Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Smickelbräde

Sat 06 Aug 2016, 22:51

Detta är ingen regelfråga i sig utan snarare en diskussion om hur man skulle kunna använda reglerna för att omfatta det för settingen centrala brädspelet smickelbräde.

Jag har noterat att det inte finns någon förmåga som direkt berör hazardspel i allmänhet eller smickelbräde i synnerhet. Man skulle kunna hävda att förmågor som Bildning och Tjuvkonster skulle kunna användas, men det slog mig att spelet är så pass mångsidigt och dessutom en slags modell av gudarnas kamp i spelet (jfr spelarnas roller runt spelbordet). Därför borde det vara möjligt att använda nästan vilka förmågor som helst i en runda smickelbräde - det är snarare upp till spelaren att motivera hur dennes drag eller taktik ger denne möjlighet att använda ÖT med en viss förmåga.

Vidare så kan man tänka sig att den första rundan i ett parti smickelbräde bestämmer vilka regler som ska användas i omgången. I speltermer betyder detta att vinnaren i första rundan får bestämma om det är Vind, Eld eller Vatten som ska användas av båda sidor i resten av partiet. Själva partiet pågår så länge som parterna har insatser kvar att spela för. I början av konflikten bestäms nämligen vilken kostnad insatsen har, varpå spelarna behöver köpa insatsen genom reglerna för handel. Spelarna lägger alltså fram det antal tärningar som motsvarar insatsens prisnivå för att symbolisera potten. Den som förlorar en runda blir av med en insatstärning, plus en för varje FG. Man kan tänka sig alternativa specialeffekter som kan aktiveras av sexor, såsom att man kan ändra reglerna under spelets gång och därigenom använda vilket blod som helst i nästa och framtida slag.
 
Eftersom smickelbräde speglar en så pass viktig funktion i skapelsen bör seger i ett parti smickelbräde också alltid belönas med en ÖT för stordåd. Dels för att uppmuntra kombatanterna att satsa ÖT under partiet, och dels för att uppmuntra mera smickelbräde i spelet!
 
Byrax
Posts: 776
Joined: Fri 08 Jan 2016, 10:42
Location: Mythic North

Re: Smickelbräde

Wed 10 Aug 2016, 14:14

Bra förslag. Skall försöka testa nästa session. Demens har framfört önskemål om en ny dolkskida, och vill spela om det.

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests