Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Använda magi utan ÖT?

Sat 31 Oct 2015, 13:05

Jag är rätt säker på att jag läst i regelboken, någonstans, att man kan använda magi även om man helt saknar ÖT för tillfället. Dels skulle jag vilja hitta den faktiska referensen och dels är jag nyfiken på detaljerna; Gällde det kanske förmågor i allmänhet? Räknas magin i så fall som kraftnivå 1?
 
User avatar
Henke
Posts: 1637
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Använda magi utan ÖT?

Sat 31 Oct 2015, 19:24

Känner inte igen detta. Däremot att man kan kasta besvärjelser med en effektgrad högre än man har om man läser dem ur en bok. Med andra ord så kan vem som helst kasta nivå 1 om man bara har en formelbok.
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Henke
Posts: 1637
Joined: Sat 09 Apr 2011, 13:34
Location: Fria Ligan Fanboy

Re: Använda magi utan ÖT?

Sat 31 Oct 2015, 19:24

Eventuellt så kanske man kunde kasta spillmagi utan att offra ÖT. Har inte boken framför mig :)
I skuggan av Trakorien - Bloggkrönika från Svavelvinter
Förbjuden Zon - Bloggkrönika från Version Noll
Spelledarens Pod - Av spelledare, för spelledare, om spelledare, samt ett och annat spelmöte
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4594
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Använda magi utan ÖT?

Sun 01 Nov 2015, 12:47

Som regel krävs minst en (egen) ÖT för att kasta magi. Även om man använder spillmagi.
Fria Ligan
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Använda magi utan ÖT?

Sun 01 Nov 2015, 15:25

Ah, då mindes jag fel. Då till nästa regelfråga (missade ni förresten min andra tråd?), nämligen om spelarna verkligen kan vingklippa samtliga bifigurer (däribland magianvändare) genom att roffa åt sig samtliga ÖT i spelet? Detta kan exempelvis inträffa om ett par spelare avslutar spelmötet med en stor mängd ÖT och övriga spelare uteblir nästa gång. Man kan som berättare helt enkelt bli utan ÖT!

När jag skriver detta inser jag givetvis varför berättaren får tillbaka sina ÖT i slutet av spelmötet, istället för i början på nästföljande. Men eftersom vi har varierande antal spelare från spelmöte till spelmöte så uppstår i så fall konstiga effekter ifall jag som berättare tömmer kalken i slutet av spelmötet (får sammanlagt 12 ÖT med fyra spelare, exempelvis) och endast två spelare dyker upp nästa gång. Risken är överhängande att mina berättar-ÖT tillsammans med spelarnas ÖT blir fler än de 18 ÖT (2 * 9) som ska finnas totalt i spelet.

Exempel: Berättaren slutar spelmötet med sina 12 ÖT medan spelarna har 3, 4, 5 och 6 ÖT respektive. Under nästa spelmöte närvarar endast spelarna med 5 resp 6 ÖT. För att alla spelare (inkl berättaren) ska kunna få sina ÖT krävs 23 ÖT (12 + 5 + 6) totalt medan spelet dikterar att endast 18 ÖT ska användas under spelmötet. Spelar man då med 23 ÖT eller drar man bort ÖT från spelarna (alternativt berättaren)?

Det kan också tilläggas att vi har en husregel som säger att en spelaren inte kan avsluta ett spelmöte med fler än 9 ÖT. Annars blir det ju lätt väldigt konstigt ifall någon spelare uteblir nästa gång...
 
User avatar
Tomas
Site Admin
Posts: 4594
Joined: Fri 08 Apr 2011, 11:31

Re: Använda magi utan ÖT?

Sun 01 Nov 2015, 23:46

Föreslår att du läser stycket "KONSTANT MÄNGD" på sidan 58 i Regelboken (andra utgåvan) och avsnittet "FRÅNVARO OCH NYA SPELARE" på sidan 60. Där får du svar på dina frågor. :)

I korthet - ni ska inte ändra totalmängden ÖT i spelet från spelpass till spelpass, bara för att någon eller några spelare är frånvarande. Utgå från hela spelgruppens storlek vid kampanjens start när ni beräknar hur många ÖT som ska ska finnas (9 x antalet spelare, berättaren ej inräknad). Detta antal förändras inte, om inte en helt ny spelare tillkommer eller en spelare lämnar gruppen permanent - hur ni gör då framgår på sid 60.
Fria Ligan
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Använda magi utan ÖT?

Tue 03 Nov 2015, 19:34

Jag förstår. I fallet med vår grupp är antalet spelare dock ganska flytande men jag ska nog inte vara lika snabb att justera mängden ÖT framöver. Tack!
 
Baldyr
Topic Author
Posts: 810
Joined: Fri 13 Jul 2012, 13:07

Re: Använda magi utan ÖT?

Sun 31 Jan 2016, 18:35

Tror jag hittade regelavsnittet som gav upphov till den här tråden. Det är nämligen så att man kan utföra komplotter i skuggspelet utan att använda någon ÖT - om man inte har några ÖT kvar...

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests