande kring magiska angrepp

Thu 01 Sep 2016, 16:08

"Magiska attacker som ger skada fungerar som avståndsattacker med lång räckvidd. Kraftnivån, antalet ÖT du satsat, fungerar som vapenskada."

Man gör alltså en "vapenskada" som motsvaras av antalet ÖT man satsat plus samt extra skada för varje FG. 
Exakt. Satsar du tex 3 ÖT och din attack lyckas så gör du 3 poäng skada, plus en poäng för varje FG (sexa).
Fria Ligan

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest