Page 1 of 1

Lovebombing på wrnu

Posted: Sat 27 Feb 2016, 14:06
by Brior
Här verkar folk överraskande glada åt både regler och setting. Kul!
http://www.rollspel.nu/forum/allm%C3%A4 ... avelvinter

Re: Lovebombing på wrnu

Posted: Sun 28 Feb 2016, 11:43
by Baldyr
Haha, roligt att del av upplevelsen från ett annat perspektiv, utan varit införstådd med settingen i 30-års tid, utan en massa metakunskap om arbetet med romanerna, och så vidare! Det skulle rent av kunna vara ironiskt skrivet, men jag tycker nog att upphovsmännen kan känna sig väldigt nöjda, oavsett! :D

Vad gäller att ha mäktiga karaktärer så tycker jag nog att den begränsade mängden ÖT torde fungera som en inbyggd... begränsning. Vad hjälper det att ha en förmåga på nivå 5 om man inte har tillgång till 5 ÖT. Och sedan ytterligare 5 ÖT till nästa runda/scen? Duktiga spelare skulle däremot kunna utmanövrera berättaren helt, så att denne blir utan ÖT. I så fall kan ju karaktärerna bli "mäktiga" genom att bifigurerna inte kan aktivera förmågor eller satsa ÖT i konflikter. Eller använda magi, överhuvud taget..