Page 1 of 1

Bärsärk + Sköldkamp i samband med frislag

Posted: Wed 01 Sep 2021, 18:58
by Vikinger93
Om en karaktär har bärsärk pa novis och skölkamp pa gesäll, antar jag att 1T6 extra skada händer ocksa pa sköld-attacken, eller?

Händer sköldattacken ocksa pa en frislag da?