Andy
Topic Author
Posts: 15
Joined: Sun 10 Apr 2011, 17:15
Location: Årsta, Stockholm

Kort regelpresentation

Tue 12 Apr 2011, 11:11

Skulle man kunna få en kort regelpresentation bestående av 5 punkter som utmärker systemet och ger en kort men kärnfull beskrivning av dess mekanik?

/Andy som gillar kort, kärnfulla listor :)
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4516
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Kort regelpresentation

Tue 12 Apr 2011, 12:44

Absolut!

Fem punkter:

*Enkelhet och snabbhet, men djup. Systemet använder enbart T6. Ju fler du slår, desto bättre. Alla som visar 4+ räknas. Du slår mot en fast svårighetsgrad eller en motståndares slag. Den busenkla grund är väldigt flexibel och hanterar smidigt och intuitivt saker som bonusar, avdrag och samarbete.

*Mer än bara ja eller nej. Systemet berättar inte bara om du lyckas eller misslyckas - det säger hur väl du lyckas, och vilka konsekvenserna kan bli av misslyckande och lyckade slag av olika grad. Denna input bollas tillbaka till spelarna och driver spelet framåt.

*Särdrag och bakgrund har konkret effekt. En rollperson i Svavelvinter är inte bara siffror. De kanske viktigaste delarna av karaktären är Erfarenheter - de viktigaste händelserna i bakgrunden i punktform - och hennes Övertygelse, Mål och Förbannelse. Dessa är inte bara beskrivande fraser, utan har konkret spelteknisk verkan.

*Stöd för Story Now. Rollpersonernas särdrag ovan kan användas för att driva spelets handling, i så kallat karaktärsdrivet spel utan förskriven story. Denna spelstil, på engelska kallad Story Now, förklaras på ett konkret och enkelt sätt. (Det är dock inget måste att spela Svavelvinter som Story Now - föredrar man mer klassiskt äventyrande så går det alldeles utmärkt!)

*Skuggspelet. Detta är spelets strategiska nivå, där spelarna vid sidan av sina vanliga karaktärer tar rollerna av mäktiga aktörer som bekämpar varandra med komplotter i det fördolda. Skuggspelet är en form av brädspel och kan utkämpas med hela Trakorien som spelbräde, men fungerar också i mindre skala. Varje rollperson är bunden till en skuggmakt, som kan hjälpa till när det kniper men också kräver gentjänster...
Fria Ligan
 
Andy
Topic Author
Posts: 15
Joined: Sun 10 Apr 2011, 17:15
Location: Årsta, Stockholm

Re: Kort regelpresentation

Tue 12 Apr 2011, 14:06

Det här låter helt underbart. Jag kan knappt berga mig! :D

Som gammal Burner och spelledare till Noir tycker jag att det verkar passa min spelstil. Gällande Story Now så applicerar vi den spelstilen på allt. Just nu på WFRP där vi tillsammans sätter scener utifrån det vi känner för samt att samtliga spelare är med och berättar, medberättande. Sen kan SL komma in och sätta en äventyrsdrivande scen i mellan åt. Det är det enda sättet som jag vill spela på.

Är striderna scriptade? Kan man göra olika manövrar, med sina för- och nackdelar, och är Svårighetsgraden för att träffa sin motståndare ett fast värde (typ, försvar) eller är det rena motståndsslag?

/Andy som tycker reglerna verkar vara hans kopp te.
 
User avatar
Kosta
Site Admin
Posts: 1513
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:04

Re: Kort regelpresentation

Tue 12 Apr 2011, 22:40

Jag har själv relativt nyligen börjat läsa reglerna och jävig som jag är kan jag säga att det är BRA grejer. Ser fram emot när den kommer i tryck! :D
Fria Ligan
 
Bengt Petter
Posts: 666
Joined: Sat 09 Apr 2011, 11:27

Re: Kort regelpresentation

Wed 13 Apr 2011, 09:46

Jag börjar genast tänka på magi. Finns det ett utförligt regelsystem med en massa olika besvärjelser (som i vanliga fantsyrollspel) eller är det regelmässigt "bara" en liten, helt integrerad del av det övriga systemet? Om jag får önska så är en persons eventuella magiska krafter knutna till den personliga bakgrunden, kanske att en person med en smärtsam barndomsupplevelse kan vända denna till en positiv motkraft. Jag gillar också tanken att magi innebär någon form av personligt offer (kanske celibat, sömnlöshet, mardrömmar eller bisarra allergier).
 
User avatar
Zapp
Posts: 450
Joined: Sat 09 Apr 2011, 17:45

Re: Kort regelpresentation

Wed 13 Apr 2011, 14:21

Samtidigt hoppas jag ju att social, fysisk och magisk "interaktion" har sina särdrag; fungerar på olika sätt.

Zapp, som är djupt ointressad av allt "generiskt" och tycker att en regeluppsättning SKA ta tillvara de underligheter och hyss som utmärker den tilltänkta spelvärlden...
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4516
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Kort regelpresentation

Wed 13 Apr 2011, 16:42

I all hast:

Magisystemet har inte besvärjelistor utan ett friare upplägg. Magin är indelad i traditioner. Något förenklat beskriver spelaren vad hon vill göra och berättaren (SL) sätter svårighetsgraden på detta, sedan rullar man tärning och ser vad som händer. Det finns dock gott om exempel och beskrivna "grundeffekter" som magiker kan bygga sina besvärjelser med.

Offer är inget krav för att använda magi, men reglerna beskriver hur offer kan användas för att öka effekten av en besvärjelse.

En annan poäng i magisystemet är att en besvärjelse aldrig slutar utan effekt. Går slaget illa slår besvärjelsen fel, och kan tex drabba magikern själv eller något annat. En magiker med riktig otur kan råka repa upp den gudomliga väven. Inte att rekommendera.

Trevlig idé med att koppla magi till tidigare upplevelser. :)

@Zapp: Olika konfliktformer delar samma grundmekanik, men till följd av spelets "effektlistor" har de mycket olika "flavour" och följder.
Fria Ligan
 
Anton
Posts: 13
Joined: Sat 09 Apr 2011, 17:23

Re: Kort regelpresentation

Wed 20 Apr 2011, 09:47

Hur funkar präster i spelet?
Hoppas ni har lika bra idéer på den här fronten som ni verkar ha angående magi.
 
User avatar
Kosta
Site Admin
Posts: 1513
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:04

Re: Kort regelpresentation

Thu 28 Apr 2011, 23:43

Fria Ligan

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest